Bí i d'óstach
An dóigh a n-oibríonn an óstáil
Socraíonn tusa na rialacha
Cinn cé mhéad duine ar féidir leo fanacht i d'áit, cé chomh fada is féidir leo fanacht, agus socraigh rialacha breise ar bith a gcaithfidh siad cloí leo.
Tuilleadh eolais
Socraigh do sceideal
Cuir bac ar dhátaí ar d’fhéilire aon uair is mian leat—níl íosmhéid ama ar bith ann ina gcaithfidh d’áit a bheith ar fáil.
Tuilleadh eolais
Socraigh do phraghas
Is fútsa atá an praghas a ghearrfaidh tú. Is féidir lenár n-uirlisí agus lenár léargais cabhrú leat praghsanna in aghaidh na hoíche atá iomaíoch do do cheantar a shocrú.
Tuilleadh eolais
Cuir fáilte roimh d'aíonna
Lean ár dtreoirlínte maidir le saoráidí agus feidhmíocht chun tréimhsí fanachta compordacha a chruthú agus léirmheasanna iontacha a thuilleamh.
Tuilleadh eolais
Spreagtar an t-aoi ionainn leis an óstáil
Idir chuimhní speisialta a chruthú agus naisc nua a dhéanamh agus feabhas a chur ar an rud is ansa leat a dhéanamh, níl san óstáil ach tús do thurais.
Darrel
Óstálann sé teach beag bídeach in Atlanta
Amharc ar roinnt tithe beaga bídeacha
Candida & Jeff
Óstáil teach i gCrann Iósua
Amharc ar roinnt tithe
Ryo
Óstálann sé fanacht ar fheirm in Komatsu
Amharc ar roinnt tréimhsí fanachta ar fheirm
Sophie
Óstálann sí lochta i bPáras
Amharc ar roinnt lochtaí
Nancy
Óstálann sí seomra príobháideach in San Francisco
Amharc ar roinnt seomraí príobháideacha
Conas a dhéanaimid óstaigh a chosaint
Cosaint agus árachas d'óstaigh
Chun tacú leat i gcás teagmhais, rud nach dtarlaíonn rómhinic, cuimsítear cosaint damáiste réadmhaoine suas le $1M USD agus árachas dliteanais suas le $1M USD i ngach áirithint ar Airbnb.
Treoirlínte sábháilteachta maidir le Covid-19
Chun sláinte ár bpobail a chosaint, chuamar i gcomhpháirtíocht le saineolaithe chun cleachtais sábháilteachta do gach duine, chomh maith le próiseas glantacháin d’óstaigh a chruthú.
Ardchaighdeáin aíonna
Chun suaimhneas intinne a thabhairt d’óstaigh, cuirimid aitheantas aoi ar fáil agus tugaimid deis duit breathnú ar léirmheasanna ar aíonna sula ndéanfaidh siad áirithint. Tá ionchais níos airde maidir le hiompar leagtha amach inár bPolasaí nua um Chaighdeáin Aíonna.
Anseo do gach óstach
Tacaíocht 24/7
Idir do liostú a chur ar bun agus ábhair imní faoi aíonna, tá ár bhfoireann anseo chun tacú leat ar an bhfón, trí ríomhphost, ar chomhrá beo, an bealach ar fad.
Uirlisí chun go n-éireoidh leat
Tá sé éasca lenár n-uirlisí na praghsanna cearta a shocrú, áirithintí a bhainistiú, teachtaireacht a chur chuig aíonna, íocaíochtaí a fháil, tuilleamh a rianú, agus go leor eile.
Léargais phearsantaithe
Roinnfimid treochtaí taistil áitiúla agus molfaimid bealaí le feabhas a dhéanamh, chun cabhrú leat léirmheasanna iontacha a thuilleamh agus do ghnó a fhás.
Oideachas agus oiliúint
Faigh treoir san Ionad Acmhainní, glac páirt i seimineár gréasáin saor in aisce maidir le bunrudaí óstála, agus ceangail le hóstaigh eile inár nIonad Pobail.
Tosaigh do thuras óstála
Cuirimis do liostú ar bun, le chéile.
Faigh tuilleadh eolais agus ceangail le sainóstaigh
Roinnfimid níos mó eolais faoi óstáil agus tabharfaimid rochtain duit ar sheimineáir ghréasáin bheo inar féidir le hóstaigh a bhfuil taithí acu do cheisteanna a fhreagairt.
Trí "Cláraigh," a roghnú, aontaím go bpróiseálfaidh Airbnb m'eolas pearsanta de réir Pholasaí Príobháideachta Airbnb