Lógó Airbnb: Nuashonrú Samhraidh 2023
Nuashonrú Samhraidh

Seo chugat Airbnb Seomraí agus breis agus 50 gné nua

Airbnb Seomraí: Leis an ngné nua, Faisnéis ar an Óstach

Lenár n-athchóiriú nua ar bhunchoincheap Airbnb, gheobhaidh tú taithí ar chathair ar nós duine de bhunadh na háite toisc go bhfanfaidh tú ag duine acu—agus anois is féidir leat aithne a chur ar d'Óstach sula ndéanfaidh tú áirithint.

Cuir níos mó eolais ar d'Óstach

Tá sonraí san Fhaisnéis ar an Óstach faoi na daoine a mbeidh tú ag fanacht acu, amhail a bpost, na teangacha atá acu agus fíricí fánacha.

Léigh léirmheasanna agus eile

Cad é mar atá sé fanacht acu? Cad a deir aíonna eile fúthu? Scrollaigh tríd an bhFaisnéis leis an méid sin a fháil amach.

Aimsigh an seomra ceart le gnéithe úsáideacha nua

Catagóir thiomnaithe nua

Catagóir ina bhfuil breis is milliún seomra leapa príobháideach le rochtain ar spásanna comhroinnte i dteach Óstaigh áitiúil.

Scagairí athdheartha

D'fheabhsaíomar an tslí a n-athraítear idir cineálacha áiteanna, agus taispeánaimid meánphraghas gach ceann ar mhaithe le comparáid éasca.

Gnéithe príobháideachta uasdátaithe

An bhfuil an seomra folctha comhroinnte nó príobháideach? Cé eile a bheidh sa teach? An bhfuil glas ar dhoras an tseomra leapa?

Breis agus 50 gné nua bunaithe ar bhur n-aiseolas

D'fheabhsaíomar an t-eispéireas ar fad ar Airbnb, ó chlárú go seiceáil amach.

Mionbhioráin nua ar léarscáileanna

Chuireamar mionbhioráin lenár léarscáileanna chun go bhfeicfidh tú níos mó de na liostuithe Airbnb atá ar fáil sna háiteanna a gcuardaíonn tú.

Mianliostaí athdheartha

Faigh amharc níos fearr ar do mhianliostaí le comhéadan athdheartha ina bhfuil íomhánna níos mó de na tithe a shábháil tú.

Cuardach míosúil feabhsaithe

Tá sé níos simplí agus níos iomasaí tréimhsí fanachta fadtéarmacha a aimsiú le comhéadan diaile nua trínar féidir fanacht 1-12 mhí a chuardach.

Íoc i dtráthchodanna

Chuamar i gcomhpháirtíocht le Klarna chun gur féidir leat íoc i 4 thráthchuid gan ús (SAM agus Ceanada) nó go míosúil as tréimhsí fanachta os cionn $500 (SAM amháin).

Treoir shoiléir don tseiceáil amach

Is féidir le hÓstaigh treoracha a roinnt faoi conas seiceáil amach as an teach ar leathanach an liostaithe, ionas go mbeidh a fhios agat cad atá romhat sula ndéanfaidh tú áirithint.

Meabhrúcháin faoin tseiceáil amach

Anois, gheobhaidh tú meabhrúchán úsáideach an lá sula n-imeoidh tú faoina bhfuil le déanamh agat agus tú ag seiceáil amach as teach.

Léarscáileanna níos gasta

Le luas méadaithe athnuachana feiceann tú liostuithe nua go tapa agus tú ag bogadh na léarscáile.

Bioráin sheasmhacha ar na léarscáileanna

Chuireamar feabhas ar bhioráin léarscáile chun go bhfanfaidh siad san áit a bhfuil siad agus tú ag zúmáil isteach agus amach agus ag dul timpeall na léarscáile.

Uathchríochnú níos cliste sa chuardach

Faigh moltaí níos fearr, logainmneacha níos cruinne agus níos lú liostuithe dúbailte agus tú ag cuardach.

Sábháil ar an mianliosta le tapáil amháin

Sábháil liostuithe go díreach ar do mhianliosta reatha ó thorthaí cuardaigh le tapáil amháin.

Féilire mianliosta

Le féilire nuashonraithe tá infhaighteacht na dtithe ar an mianliosta sofheicthe.

