Léim chuig ábhar
  Déan nascleanúint chun teacht ar thorthaí molta
  Nuashonrú maidir le COVID-19
  Chun roghanna cealaithe agus aisíocaíochta a fháil, roghnaigh áirithint ón leathanach 'Turais'. Níl feidhm ag ár bpolasaí um imthosca maolaitheacha ach maidir le háirithintí áirithe. Má tá do dháta don tseiceáil isteach i ndiaidh an 15 Meán Fómhair, seiceáil anseo arís ar an 15 Lúnasa 2020 chun an t-eolas is déanaí a fháil.

  Conas a chuirfidh mé m'áirithint le haghaidh áit le fanacht ar ceal?

  Conas áirithint a chur ar ceal

  Is féidir leat áirithint a chur ar ceal am ar bith roimh do thuras nó le linn do thurais. Chun áirithint a chur ar ceal:

  1. Téigh chuig Turais agus faigh an turas is mian leat a chur ar ceal
  2. Cliceáil nó tapáil Taispeáin sonraí an turais
  3. Ón bhforléargas, cliceáil nó tapáil Taispeáin sonraí
  4. Cliceáil nó tapáil Athraigh nó cuir ar ceal

  Tabharfar chuig leathanach nua thú inar féidir leat a roghnú d’áirithint a athrú nó í a chur ar ceal. Má roghnaíonn tú Cuir an áirithint ar ceal, tabharfar tríd an bpróiseas cealaithe thú, trína mbeidh tú ábalta na roghanna atá agat a fháil amach, lena n-áirítear an méid a aisíocfar leat, agus athbhreithniú a dhéanamh ar do chealú sula gcuirfidh tú isteach é.

  Conas a oibríonn sé

  Má chuireann tú an áirithint ar ceal, cinnfear d'aisíocaíocht de réir pholasaí cealaithe d'óstaigh. Taispeánfaimid an miondealú ar d'aisíocaíocht sula ndeimhneoidh tú do chealú. Aisíocfaidh Airbnb na táillí seirbhíse go léir i bhfoirm cúpóin.

  Mura gcuirtear aisíocaíocht iomlán ar fáil faoin bpolasaí cealaithe nuair a chuireann tú an áirithint ar ceal, beidh rogha agat aisíocaíocht iomlán a iarraidh ar an óstach sula gcuirfidh tú an cealú i gcrích.

  Míreanna gaolmhara
  An bhfuair tú an cúnamh a bhí uait?

  Logáil isteach le haghaidh tacaíocht phearsantaithe

  Faigh cabhair le d'áirithintí, do chuntas, agus rudaí eile.
  Cláraigh