Taispeánfar moltaí i ndiaidh duit an t-ionchur cuardaigh a chlóscríobh. Úsáid na saigheada suas agus síos chun athbhreithniú a dhéanamh. Úsáid Iontráil chun roghnú. Más frása é an roghnúchán, cuirfear an frása sin isteach lena chuardach. Más nasc é an moladh, nascleanfaidh an brabhsálaí chuig an leathanach sin.
Polasaí pobail

Polasaí um Imthosca Maolaitheacha agus an coróinvíreas (COVID-19)

Nóta: Le héifeacht ón 31 Bealtaine 2022, tá clúdach COVID-19 á nuashonrú againn faoinár bpolasaí um imthosca maolaitheacha:

• Maidir le háirithintí a dhéanfar ar an 31 Bealtaine 2022 nó ina dhiaidh sin, ní chlúdófar na himthosca a bhaineann le COVID-19 a thuilleadh (seachas áirithintí inmheánacha sa Chóiré Theas). Ina ionad sin, beidh polasaí cealaithe an Óstaigh i bhfeidhm mar is gnách.

• Maidir le háirithintí a dhéanfar roimh an 31 Bealtaine 2022, leanfar de na himthosca a bhaineann le COVID-19 thíos a chlúdach.

Nuashonraithe1 Deireadh Fómhair 2020

Ar an 11 Márta, d'fhógair an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (WHO) gur paindéim dhomhanda a bhí sa ráig den choróinvíreas, ar a dtugtar COVID-19. Ó shin i leith, tá an ráig tagtha chun cinn go gasta agus rialtais ar fud an domhain ag gníomhú go gasta chun scaipeadh COVID-19 a mhoilliú.

Mar fhreagra air sin, tá an clúdach seo a leanas le haghaidh COVID-19 á chlúdach againn faoinár bpolasaí um imthosca maolaitheacha chun cabhrú lenár bpobal a chosaint agus suaimhneas intinne a thabhairt. Coimeád súil ar an leathanach seo le haghaidh nuashonruithe faoi chlúdach.

Leid: Más aoi thú, is féidir leat roghanna cealaithe agus aisíocaíochta a fháil trí dhul chuig an Leathanach turas agus do thuras a roghnú—faigh amach conas é sin a dhéanamh. Más Óstach thú, gheobhaidh tú eolas ar do dheais óstála.

Achoimre

Clúdaítear áirithintí le haghaidh tréimhsí fanachta agus Eispéiris Airbnb a rinneadh ar an 14 Márta 2020 nó roimhe sin, lena bhfuil dáta don tseiceáil isteach laistigh de na 45 lá atá romhainn ón lá inniu, faoin bpolasaí agus féadfar iad a chur ar ceal roimh an tseiceáil isteach. Beidh roghanna cealaithe agus aisíocaíochta ag aíonna a chuirfidh áirithint ar ceal, agus is féidir le hÓstaigh áirithint a chur ar ceal gan táille nó gan tionchar ar a stádas mar Sháróstach. Tabharfaidh Airbnb aisíocaíocht, nó eiseoidh sé creidmheas taistil, a chuimseoidh na táillí seirbhíse go léir do chealuithe atá clúdaithe. Chun áirithint a chur ar ceal faoin bpolasaí, beidh ort fíricí d'imthoisce maolaithí a dhearbhú agus/nó doiciméid tacaíochta a chur ar fáil ina leith.

Beidh feidhm ag polasaí cealaithe an Óstaigh mar is gnách maidir le háirithintí a rinneadh tar éis an 14 Márta 2020, ach amháin i gcás ina bhfuil COVID-19 ar aoi nó ar Óstach.

Déileálfar le cealuithe de réir na n-imthosca maolaitheacha a bhí i bhfeidhm nuair a cuireadh an t-eolas isteach agus ní dhéanfar athmhachnamh ar áirithintí a cuireadh ar ceal cheana féin.

Má tá áirithint tosaithe cheana féin (tá an tseiceáil isteach imithe thart) ní bheidh feidhm ag an imthoisc mhaolaitheach seo.

Tá polasaithe éagsúla i bhfeidhm maidir le háirithintí inmheánacha ar mhórthír na Síne agus le haghaidh Áirithintí Luxe nó Luxury Retreats.