Nótaí don mhianliosta

Is féidir leat nótaí pearsanta a chur leis na tithe ar do mhianliostaí anois.

Táillí níos ísle ar thréimhsí fanachta míosúla

Tá na táillí seirbhísí d'aíonna laghdaithe go mór againn ón gceathrú mí d'fhanacht amach.

Íoc tríd an mbanc

Íoc le cuntas bainc nasctha chun airgead a spáráil ar thréimhsí fanachta de 28 lá nó níos faide (SAM amháin).

Taispeáint íocaíochtaí míosúla

I gcás tréimhsí fanachta míosúla, féach an méid atá le híoc as an mí reatha agus as míonna amach anseo ag an tseiceáil amach.

Meabhrúcháin don tseiceáil amach

Faigh meabhrúchán úsáideach an lá sula n-imeoidh tú faoina bhfuil le déanamh agat ag an tseiceáil amach.

Aiseolas faoin tseiceáil amach i léirmheasanna

Anois is féidir leat aiseolas a thabhairt faoi do sheiceáil amach nuair a dhéanann tú léirmheas ar fhanacht.

Creidmheas atháirithinte ar an bpointe

Má chuireann Óstach áirithint ar ceal ag an nóiméad deireanach, gheobhaidh formhór na n-aíonna creidmheas chun áirithint nua a dhéanamh ar an bpointe.

Tacaíocht tosaíochta do chustaiméirí ar thuras

Is é sprioc ár bhfoirne tiomnaithe tacaíochta 24/7 ná 90% de na glaonna i mBéarla a fhreagairt taobh istigh de 2 nóiméad.

An fad ó láithreacha inspéise

An bhfuil tú ag cuardach sainchomhartha ar Airbnb? Taispeánfaidh na torthaí an fad ó gach teach.

Tithe atá oiriúnach do naíonáin chun suntais

Má tá tú ag taisteal le leanbh, cuirfear béim sna torthaí cuardaigh ar shaoráidí amhail cliabháin.

Tithe atá oiriúnach do pháistí chun suntais

Má tá tú ag taisteal le páistí, cuirfear béim sna torthaí cuardaigh ar shaoráidí amhail seomraí súgartha.

Tithe le haghaidh tréimhsí fanachta míosúla chun suntais

An bhfuil fanacht níos faide á phleanáil agat? Taispeánfaidh torthaí cuardaigh saoráidí amhail spásanna oibre tiomnaithe.

Deimhniú aitheantais d'Óstaigh

Déanfar deimhniú aitheantais faoin earrach ar gach Óstach a fhaigheann áirithintí ar Airbnb.

Próiseas deimhnithe aitheantais feabhsaithe

Nuair is gá, rinneamar níos fusa é tuilleadh eolais a chur leis chun d'aitheantas a dheimhniú.

Achomhairc in aghaidh baic ar áirithint

Is féidir leat achomharc in aghaidh baic ar áirithint anois má cheaptar go mícheart go mbeadh baol cóisire ag baint leis.

Scagaire dinimiciúil praghsanna

Coigeartaítear praghasraonta go huathoibríoch nuair a úsáideann tú an scagaire 'cineál fanachta'.

Scagaire seomraí folctha Airbnb Seomraí

Agus tú ag cur Airbnb Seomraí in áirithe, is féidir leat seomraí folctha príobháideacha le slí isteach ón seomra leapa a chuardach anois.

Chuireamar gnéithe nua leis chun an óstáil a éascú freisin

Feiceann Óstaigh an praghas iomlán

Is féidir le hÓstaigh féachaint ar a bpraghas iomlán in aghaidh na hoíche ar fud na haipe chun go mbeidh a fhios acu i gcónaí an méid a íocfaidh aíonna.

Svaidhpeáil chun dátaí a roghnú

Is féidir le hÓstaigh svaidhpeáil chun raon dáta a roghnú san fhéilire—ní gá laethanta a thapáil ceann ar cheann.

Treoracha ó fhréamh don tseiceáil amach

Is féidir le hÓstaigh treoracha don tseiceáil amach a chruthú níos tapúla ach míreanna a roghnú as liosta réamhshocraithe.

Admhálacha léite sa bhosca isteach

Faigheann aíonna agus Óstaigh admhálacha léite ionas go mbeidh a fhios agaibh go bhfacthas teachtaireacht.

