Léim chuig ábhar
Déan nascleanúint chun teacht ar thorthaí molta

  Polasaí um Imthosca Maolaitheacha agus an coróinvíreas (COVID-19)

  Nuashonraithe1 Deireadh Fómhair 2020

  Ar an 11 Márta, d'fhógair an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (WHO) gur paindéim dhomhanda a bhí sa ráig den choróinvíreas, ar a dtugtar COVID-19. Ó shin i leith, tá an ráig tagtha chun cinn go gasta agus rialtais ar fud an domhain ag gníomhú go gasta chun scaipeadh COVID-19 a mhoilliú.

  Mar fhreagra air sin, tá an clúdach seo a leanas á chur ar fáil againn le haghaidh COVID-19 faoinár bpolasaí um imthosca maolaitheacha chun cabhrú lenár bpobal a chosaint agus suaimhneas intinne a chur ar fáil. Coimeád súil ar an leathanach seo le haghaidh nuashonruithe faoi chlúdach.

  Leid: Más aoi thú, is féidir leat roghanna cealaithe agus aisíocaíochta a fháil trí dhul chuig an Leathanach turas agus do thuras a roghnú—foghlaim conas é sin a dhéanamh. Más óstach thú, gheobhaidh tú eolas ar do dheais óstála.

  Achoimre

  Clúdaíonn an polasaí áirithintí le haghaidh tréimhsí fanachta agus le haghaidh Eispéiris Airbnb a rinneadh ar an 14 Márta 2020 nó roimhe sin, lena bhfuil dáta don tseiceáil isteach laistigh de 45 lá ón lá inniu, agus is féidir iad a chur ar ceal roimh an am don tseiceáil isteach. Beidh roghanna cealaithe agus aisíocaíochta ag aíonna a chuirfidh áirithint ar ceal, agus is féidir le hóstaigh áirithint a chur ar ceal gan táille nó gan tionchar ar a stádas mar Sháróstach. Tabharfaidh Airbnb aisíocaíocht, nó eiseoidh sé creidmheas taistil, a chuimseoidh na táillí seirbhíse go léir do chealuithe atá clúdaithe. Chun áirithint a chur ar ceal faoin bpolasaí, iarrfar ort fíricí agus/nó doiciméid tacaíochta a sholáthar do d'imthoisc mhaolaitheach.

  Beidh feidhm ag polasaí cealaithe an óstaigh mar is gnách maidir le háirithintí a dhéantar tar éis an 14 Márta 2020.

  Pléifear le cealuithe de réir chlúdach na n-imthosca maolaitheacha a bhí i bhfeidhm tráth ar cuireadh isteach iad, agus ní phléifear arís le háirithintí a bhí curtha ar ceal cheana féin.

  Má thosaigh áirithint cheana féin (tá an tseiceáil isteach imithe thart) ní bheidh feidhm ag an imthoisc mhaolaitheach seo.

  Tá polasaithe difriúla i bhfeidhm maidir le háirithintí intíre ar mhórthír na Síne agus le haghaidh áirithintí Luxe nó Luxury Retreats.

  Cad iad na háirithintí a chlúdaítear

  Áirithintí a rinneadh ar an 14 Márta 2020 nó roimhe sin

  Is féidir áirithintí le haghaidh tréimhsí fanachta agus le haghaidh Eispéiris Airbnb a rinneadh ar an 14 Márta 2020 nó roimhe sin, lena bhfuil dáta don tseiceáil isteach laistigh de 45 lá ón lá inniu, a chur ar ceal roimh an am don tseiceáil isteach. Ciallaíonn sé sin go bhfaighidh aíonna a chuirfidh áirithint ar ceal aisíocaíocht iomlán airgid nó creidmheas taistil den mhéid a d'íoc siad (i gcás go bhfuil creidmheas taistil ar fáil), go mbeidh óstaigh in ann áirithint a chur ar ceal faoin bpolasaí gan táille nó gan tionchar ar a stádas mar Sháróstach, agus go dtabharfaidh Airbnb aisíocaíocht nó go n-eiseoidh sé creidmheas taistil de mhéid a chuimseoidh na táillí seirbhíse go léir.

