Sonraí na Cuideachta

Soláthróir an láithreáin ghréasáin:

Airbnb Ireland UC, private unlimited company
8 Cé Hanover
Baile Átha Cliath 2, D02 DP23
Éire

Seoladh na hOifige Cláraithe:
3 Dublin Landings
Cé an Phoirt Thuaidh,
Baile Átha Cliath 1, D01 C4E0
Éire

Directors: Dermot Clarke, Killian Pattwell, agus Andrea Finnegan
ID-CBL: IE9827384L
Uimhir Chláraithe Trádála: (Oifig um Chlárú Cuideachtaí na hÉireann) IE 511825

Déan teagmháil linn:
terms@airbnb.com
https://ga.airbnb.ie/help/contact_us

Páirtí conarthach le haghaidh seirbhísí íocaíochta d’úsáideoirí a bhfuil a n-áit chónaithe nó a mbunaíocht sa Ríocht Aontaithe, san Eilvéis agus sa Rúis:

Airbnb Payments UK Ltd.
100 New Bridge Street
Londain
EC4V 6JA
An Ríocht Aontaithe

Uimhir na cuideachta: 09392688
Stiúrthóirí: Quent Rickerby, Bart Rubin, agus Sam Shrauger

Tá Airbnb Payments UK Limited údaraithe agus rialaithe ag an Údarás Iompair Airgeadais mar Institiúid Airgid Leictreonach le huimhir thagartha 900596.

Páirtí conarthach as seirbhísí íocaíochta d’úsáideoirí a bhfuil a n-áit chónaithe nó a mbunaíocht sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch:

Airbnb Payments Luxembourg S.A.
4, rue Henri Schnadt
L-2530 Lucsamburg

Uimhir na cuideachta: B230618
Stiúrthóirí: Thomas Belousek, Marc Hemmerling, Bart Rubin, agus Sam Shrauger

Tá Airbnb Payments Luxembourg S.A. údaraithe agus rialaithe ag an Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) leis an uimhir thagartha Z21.

Is féidir leat rochtain a fháil ar ardán réitigh díospóidí ar líne an Choimisiúin Eorpaigh anseo: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Tabhair do d'aire, le do thoil, nach bhfuil Airbnb tiomanta ná faoi oibleagáid rogha eile eintitis um réiteach díospóidí a úsáid chun díospóidí le tomhaltóirí a réiteach.

Eolas maidir le mheánlíon na bhfaighteoirí gníomhacha míosúla san Aontas Eorpach:

De bhun Airteagal 24 (2) den Ghníomh um Sheirbhísí Digiteacha (GSD), ceanglaítear ar ardáin ar líne ‘faisnéis maidir le meánlíon fhaighteoirí gníomhacha míosúla na seirbhíse san Aontas’ a fhoilsiú faoin 17 Feabhra 2023 agus uair amháin gach sé mhí ina dhiaidh sin.

I gcomhréir le forálacha an GSD lena n-áirítear Aithris 77, mheasamar gurb ionann meánlíon ár bhfaighteoirí gníomhacha míosúla san Aontas Eorpach sa tréimhse 1 Feabhra 2023 - 31 Iúil 2023 agus thart ar 38.8M.

Leanfaimid le monatóireacht a dhéanamh ar aon fhorbairtí agus foilseoimid eolas faoi mheánlíon fhaighteoirí gníomhacha míosúla ár seirbhíse san Aontas Eorpach gach sé mhí i gcomhréir le hAirteagal 24(2) GSD.