Taispeánfar moltaí i ndiaidh duit an t-ionchur cuardaigh a chlóscríobh. Úsáid na saigheada suas agus síos chun athbhreithniú a dhéanamh. Úsáid Iontráil chun roghnú. Más frása é an roghnúchán, cuirfear an frása sin isteach lena chuardach. Más nasc é an moladh, nascleanfaidh an brabhsálaí chuig an leathanach sin.
Polasaí pobail

Polasaí um Imthosca Maolaitheacha agus an coróinvíreas (COVID-19)

Tabhair do d'aire: Ón 31 Bealtaine 2022, tá clúdach COVID-19 nuashonraithe againn faoinár bpolasaí um imthosca maolaitheacha:

• Maidir le háirithintí a rinneadh ar an 31 Bealtaine 2022 nó ina dhiaidh sin, ní chlúdaítear na himthosca thíos a bhaineann le COVID-19 a thuilleadh. Ina ionad sin, beidh polasaí cealaithe an Óstaigh i bhfeidhm mar is gnách.

• Maidir le háirithintí a rinneadh roimh an 31 Bealtaine 2022, clúdófar fós na himthosca thíos a bhaineann le COVID-19.

Tá polasaithe éagsúla i bhfeidhm maidir le háirithintí Luxe agus áirithintí intíre sa Chóiré Theas.

Nuashonraithe31 Bealtaine 2022

Ar an 11 Márta 2020, d'fhógair an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (WHO) gur paindéim dhomhanda a bhí sa ráig den choróinvíreas, ar a dtugtar COVID-19. Ó shin i leith, tháinig an ráig chun cinn go gasta agus rialtais ar fud an domhain ag gníomhú go gasta chun scaipeadh COVID-19 a mhoilliú.

Mar fhreagra air sin, sholáthraíomar an clúdach seo a leanas le haghaidh COVID-19 faoinár bpolasaí um imthosca maolaitheacha chun cabhrú lenár bpobal a chosaint agus suaimhneas intinne a thabhairt.

Leid: Más aoi thú, is féidir leat roghanna cealaithe agus aisíocaíochta a fháil trí dhul chuig an Leathanach turas agus do thuras a roghnú—faigh amach conas é sin a dhéanamh. Más Óstach thú, gheobhaidh tú eolas ar do dheais óstála.

Achoimre

Clúdaíonn an polasaí áirithintí ar thréimhsí fanachta agus ar Eispéiris Airbnb a rinneadh ar an 14 Márta 2020 nó roimhe sin, lena bhfuil dáta don tseiceáil isteach roimh 45 lá ón lá inniu, agus féadfar iad a chur ar ceal roimh an tseiceáil isteach. Beidh roghanna cealaithe agus aisíocaíochta ag aíonna a chuirfidh áirithint ar ceal, agus is féidir le hÓstaigh áirithint a chur ar ceal gan táille nó gan tionchar ar a stádas mar Sháróstach más féidir leo cruthúnas bailí a chur ar fáil go gcáilíonn siad. Tabharfaidh Airbnb aisíocaíocht duit nó eiseoidh sé creidmheas taistil a chuimseoidh na táillí seirbhíse go léir do chealuithe atá clúdaithe. Chun áirithint a chur ar ceal faoin bpolasaí, beidh ort fíricí d'imthoisce a dhearbhú agus/nó doiciméid tacaíochta a chur ar fáil ina leith.

Beidh feidhm ag polasaí cealaithe an Óstaigh mar is gnách maidir le háirithintí a rinneadh tar éis an 14 Márta 2020 agus roimh an 31 Bealtaine 2022, ach amháin má tá COVID-19 ar aoi nó ar Óstach.

Maidir le háirithintí a dhéanfar ar an 31 Bealtaine 2022 nó ina dhiaidh sin, beidh feidhm ag polasaí cealaithe an Óstaigh. Ní chlúdófar imthosca a bhaineann le COVID-19.

Déileálfar le cealuithe de réir na n-imthosca maolaitheacha a bhí i bhfeidhm nuair a rinneadh iad agus ní dhéanfar athmhachnamh ar áirithintí a cuireadh ar ceal cheana féin.

Má tá áirithint tosaithe cheana féin (tá an t-am don tseiceáil isteach imithe thart) ní bheidh feidhm ag an imthoisc mhaolaitheach seo.

Tá polasaithe éagsúla i bhfeidhm maidir le háirithintí intíre sa Chóiré Theas agus áirithintí Luxe.

Na háirithintí a chlúdaítear

Áirithintí a rinneadh ar an 14 Márta 2020 nó roimhe sin

Féadfar áirithintí ar thréimhsí fanachta agus ar Eispéiris Airbnb a rinneadh ar an 14 Márta 2020 nó roimhe sin, lena bhfuil dáta don tseiceáil isteach laistigh de na 45 lá ón lá inniu, a chur ar ceal roimh an tseiceáil isteach. Ciallaíonn sé sin go bhfaighidh aíonna a chuirfidh áirithint ar ceal faoin bpolasaí aisíocaíocht iomlán airgid nó creidmheas taistil den mhéid a d’íoc siad (i gcás ina bhfuil creidmheas taistil ar fáil). Is féidir le hÓstaigh áirithint a chur ar ceal faoin bpolasaí gan táille ná tionchar ar a stádas mar Sháróstach, agus tabharfaidh Airbnb aisíocaíocht, nó eiseoidh sé creidmheas taistil i méid a chlúdaíonn na táillí seirbhíse go léir.

