Taispeánfar moltaí i ndiaidh duit an t-ionchur cuardaigh a chlóscríobh. Úsáid na saigheada suas agus síos chun athbhreithniú a dhéanamh. Úsáid Iontráil chun roghnú. Más frása é an roghnúchán, cuirfear an frása sin isteach lena chuardach. Más nasc é an moladh, nascleanfaidh an brabhsálaí chuig an leathanach sin.
Polasaí pobail

Polasaí um Imthosca Maolaitheacha agus an coróinvíreas (COVID-19)

Tabhair do d'aire: Ón 31 Bealtaine 2022, tá clúdach COVID-19 nuashonraithe againn faoinár bpolasaí um imthosca maolaitheacha:

• Maidir le háirithintí a rinneadh ar an 31 Bealtaine 2022 nó ina dhiaidh sin, ní chlúdaítear na himthosca thíos a bhaineann le COVID-19 a thuilleadh. Ina ionad sin, beidh polasaí cealaithe an Óstaigh i bhfeidhm mar is gnách.

• Maidir le háirithintí a rinneadh roimh an 31 Bealtaine 2022, clúdófar fós na himthosca thíos a bhaineann le COVID-19.

Tá polasaithe éagsúla i bhfeidhm maidir le háirithintí Luxe agus áirithintí intíre sa Chóiré Theas.

Nuashonraithe31 Bealtaine 2022

Ar an 11 Márta 2020, d'fhógair an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (WHO) gur paindéim dhomhanda a bhí sa ráig den choróinvíreas, ar a dtugtar COVID-19. Ó shin i leith, tháinig an ráig chun cinn go gasta agus rialtais ar fud an domhain ag gníomhú go gasta chun scaipeadh COVID-19 a mhoilliú.

Mar fhreagra air sin, sholáthraíomar an clúdach seo a leanas le haghaidh COVID-19 faoinár bpolasaí um imthosca maolaitheacha chun cabhrú lenár bpobal a chosaint agus suaimhneas intinne a thabhairt.

Leid: Más aoi thú, is féidir leat roghanna cealaithe agus aisíocaíochta a fháil trí dhul chuig an Leathanach turas agus do thuras a roghnú—faigh amach conas é sin a dhéanamh. Más Óstach thú, gheobhaidh tú eolas ar do dheais óstála.

Achoimre

Clúdaíonn an polasaí áirithintí ar thréimhsí fanachta agus ar Eispéiris Airbnb a rinneadh ar an 14 Márta 2020 nó roimhe sin, lena bhfuil dáta don tseiceáil isteach roimh 45 lá ón lá inniu, agus féadfar iad a chur ar ceal roimh an tseiceáil isteach. Beidh roghanna cealaithe agus aisíocaíochta ag aíonna a chuirfidh áirithint ar ceal, agus is féidir le hÓstaigh áirithint a chur ar ceal gan táille nó gan tionchar ar a stádas mar Sháróstach más féidir leo cruthúnas bailí a chur ar fáil go gcáilíonn siad. Tabharfaidh Airbnb aisíocaíocht duit nó eiseoidh sé creidmheas taistil a chuimseoidh na táillí seirbhíse go léir do chealuithe atá clúdaithe. Chun áirithint a chur ar ceal faoin bpolasaí, beidh ort fíricí d'imthoisce a dhearbhú agus/nó doiciméid tacaíochta a chur ar fáil ina leith.

Beidh feidhm ag polasaí cealaithe an Óstaigh mar is gnách maidir le háirithintí a rinneadh tar éis an 14 Márta 2020 agus roimh an 31 Bealtaine 2022, ach amháin má tá COVID-19 ar aoi nó ar Óstach.

Maidir le háirithintí a dhéanfar ar an 31 Bealtaine 2022 nó ina dhiaidh sin, beidh feidhm ag polasaí cealaithe an Óstaigh. Ní chlúdófar imthosca a bhaineann le COVID-19.

Déileálfar le cealuithe de réir na n-imthosca maolaitheacha a bhí i bhfeidhm nuair a rinneadh iad agus ní dhéanfar athmhachnamh ar áirithintí a cuireadh ar ceal cheana féin.

Má tá áirithint tosaithe cheana féin (tá an t-am don tseiceáil isteach imithe thart) ní bheidh feidhm ag an imthoisc mhaolaitheach seo.

Tá polasaithe éagsúla i bhfeidhm maidir le háirithintí intíre sa Chóiré Theas agus áirithintí Luxe.

