Déan nascleanúint chun teacht ar thorthaí molta
  Níl an t-ábhar seo ar fáil i do theanga roghnaithe, mar sin chuireamar ar fáil é sa teanga is cosúla léi atá ar fáil.

  Cá mhéad a ghearrann Airbnb ar Óstaigh?

  Faigh na sonraí faoi tháillí seirbhíse d'Óstaigh agus d'aíonna.
  Le Airbnb ar an 16 Samh 2020
  Léamh 5 nóiméad
  Nuashonraithe ar an 5 DFómh 2022

  Buaicphointí

  • Íocann an chuid is mó de na hÓstaigh táille seirbhíse de 3% d'fho-iomlán na háirithinte

  • Íocann aíonna táille sheirbhíse de thart ar 14% d'fho-iomlán na háirithinte de ghnáth

  • Cuidíonn na táillí seo le Airbnb tacú le hÓstaigh agus a gcuid oibríochtaí a reáchtáil

  I gcás go leor daoine, is bealach chun airgead a thuilleamh í an óstáil le linn dóibh bualadh le taistealaithe ó gach cearn den domhan. Ach cá mhéad a ghearrann Airbnb, agus conas a théann sé seo i bhfeidhm ar Óstaigh agus ar aíonna?

  Agus tuiscint shoiléir agat ar a bhfuil i gceist le táillí seirbhíse Airbnb agus ar an bhfáth a bhfuil siad againn, is féidir leat straitéis phraghsála a shocrú a bhfuil ciall léi duit féin agus do do spás.

  Cá mhéad a ghearrann Airbnb?

  Íocann an chuid is mó de na hÓstaigh táille sheirbhíse chomhréidh de 3% d'fho-iomlán na háirithinte. Is é do phraghas in aghaidh na hoíche, móide aon táillí roghnacha a ghearrfaidh tú ar aíonna, amhail táille ghlantacháin, atá san fho-iomlán agus níl táillí Airbnb ná cánacha san áireamh. Íocann aíonna táille sheirbhíse de thart ar 14% d'fho-iomlán na háirithinte de ghnáth.

  Mar sin, má tá tú ag gearradh $100 USD in aghaidh na hoíche ar fhanacht 3 oíche, móide $60 USD ar tháille ghlantacháin, is é $360 USD fo-iomlán d'áirithinte. Baintear an táille sheirbhíse d'Óstaigh, 3% d'fho-iomlán d'áirithinte de ghnáth ($10.80 USD), de do thuilleamh, agus gearrtar táille sheirbhíse de 14% ($50.40 USD) ar aíonna agus cuirtear san áireamh í sa phraghas iomlán a íocann siad. Sa sampla seo:

  • Thuillfeá $349.20 USD
  • D'íocfadh d'aoi $410.40 USD

  Tá táillí seirbhíse Airbnb iomaíoch, agus ní ghearraimid táille ar phróiseáil íocaíochta. Ligeann sé seo d'Óstaigh méid níos mó dá dtuilleamh a choinneáil.

  Íocann an chuid is mó de na hÓstaigh táille sheirbhíse chomhréidh de 3% d'fho-iomlán a n-áirithinte.

  Cén fáth a ngearrann Airbnb táillí seirbhíse?

  Braithimid ar tháillí chun cabhrú le Airbnb oibriú go réidh agus chun costais táirgí agus seirbhísí a chumhdach a chuidíonn leat do spás a roinnt. Ina measc sin tá:

  • Tacaíocht 24/7 do chustaiméirí
  • Margaíocht d'aíonna trí Google, na meáin shóisialta, agus tuilleadh
  • Cosaint duit féin agus do d'áit
  • Acmhainní oideachais d'Óstaigh

  Féach ar ár bhfíseán thuas chun tuilleadh eolais a fháil faoi tháillí.

  An bhfuil aíonna ar an eolas faoi na táillí seo?

  Tá. Taispeántar táillí seirbhísí, táillí glantacháin agus táillí ar aíonna breise agus ar pheataí d'aíonna, mar aon le cánacha áitiúla, más infheidhme, agus an praghas iomlán a íocfaidh siad.
  Cabhraíonn an miondealú iomlán ar mo phraghas liom mo phraghas iomlán a choinneáil iomaíoch. Bíonn aíonna níos sona agus léirmheasanna níos fearr mar thoradh air seo.
  Oliver,
  Brooklyn, Nua-Eabhrac

  Cá bhfaighidh mé an méid a íocfaidh aíonna?

  Nuair a dheimhnítear áirithint, beidh na táillí go léir is infheidhme san áireamh i miondealú praghais i do shonraí áirithinte d'Óstaigh agus i do ríomhphost deimhnithe áirithinte ionas gur féidir leat iad seo a leanas a aimsiú go soiléir:

  • Táillí agus cánacha a bhailíonn Airbnb
  • Aon táillí roghnacha a ghearrann tusa (amhail táille ghlantacháin)
  • An praghas iomlán a íocfaidh d'aíonna
  • An eisíocaíocht a gheobhaidh tú

  Ciallaíonn sé seo nach mbeidh ort do phraghas iomlán a chuardach choíche agus tú ag freagairt ceisteanna ó aíonna nó ag déanamh athruithe. Nuair a bheidh a fhios agat cad atá á íoc ag d'aíonna, beidh sé níos éasca do straitéis praghsála, aisíocaíochtaí, cealuithe agus iarratais ar áirithint a bhainistiú.

  Le scrolláil ó bharr scáileán shonraí na hÁirithinte, aimsigh íocaíocht an aoi agus d'eisíocaíocht.

  Seans gur athraigh an t-eolas atá sa mhír seo ó foilsíodh í.

  Buaicphointí

  • Íocann an chuid is mó de na hÓstaigh táille seirbhíse de 3% d'fho-iomlán na háirithinte

  • Íocann aíonna táille sheirbhíse de thart ar 14% d'fho-iomlán na háirithinte de ghnáth

  • Cuidíonn na táillí seo le Airbnb tacú le hÓstaigh agus a gcuid oibríochtaí a reáchtáil

  Airbnb
  16 Samh 2020
  Ar chabhraigh sé seo leat?