  Faoi láthair, ní chlúdaítear áirithintí le haghaidh tréimhsí fanachta ná le haghaidh Eispéiris Airbnb a rinneadh ar an 14 Márta 2020 nó roimhe sin, lena bhfuil dáta don tseiceáil isteach níos mó ná 45 lá ón lá inniu, d'imthosca maolaitheacha a bhaineann le COVID-19. Beidh polasaí cealaithe an óstaigh i bhfeidhm mar is gnách.

  Má tá áirithint tosaithe cheana féin (tá an tseiceáil isteach imithe thart), ní bheidh feidhm ag an imthoisc mhaolaitheach seo.

  Áirithintí a rinneadh tar éis an 14 Márta 2020

  Ní chlúdófar áirithintí ar thréimhsí fanachta ná ar Eispéiris Airbnb a rinneadh tar éis an 14 Márta 2020 faoinár bpolasaí um imthosca maolaitheacha, ach amháin sa chás go bhfuil an t-aoi nó an t-óstach tinn agus COVID-19 orthu. I measc na n-imthosca a bhaineann le COVID-19 nach gclúdaítear, tá: cur isteach agus cealuithe iompair; treoracha agus srianta taistil; treoracha sláinte agus coraintíní; athruithe ar an dlí is infheidhme; agus sainorduithe rialtais eile—amhail orduithe aslonnaithe, dúnadh teorainneacha, toirmisc ar chíosanna gearrthéarmacha, agus riachtanais maidir le foscadh ar an láthair. Beidh polasaí cealaithe an óstaigh i bhfeidhm mar is gnách.

  Tá sé mar aidhm ag ár bpolasaí um imthosca maolaitheacha aíonna agus óstaigh a chosaint ar imthosca a thagann chun cinn gan choinne tar éis áirithinte. Tar éis don Eagraíocht Dhomhanda Sláinte COVID-19 a dhearbhú mar phaindéim dhomhanda, níl feidhm ag an bpolasaí um imthosca maolaitheacha a thuilleadh toisc nach bhfuil COVID-19 ná na hiarmhairtí a bhaineann leis gan choinne feasta. Cuimhnigh, le do thoil, ar athbhreithniú cúramach a dhéanamh ar pholasaí cealaithe an óstaigh agus tú ag déanamh áirithinte agus smaoinigh ar rogha a chuirfidh solúbthacht ar fáil.

  Conas a oibríonn sé

  Más aoi thú, is féidir leat roghanna cealaithe agus aisíocaíochta a fháil trí dhul chuig an Leathanach turas agus do thuras a roghnú—foghlaim conas é a dhéanamh. Más óstach thú, gheobhaidh tú eolas ar do dheais óstála.

  Nuashonruithe agus acmhainní maidir leis an gcoróinvíreas

  Choimeádamarmíreanna chun cabhrú lenár bpobal le linn na tréimhse seo san Ionad Acmhainní. Is féidir leat an t-eolas is déanaí a fháil ar ár bhfreagairt ar COVID-19, idir nuashonruithe polasaí agus acmhainní d’óstaigh agus d’aíonna.

  Is féidir leat an polasaí um imthosca maolaitheacha a léamh freisin chun foghlaim faoi chlúdach imthosca nach mbaineann le COVID-19.

  Iarraimid ar gach ball den phobal bheith aireach ar mheas, ar chuimsiú agus ar ár bpolasaí neamhleithcheala agus caidreamh á dhéanamh acu le baill eile dár bpobal.

  Leanfaimid orainn ag athbhreithniú chur i bhfeidhm an pholasaí seo. Coimeád súil ar an leathanach seo le haghaidh nuashonruithe agus eolas nua.

  An bhfuair tú an cúnamh a bhí uait?

  Míreanna gaolmhara