Níl áirithintí ar thréimhsí fanachta agus ar Eispéiris Airbnb a rinneadh ar an 14 Márta 2020 nó roimhe sin, lena bhfuil dáta don tseiceáil isteach níos mó ná 45 lá ón lá inniu, clúdaithe faoi láthair maidir le himthosca a bhaineann le COVID-19. Beidh polasaí cealaithe an Óstaigh i bhfeidhm mar is gnách.

Má tá áirithint tosaithe cheana féin (tá an t-am don tseiceáil isteach imithe thart) ní bheidh feidhm ag an imthoisc mhaolaitheach seo.

Áirithintí a rinneadh i ndiaidh an 14 Márta 2020 agus roimh an 31 Bealtaine 2022

Maidir le háirithintí ar thréimhsí fanachta agus ar Eispéiris Airbnb a rinneadh i ndiaidh an 14 Márta 2020 agus roimh an 31 Bealtaine 2022, beidh feidhm ag polasaí cealaithe an Óstaigh mar is gnách agus ní bheidh imthosca a bhaineann le COVID-19 clúdaithe faoinár bpolasaí um imthosca maolaitheacha, ach amháin má tá COVID-19 ar an aoi nó ar an Óstach faoi láthair. I measc na n-imthosca a bhaineann le COVID-19 nach gclúdaítear, tá: cur isteach agus cealuithe iompair; treoracha agus srianta taistil; treoracha sláinte agus coraintíní; athruithe ar an dlí is infheidhme; agus sainorduithe eile rialtais—amhail orduithe aslonnaithe, dúnadh teorainneacha, toirmisc ar lóistíní ar chíos gearrthéarmach, agus riachtanais maidir le foscadh ar an láthair.

Áirithintí a rinneadh ar an 31 Bealtaine 2022 nó ina dhiaidh sin

Maidir le tréimhsí fanachta agus Eispéiris Airbnb a dhéanfar ar an 31 Bealtaine 2022 nó ina dhiaidh sin, beidh feidhm ag polasaí cealaithe an Óstaigh. Ní chlúdófar imthosca a bhaineann le COVID-19 faoinár bpolasaí um imthosca maolaitheacha.

Tá sé mar aidhm ag ár bpolasaí um imthosca maolaitheacha aíonna agus Óstaigh a chosaint ar chúinsí gan choinne a thagann chun cinn tar éis áirithint a dhéanamh. Tar éis don Eagraíocht Dhomhanda Sláinte COVID-19 a dhearbhú mar phaindéim dhomhanda, níl feidhm ag an bpolasaí um imthosca maolaitheacha a thuilleadh toisc nach bhfuil COVID-19 ná na hiarmhairtí a bhaineann leis gan choinne feasta. Ná déan dearmad athbhreithniú cúramach a dhéanamh ar pholasaí cealaithe an Óstaigh agus áirithint á déanamh agat agus smaoinigh ar rogha a chuirfidh an leibhéal solúbthachta a theastaíonn uait ar fáil.

Conas a oibríonn sé

Más aoi thú, is féidir leat roghanna cealaithe agus aisíocaíochta a fháil trí dhul chuig an Leathanach turas agus do thuras a roghnú—foghlaim conas é sin a dhéanamh. Más Óstach thú, gheobhaidh tú eolas ar do dheais óstála.

Nuashonruithe agus acmhainní maidir leis an gcoróinvíreas

Táimid tar éis míreanna a chur le chéile chun cabhrú lenár bpobal le linn an ama seo san Ionad Acmhainní. Is féidir leat an t-eolas is déanaí a fháil ar ár bhfreagairt do COVID-19, idir nuashonruithe ar pholasaithe agus acmhainní d’Óstaigh agus d’aíonna.

Is féidir leat an polasaí um imthosca maolaitheacha a léamh chun tuilleadh eolais a fháil faoi imthosca nach mbaineann le COVID-19.

Iarraimid ar gach ball den phobal a bheith aireach faoi mheas, faoi chuimsiú agus faoinár bpolasaí neamhleithcheala agus iad i mbun caidrimh le baill eile dár bpobal.

Leanfaimid orainn ag athbhreithniú chur i bhfeidhm an pholasaí seo. Coimeád súil ar an leathanach seo le haghaidh nuashonruithe agus eolas nua.

Ar chuidigh an mhír seo?

Míreanna gaolmhara

Faigh cabhair le d'áirithintí, do chuntas, agus rudaí eile.
Logáil isteach nó cláraigh