Na háirithintí a chlúdaítear

Áirithintí arna ndéanamh ar an 14 Márta 2020 nó roimhe sin

Féadfar áirithintí le haghaidh tréimhsí fanachta agus Eispéiris Airbnb a rinneadh ar an 14 Márta 2020 nó roimhe sin, lena bhfuil dáta don tseiceáil isteach laistigh de na 45 lá atá romhainn ón lá inniu, a chur ar ceal roimh an tseiceáil isteach. Ciallaíonn sé seo go bhfaighidh aíonna a chuirfidh áirithint ar ceal faoin bpolasaí aisíocaíocht iomlán airgid nó creidmheas taistil den mhéid a d’íoc siad (i gcás ina bhfuil creidmheas taistil ar fáil). Is féidir le hÓstaigh áirithint a chur ar ceal faoin bpolasaí gan táille ná tionchar ar a stádas mar Sháróstach, agus tabharfaidh Airbnb aisíocaíocht, nó eiseoidh sé creidmheas taistil i méid a chlúdaíonn na táillí seirbhíse go léir.

Níl áirithintí le haghaidh tréimhsí fanachta agus Eispéiris Airbnb a rinneadh ar an 14 Márta 2020 nó roimhe sin, lena bhfuil dáta don tseiceáil isteach níos mó ná 45 lá ón lá inniu, clúdaithe faoi láthair le haghaidh imthosca maolaitheacha a bhaineann le COVID-19. Beidh polasaí cealaithe an Óstaigh i bhfeidhm mar is gnách.

Má tá áirithint tosaithe cheana féin (tá an tseiceáil isteach imithe thart), ní bheidh feidhm ag an imthoisc mhaolaitheach seo.

Áirithintí arna ndéanamh tar éis an 14 Márta 2020

Maidir le tréimhsí fanachta agus Eispéiris Airbnb a rinneadh tar éis an 14 Márta 2020, beidh feidhm ag polasaí cealaithe an Óstaigh mar is gnách agus ní bheidh na háirithintí seo clúdaithe faoinár bpolasaí um imthosca maolaitheacha, ach amháin sa chás go bhfuil COVID-19 ar an aoi nó ar an Óstach faoi láthair. I measc na n-imthosca a bhaineann le COVID-19 nach gclúdaítear, tá: cur isteach agus cealuithe iompair; treoracha agus srianta taistil; treoracha sláinte agus coraintíní; athruithe ar an dlí is infheidhme; agus sainorduithe rialtais eile—amhail orduithe aslonnaithe, dúnadh teorainneacha, toirmisc ar chíosanna gearrthéarmacha, agus riachtanais maidir le foscadh ar an láthair.

Tá sé mar aidhm ag ár bpolasaí um imthosca maolaitheacha aíonna agus Óstaigh a chosaint ar chúinsí gan choinne a thagann chun cinn tar éis áirithint a dhéanamh. Tar éis don Eagraíocht Dhomhanda Sláinte COVID-19 a dhearbhú mar phaindéim dhomhanda, níl feidhm ag an bpolasaí um imthosca maolaitheacha a thuilleadh toisc nach bhfuil COVID-19 ná na hiarmhairtí a bhaineann leis gan choinne feasta. Cuimhnigh, le do thoil, athbhreithniú cúramach a dhéanamh ar pholasaí cealaithe an Óstaigh agus tú ag déanamh áirithinte agus smaoinigh ar rogha a chuirfidh solúbthacht ar fáil.

Conas a oibríonn sé

Más aoi thú, is féidir leat roghanna cealaithe agus aisíocaíochta a fháil trí dhul chuig an Leathanach turas agus do thuras a roghnú—foghlaim conas é sin a dhéanamh. Más Óstach thú, gheobhaidh tú eolas ar do dheais óstála.

Nuashonruithe agus acmhainní maidir leis an gcoróinvíreas

Táimid tar éis míreanna a chur le chéile chun cabhrú lenár bpobal le linn an ama seo san Ionad Acmhainní. Is féidir leat an t-eolas is déanaí a fháil ar ár bhfreagairt do COVID-19, idir nuashonruithe ar pholasaithe agus acmhainní d’Óstaigh agus d’aíonna.

Is féidir leat an polasaí um imthosca maolaitheacha a léamh chun tuilleadh eolais a fháil faoi imthosca nach mbaineann le COVID-19.

Iarraimid ar gach ball den phobal a bheith aireach faoi mheas, faoi chuimsiú agus faoinár bpolasaí neamhleithcheala agus iad i mbun caidrimh le baill eile dár bpobal.

Leanfaimid orainn ag athbhreithniú chur i bhfeidhm an pholasaí seo. Coimeád súil ar an leathanach seo le haghaidh nuashonruithe agus eolas nua.

Ar chuidigh an mhír seo?

Míreanna gaolmhara

Faigh cabhair le d'áirithintí, do chuntas, agus rudaí eile.
Logáil isteach nó cláraigh