Cluaisín na gComhóstach

Le cluaisín nua is féidir le hÓstaigh gach Comhóstach a fheiceáil agus a gceadanna agus a n-eisíocaíochtaí a bhainistiú.

Rochtain Luath

Is féidir le hÓstaigh triail a bhaint as gnéithe nua anois agus ansin cuidiú linn iad a mhionchoigeartú trí aiseolas a roinnt linn.

Miondealú ar an bpraghas

Taispeánann miondealú nuashonraithe ar an bpraghas an méid a íocfaidh an t-aoi agus an méid a thuillfidh an tÓstach.

Déan comparáid idir liostuithe comhchosúla

Is féidir le hÓstaigh amharc ar mheánphraghas liostuithe den chineál céanna in aice láimhe chun go mbeidh siad iomaíoch i gcónaí.

Socruithe praghsála agus infhaighteachta

Nuashonraíodh uirlisí féilire athnuaite le haghaidh eispéireas comhsheasmhach ar gach gléas.

Lascainí seachtainiúla agus míosúla

Tá sleamhnán ag Óstaigh chun lascainí a shocrú, agus an praghas a íocfaidh aíonna a fheiceáil freisin.

Féilire bliantúil ar fhón póca

Beidh Óstaigh in ann féachaint ar a n-infhaighteacht don bhliain go luath, chomh maith le praghas gach míosa—ar scáileán amháin.

Seiceáil amach shaincheaptha

Is féidir le hÓstaigh an tseiceáil amach a dhéanamh níos réidhe anois le treoracha soiléire a bhaineann go sonrach lena dteach féin.

Eolas uathoibríoch don tseiceáil amach

Seolfar sonraí don tseiceáil amach go huathoibríoch d'aíonna lá sula n-imeoidh siad.

Fógraí tapa faoin tseiceáil amach

Is féidir le haíonna Óstaigh a chur ar an eolas nuair a bheidh siad seiceáilte amach as an áit anois le tapáil amháin.

Freagraí tapa don tseiceáil amach

Tá uirlisí nuashonraithe don bhosca isteach ag Óstaigh chun a dtreoracha don tseiceáil amach a roinnt go héasca.

Buaicphointí ó léirmheasanna ar Óstaigh Seomraí

Tá sleachta suntasacha faoin Óstach le feiceáil anois ar phróifíl Óstach Airbnb Seomraí.

Fíricí fánacha ar phróifíl an Óstaigh

Is féidir le hÓstaigh a bpróifíl a shaincheapadh le sonraí spraíúla, amhail an t-amhrán ab ansa leo agus iad ar scoil.

Stair taistil an Óstaigh

Is féidir le hÓstaigh turais a rinne siad ar Airbnb a roinnt chun tuiscint níos fearr a thabhairt d'aíonna ar an gcineál taistil a thaitníonn leo.

Ábhair spéise an Óstaigh

Is féidir le hÓstaigh caithimh aimsire a roghnú ó liosta réamhshocraithe anois le féachaint an bhfuil suim acu féin agus ag aíonna sna rudaí céanna.

Próifíl níos mionsonraithe ag aíonna

Is féidir le haíonna níos mó sonraí a chur lena bpróifíl anois, mar shampla ábhair spéise agus turais roimhe seo.

Cuirí níos simplí do Chomhóstaigh

Tá sé níos fusa ná riamh d'Óstaigh cuireadh a thabhairt anois do Chomhóstaigh chun cabhrú lena liostuithe a bhainistiú.

Ceadanna nua do Chomhóstaigh

Tá ceadanna nua le socrú ag Óstaigh: rochtain iomlán, rochtain ar an bhféilire agus ar an mbosca isteach, nó rochtain ar an bhféilire amháin.

Eisíocaíochtaí nua do Chomhóstaigh

Is féidir le hÓstaigh eisíocaíochtaí a roinnt le Comhóstach anois mar chéatadáin nó mar shuim sheasta

Deimhniú aitheantais d'aíonna

Déanfar deimhniú aitheantais ar gach aoi a dhéanfaidh áirithint ar fud an domhain.

Scagadh áirithintí ar fud an domhain

Tá an teicneolaíocht chun baol cóisirí agus damáiste a laghdú ar fáil ar fud an domhain anois.

D'fhéadfadh am scaoilte gné nó infhaighteacht ghné a bheith éagsúil de réir an tsuímh.