Sonraí na Cuideachta

Soláthróir an láithreáin ghréasáin:

Airbnb Ireland UC, private unlimited company
8 Cé Hanover
Baile Átha Cliath 2, D02 DP23
Éire

Directors: Dermot Clarke, Killian Pattwell, agus Andrea Finnegan
ID-CBL: IE9827384L
Uimhir Chláraithe Trádála: (Oifig um Chlárú Cuideachtaí na hÉireann) IE 511825

Déan teagmháil linn:
terms@airbnb.com
https://ga.airbnb.ie/help/contact_us

Páirtí conarthach le haghaidh seirbhísí íocaíochta d’úsáideoirí a bhfuil a n-áit chónaithe nó a mbunaíocht sa Ríocht Aontaithe, san Eilvéis agus sa Rúis:

Airbnb Payments UK Ltd.
100 New Bridge Street
Londain
EC4V 6JA
An Ríocht Aontaithe

Uimhir na cuideachta: 09392688
Stiúrthóirí: Quent Rickerby, Bart Rubin, Sam Shrauger, agus Mike Liberatore

Tá Airbnb Payments UK Limited údaraithe agus rialaithe ag an Údarás Iompair Airgeadais mar Institiúid Airgid Leictreonach le huimhir thagartha 900596.

Páirtí conarthach as seirbhísí íocaíochta d’úsáideoirí a bhfuil a n-áit chónaithe nó a mbunaíocht sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch:

Airbnb Payments Luxembourg S.A.
4, rue Henri Schnadt
L-2530 Lucsamburg

Uimhir na cuideachta: B230618
Stiúrthóirí: Thomas Belousek, Marc Hemmerling, Bart Rubin, agus Sam Shrauger

Tá Airbnb Payments Luxembourg S.A. údaraithe agus rialaithe ag an Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) leis an uimhir thagartha Z21.

Is féidir leat rochtain a fháil ar ardán réitigh díospóidí ar líne an Choimisiúin Eorpaigh anseo: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Tabhair do d'aire, le do thoil, nach bhfuil Airbnb tiomanta ná faoi oibleagáid rogha eile eintitis um réiteach díospóidí a úsáid chun díospóidí le tomhaltóirí a réiteach.