Sonraí na Cuideachta

Soláthróir an láithreáin ghréasáin:

Airbnb Ireland UC, private unlimited company
An Foirgneamh Watermarque, Bóthar na Lotaí Theas
An Rinn, Baile Átha Cliath 4
Éire

Stiúrthóirí: Aisling Hassell agus Dermot Patrick Clarke
ID-CBL: IE9827384L
Uimhir Chláraithe Trádála: (Oifig um Chlárú Cuideachtaí na hÉireann) IE 511825

Déan teagmháil linn:
terms@airbnb.com
https://ga.airbnb.ie/help/contact_us

Páirtí conarthach le haghaidh seirbhísí íocaíochta:

Airbnb Payments UK Ltd.
Suite 1, 3rd Floor
11-12 St. James's Square, Londain, SW1J 4LB
an Ríocht Aontaithe

Uimhir na cuideachta: 09392688
Stiúrthóirí: Sharda Mehta agus Hadi Moussa

Tá Airbnb Payments UK Limited údaraithe agus rialaithe ag an Údarás Iompair Airgeadais mar Institiúid Airgid Leictreonach le huimhir thagartha 900596.

Láithreán gréasáin ar líne um Réiteach Díospóidí an Choimisiúin Eorpaigh:
http://ec.europa.eu/consumers/odr