Na háirithintí a chlúdaítear

Áirithintí a rinneadh ar an 14 Márta 2020 nó roimhe sin

Féadfar áirithintí ar thréimhsí fanachta agus ar Eispéiris Airbnb a rinneadh ar an 14 Márta 2020 nó roimhe sin, lena bhfuil dáta don tseiceáil isteach laistigh de na 45 lá ón lá inniu, a chur ar ceal roimh an tseiceáil isteach. Ciallaíonn sé sin go bhfaighidh aíonna a chuirfidh áirithint ar ceal faoin bpolasaí aisíocaíocht iomlán airgid nó creidmheas taistil den mhéid a d’íoc siad (i gcás ina bhfuil creidmheas taistil ar fáil). Is féidir le hÓstaigh áirithint a chur ar ceal faoin bpolasaí gan táille ná tionchar ar a stádas mar Sháróstach, agus tabharfaidh Airbnb aisíocaíocht, nó eiseoidh sé creidmheas taistil i méid a chlúdaíonn na táillí seirbhíse go léir.

Níl áirithintí ar thréimhsí fanachta agus ar Eispéiris Airbnb a rinneadh ar an 14 Márta 2020 nó roimhe sin, lena bhfuil dáta don tseiceáil isteach níos mó ná 45 lá ón lá inniu, clúdaithe faoi láthair maidir le himthosca a bhaineann le COVID-19. Beidh polasaí cealaithe an Óstaigh i bhfeidhm mar is gnách.

Má tá áirithint tosaithe cheana féin (tá an t-am don tseiceáil isteach imithe thart) ní bheidh feidhm ag an imthoisc mhaolaitheach seo.

Áirithintí a rinneadh i ndiaidh an 14 Márta 2020 agus roimh an 31 Bealtaine 2022

Maidir le háirithintí ar thréimhsí fanachta agus ar Eispéiris Airbnb a rinneadh i ndiaidh an 14 Márta 2020 agus roimh an 31 Bealtaine 2022, beidh feidhm ag polasaí cealaithe an Óstaigh mar is gnách agus ní bheidh imthosca a bhaineann le COVID-19 clúdaithe faoinár bpolasaí um imthosca maolaitheacha, ach amháin má tá COVID-19 ar an aoi nó ar an Óstach faoi láthair. I measc na n-imthosca a bhaineann le COVID-19 nach gclúdaítear, tá: cur isteach agus cealuithe iompair; treoracha agus srianta taistil; treoracha sláinte agus coraintíní; athruithe ar an dlí is infheidhme; agus sainorduithe eile rialtais—amhail orduithe aslonnaithe, dúnadh teorainneacha, toirmisc ar lóistíní ar chíos gearrthéarmach, agus riachtanais maidir le foscadh ar an láthair.

Áirithintí a rinneadh ar an 31 Bealtaine 2022 nó ina dhiaidh sin

Maidir le tréimhsí fanachta agus Eispéiris Airbnb a dhéanfar ar an 31 Bealtaine 2022 nó ina dhiaidh sin, beidh feidhm ag polasaí cealaithe an Óstaigh. Ní chlúdófar imthosca a bhaineann le COVID-19 faoinár bpolasaí um imthosca maolaitheacha.

Tá sé mar aidhm ag ár bpolasaí um imthosca maolaitheacha aíonna agus Óstaigh a chosaint ar chúinsí gan choinne a thagann chun cinn tar éis áirithint a dhéanamh. Tar éis don Eagraíocht Dhomhanda Sláinte COVID-19 a dhearbhú mar phaindéim dhomhanda, níl feidhm ag an bpolasaí um imthosca maolaitheacha a thuilleadh toisc nach bhfuil COVID-19 ná na hiarmhairtí a bhaineann leis gan choinne feasta. Ná déan dearmad athbhreithniú cúramach a dhéanamh ar pholasaí cealaithe an Óstaigh agus áirithint á déanamh agat agus smaoinigh ar rogha a chuirfidh an leibhéal solúbthachta a theastaíonn uait ar fáil.

Conas a oibríonn sé

Más aoi thú, is féidir leat roghanna cealaithe agus aisíocaíochta a fháil trí dhul chuig an Leathanach turas agus do thuras a roghnú—foghlaim conas é sin a dhéanamh. Más Óstach thú, gheobhaidh tú eolas ar do dheais óstála.

Nuashonruithe agus acmhainní maidir leis an gcoróinvíreas

Táimid tar éis míreanna a chur le chéile chun cabhrú lenár bpobal le linn an ama seo san Ionad Acmhainní. Is féidir leat an t-eolas is déanaí a fháil ar ár bhfreagairt do COVID-19, idir nuashonruithe ar pholasaithe agus acmhainní d’Óstaigh agus d’aíonna.

Is féidir leat an polasaí um imthosca maolaitheacha a léamh chun tuilleadh eolais a fháil faoi imthosca nach mbaineann le COVID-19.

Iarraimid ar gach ball den phobal a bheith aireach faoi mheas, faoi chuimsiú agus faoinár bpolasaí neamhleithcheala agus iad i mbun caidrimh le baill eile dár bpobal.

Leanfaimid orainn ag athbhreithniú chur i bhfeidhm an pholasaí seo. Coimeád súil ar an leathanach seo le haghaidh nuashonruithe agus eolas nua.

Ar chuidigh an mhír seo?

Míreanna gaolmhara