Filleadh níos sábháilte ar an taisteal

Bí cothrom le dáta leis na leideanna is déanaí maidir leis an taisteal le linn COVID-19 agus ina dhiaidh sin.

Is comhfhreagracht í an tsábháilteacht

Táimid ag iarraidh ar phobal Airbnb tiomantas a thabhairt dár gcleachtais sláinte agus sábháilteachta COVID-19 nuashonraithe.

Masc a chaitheamh

Ní mór d’aíonna agus d’Óstaigh dlíthe agus treoirlínte áitiúla a bhaineann le maisc a chaitheamh agus iad ag caidreamh.

Scaradh sóisialta

Nuair a éilíonn dlíthe nó treoirlínte áitiúla é, caithfidh Óstaigh agus aíonna aontú 6 troithe (2 mhéadar) a choinneáil óna chéile.

Glantachán feabhsaithe

Tá tiomantas á thabhairt ag óstaigh ar fud an domhain dár bpróiseas glantacháin fheabhsaithe cúig chéim a bhfuil tacaíocht na saineolaithe aige.

Caighdeáin fheabhsaithe do gach fanacht

Téann ár bpróiseas glantacháin fheabhsaithe cúig chéim, a dtacaíonn saineolaithe leis, níos faide ná an glanadh bunúsach agus is céim ríthábhachtach é chun sábháilteacht ár bpobail a chinntiú.

Spás príobháideach, ar shiúl ó na sluaite

Tithe príobháideacha. Seiceáil isteach gan teagmháil. Spásanna oscailte leathana lasmuigh. Neart spáis idir daoine. Faigh áiteanna le fanacht ag a bhfuil na saoráidí is tábhachtaí duit.

Freagraí ar do cheisteanna

Conas a bheidh a fhios agam má tá liostú ag cloí leis na treoirlínte nua sábháilteachta agus glantacháin?

Ón 20 Samhain 2020 ar aghaidh, ceanglaíodh ar gach Óstach (seachas sa tSín) gealltanas a thabhairt dár gcleachtais nua sábháilteachta agus glantacháin maidir le COVID-19, nó d’fhéadfadh sé go mbeadh a gcuntais faoi réir rabhadh, fionraíochta agus, i gcásanna áirithe, d'fhéadfaí iad a bhaint d'ardán Airbnb. Beidh a fhios agat i gcónaí má tá Óstach tiomanta don phróiseas glantacháin fheabhsaithe cúig chéim - coinnigh súil amach do “Tiomanta do phróiseas glantacháin fheabhsaithe Airbnb” faoin rannóg Sláinte agus sábháilteachta ar leathanach liostaithe d'Óstaigh. Tuilleadh eolais maidir le Glantachán Feabhsaithe Airbnb.

Nuair a éilíonn dlíthe nó treoirlínte áitiúla é, caithfidh gach Óstach agus aoi aontú masc nó clúdach aghaidhe a chaitheamh agus iad ag caidreamh go pearsanta agus 6 troithe (2 mhéadar) a choinneáil óna chéile. Agus, ar ndóigh, molaimid gan óstáil ná taisteal má nochtadh thú do COVID-19 nó má bhíonn siomptóim COVID-19 ort. Athbhreithnigh ár riachtanais sláinte agus sábháilteachta do thréimhsí fanachta.

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh i gcónaí le hÓstach maidir le ceisteanna faoi leith faoina chleachtais nó faoina cleachtais sláinte agus sábháilteachta in aip Airbnb.

Conas is féidir liom áirithint atá ann cheana a athrú nó a chur ar ceal?

Más gá duit d’áirithint a athrú nó a chur ar ceal, tabhair cuairt ar an rannóg 'Turais' i láithreán gréasáin nó aip Airbnb chun tuilleadh sonraí a fháil faoi do roghanna cealaithe reatha. Chruthaíomar an acmhainn seo chun cabhrú le haíonna a mbealach a dhéanamh trí phróisis agus trí pholasaithe cealaithe. D’fhéadfadh sé go mbeadh aíonna nach féidir leo taisteal mar gheall ar COVID-19 ag a bhfuil áirithintí a cuireadh in áirithe ar an 14 Márta 2020 nó roimhe sin incháilithe i leith cealuithe gan táillí. Faigh tuilleadh eolais faoinár bpolasaí um imthosca maolaitheacha.

Cad iad na polasaithe COVID-19 a cruthaíodh le haghaidh Eispéiris Airbnb?

Tá Eispéiris Airbnb ar oscailt arís i dtíortha ina gceadaítear sin le rialacha ábhartha rialtais. Táthar ag súil go leanfaidh aíonna agus Óstaigh cleachtais sábháilteachta ar leith d’eispéiris phearsanta, lena n-áirítear scaradh sóisialta agus caitheamh maisc nuair a éilíonn dlíthe nó treoirlínte áitiúla é sin. Agus, ar ndóigh, fan sa bhaile má nochtadh thú do COVID-19 nó má tá tú ag mothú tinn. Faigh tuilleadh eolais faoinár dTreoirlínte sláinte agus sábháilteachta maidir le heispéiris.

Más fearr leat an t-eispéireas a dhéanamh le do ghrúpa amháin, is féidir leat áirithint phríobháideach a dhéanamh. Má bhíonn tú míchompordach ag teacht le chéile i ngrúpaí nó mura bhfuil eispéiris phearsanta ar oscailt arís i do mhargadh fós, féach ar ár n-eispéiris ar líne.

Cén cineál roghanna áirithinte solúbtha atá ar fáil ar Airbnb?

Is iad na hÓstaigh a shocraíonn polasaithe cealaithe, agus bíonn cineálacha éagsúla i gceist idir pholasaithe solúbtha, measartha agus dochta, ag brath ar an liostú. Is féidir leat sonraí a fháil faoin bpolasaí cealaithe maidir le gach áit le fanacht ar phríomhleathanach gach liostaithe. Tá scagaire cuardaigh nua curtha leis againn le go mbeidh sé níos éasca duit áiteanna a bhfuil polasaithe cealaithe solúbtha acu a aimsiú. Faigh tuilleadh eolais faoin scagaire nua.

Acmhainní eile

Polasaí um Imthosca Maolaitheacha

Polasaithe cealaithe

Acmhainní d'óstaigh