Filleadh níos sábháilte ar an taisteal

Bí cothrom le dáta leis na leideanna is déanaí maidir leis an taisteal le linn
COVID-19 agus ina dhiaidh sin.

Is comhfhreagracht í an tsábháilteacht

Iarraimid ar phobal Airbnb ár gcleachtais sláinte agus sábháilteachta COVID-19 a leanúint.

Masc a chaitheamh

Ní mór d’aíonna agus d’Óstaigh dlíthe agus treoirlínte áitiúla a bhaineann le maisc a chaitheamh agus iad ag caidreamh.

Scaradh sóisialta

Nuair a éilíonn dlíthe nó treoirlínte áitiúla é, caithfidh Óstaigh agus aíonna aontú 6 troithe (2 mhéadar) a choinneáil óna chéile.

Glantachán feabhsaithe

Ní mór d'Óstaigh ár bpróiseas glantacháin fheabhsaithe cúig chéim a bhfuil tacaíocht na saineolaithe aige a leanúint.

Caighdeáin fheabhsaithe do gach fanacht

Téann ár bpróiseas glantacháin fheabhsaithe cúig chéim, a dtacaíonn saineolaithe leis, níos faide ná an glanadh bunúsach agus is céim ríthábhachtach é is féidir le hÓstaigh a ghlacadh chun sábháilteacht ár bpobail a chinntiú.

Spás príobháideach, ar shiúl ó na sluaite

Tithe príobháideacha. Seiceáil isteach gan teagmháil. Spásanna oscailte leathana lasmuigh. Neart spáis idir daoine. Faigh áiteanna le fanacht ag a bhfuil na saoráidí is tábhachtaí duit.

Freagraí ar do cheisteanna

Cé hiad na daoine a chaithfidh na treoirlínte nua sábháilteachta agus glantacháin a leanúint?

Ceanglaítear ar gach Óstach ár gcleachtais sábháilteachta agus glantacháin maidir le COVID-19 a leanúint. Faigh tuilleadh eolais faoi Ghlantachán Feabhsaithe Airbnb.

Nuair a éilítear leis na dlíthe nó treoirlínte áitiúla é, caithfidh gach Óstach agus aoi aontú go gcaithfidh siad masc nó clúdach aghaidhe agus iad ag caidreamh go pearsanta agus go gcoinneoidh siad 2 mhéadar (6 troithe) óna chéile. Agus, ar ndóigh, molaimid gan óstáil ná taisteal má nochtadh thú do COVID-19 nó má bhíonn siomptóim COVID-19 ort. Athbhreithnigh ár riachtanais sláinte agus sábháilteachta do thréimhsí fanachta.

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh i gcónaí le hÓstach maidir le ceisteanna faoi leith faoina chleachtais nó faoina cleachtais sláinte agus sábháilteachta in aip Airbnb.

Conas is féidir liom áirithint atá ann cheana a athrú nó a chur ar ceal?

Más gá duit d’áirithint a athrú nó a chur ar ceal, tabhair cuairt ar an rannóg 'Turais' i láithreán gréasáin nó aip Airbnb chun tuilleadh sonraí a fháil faoi do roghanna cealaithe reatha. Chruthaíomar an acmhainn seo chun cuidiú le haíonna a mbealach a dhéanamh trí phróisis agus trí pholasaithe cealaithe.

Ina theannta sin, d'fhéadfadh sé go mbeadh aíonna nach féidir leo taisteal toisc go bhfuil COVID-19 orthu incháilithe chun a n-áirithint a chur ar ceal ar aisíocaíocht iomlán trí theagmháil a dhéanamh le tacaíocht do chustaiméirí. Faigh tuilleadh eolais faoinár bpolasaí um imthosca maolaitheacha.

Cad iad na polasaithe COVID-19 a cruthaíodh le haghaidh Eispéiris Airbnb?

Tá Eispéiris Airbnb ar oscailt arís i dtíortha ina gceadaítear sin le rialacha ábhartha rialtais. Táthar ag súil go leanfaidh aíonna agus Óstaigh cleachtais sábháilteachta ar leith d’Eispéiris phearsanta, lena n-áirítear scaradh sóisialta agus caitheamh maisc nuair a éilítear é sin le dlíthe nó treoirlínte áitiúla. Agus, ar ndóigh, fan sa bhaile má nochtadh thú do COVID-19 nó má tá tú ag mothú tinn. Faigh tuilleadh eolais faoinár dTreoirlínte sláinte agus sábháilteachta maidir le heispéiris.

Más fearr leat an tEispéireas a dhéanamh le do ghrúpa amháin, is féidir leat áirithint phríobháideach a dhéanamh. Má bhíonn tú míchompordach ag teacht le chéile i ngrúpaí nó mura bhfuil eispéiris phearsanta ar oscailt arís i do mhargadh fós, féach ar ár nEispéiris ar Líne.

Cén cineál roghanna áirithinte solúbtha atá ar fáil ar Airbnb?

Socraíonn Óstaigh polasaithe cealaithe, agus bíonn cineálacha éagsúla i gceist idir liostuithe éagsúla. Is féidir leat sonraí a fháil faoin bpolasaí cealaithe maidir le gach áit le fanacht ar phríomhleathanach gach liostaithe. Tá scagaire cuardaigh nua curtha leis againn le go mbeidh sé níos éasca duit áiteanna a bhfuil polasaithe cealaithe solúbtha acu a aimsiú. Faigh tuilleadh eolais faoin scagaire nua.

Acmhainní eile

Polasaí um Imthosca Maolaitheacha

Polasaithe cealaithe

Acmhainní d'óstaigh