SÁBHÁILTEACHT COVID-19

Caighdeáin fheabhsaithe do gach fanacht

CAIGHDEÁIN FHORBARTHA

Is comhfhreagracht í an tsábháilteacht

Tugaimid tús áite do shábháilteacht ár bpobail. Tá óstaigh Airbnb ar fud an domhain tiomanta dár bpróisis nuashonraithe sábháilteachta agus glantacháin maidir le COVID-19 chun do shuaimhneas intinne a chinntiú nuair a theastaíonn uait dul ar shaoire. Is forbairt nua é seo i gcaighdeáin sábháilteachta Airbnb, agus d’iarramar ar gach óstach* tiomantas a thabhairt do na cleachtais nua seo faoin 20 Samhain 2020.

Tugaimid tús áite do shábháilteacht ár bpobail. Tá óstaigh Airbnb ar fud an domhain tiomanta dár bpróisis nuashonraithe sábháilteachta agus glantacháin maidir le COVID-19 chun do shuaimhneas intinne a chinntiú nuair a theastaíonn uait dul ar shaoire. Is forbairt nua é seo i gcaighdeáin sábháilteachta Airbnb, agus d’iarramar ar gach óstach* tiomantas a thabhairt do na cleachtais nua seo faoin 20 Samhain 2020.

Masc a chaitheamh
Caithfidh aíonna agus óstaigh maisc a chaitheamh agus iad ag caidreamh lena chéile.
Scaradh sóisialta
Ceanglaítear ar óstaigh agus ar aíonna achar sóisialta sé troithe (dhá mhéadar) nó níos mó a choinneáil óna chéile—mar atá molta ag eagraíochtaí sláinte domhanda.
Glantachán feabhsaithe
Tá tiomantas á thabhairt ag óstaigh ar fud an domhain dár bpróiseas glantacháin fheabhsaithe cúig chéim a bhfuil tacaíocht na saineolaithe aige.

GLANTACHÁN FEABHSAITHE

Compord trí ghlaineacht

Iarraimid ar óstaigh tiomantas a thabhairt dár bpróiseas glantacháin fheabhsaithe cúig chéim a théann níos faide ná an glantachán bunúsach chun an liostú iomlán a shláintiú. Is céim ríthábhachtach é an próiseas a bhfuil tacaíocht na saineolaithe aige chun sábháilteacht ár bpobail a chinntiú.

Iarraimid ar óstaigh tiomantas a thabhairt dár bpróiseas glantacháin fheabhsaithe cúig chéim a théann níos faide ná an glantachán bunúsach chun an liostú iomlán a shláintiú. Is céim ríthábhachtach é an próiseas a bhfuil tacaíocht na saineolaithe aige chun sábháilteacht ár bpobail a chinntiú.

TRÉIMHSÍ FANACHTA IN AICE LÁIMHE

Spás príobháideach, ar shiúl ó na sluaite

Tithe príobháideacha. Seiceáil isteach gan teagmháil. Spásanna oscailte leathana lasmuigh. Neart spáis idir daoine. Faigh áiteanna le fanacht ina bhfuil na saoráidí is tábhachtaí duitse agus do chéad turas eile á phleanáil agat.

Tithe príobháideacha. Seiceáil isteach gan teagmháil. Spásanna oscailte leathana lasmuigh. Neart spáis idir daoine. Faigh áiteanna le fanacht ina bhfuil na saoráidí is tábhachtaí duitse agus do chéad turas eile á phleanáil agat.

Freagraí ar do cheisteanna

Conas a bheidh a fhios agam má tá liostú ag cloí leis na treoirlínte nua sábháilteachta agus glantacháin?

Ag tosú ar an 20 Samhain, ceanglófar ar gach óstach (seachas sa tSín) gealltanas a thabhairt dár gcleachtais nua sábháilteachta agus glantacháin maidir le COVID-19, nó d’fhéadfadh sé go mbeadh a gcuntais faoi réir rabhadh, fionraíochtaí agus, i gcásanna áirithe, d'fhéadfaí iad a bhaint d'ardán Airbnb. Beidh a fhios agat i gcónaí má bhíonn óstach tiomanta don phróiseas glantacháin fheabhsaithe cúig chéim - níl le déanamh agat ach deilbhín gealáin agus “Glantachán Feabhsaithe” a chuardach ag barr leathanach liostaithe óstaigh. Faigh tuilleadh eolais faoi Ghlantachán Feabhsaithe Airbnb.

Caithfidh gach óstach agus gach aoi cloí le roinnt cleachtais sábháilteachta riachtanacha maidir le COVID-19 atá molta ag an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte agus ag Lárionad na Stát Aontaithe um Ghalair a Rialú le linn a fhanachta nó a fanachta. Áirítear leis seo masc a chaitheamh agus scaradh sóisialta a chleachtadh agus tú ag caidreamh le duine ar bith nach cuid de d’áirithint é nó í, amhail d’óstach. Agus, ar ndóigh, molaimid gan óstáil ná taisteal má nochtadh tú do COVID-19 nó má bhíonn siomptóim COVID-19 ort. Athbhreithnigh ár dtreoirlínte sláinte pobail maidir le COVID-19.

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh i gcónaí le hóstach maidir le ceisteanna faoi leith faoina chleachtais nó faoina cleachtais sláinte agus sábháilteachta in aip Airbnb.

Conas is féidir liom áirithint atá ann cheana a athrú nó a chur ar ceal?

Más gá duit d’áirithint a athrú nó a chur ar ceal, tabhair cuairt ar an rannóg 'Turais' i láithreán gréasáin nó aip Airbnb chun tuilleadh sonraí a fháil faoi do roghanna cealaithe reatha. Chruthaíomar an acmhainn seo chun cabhrú le haíonna a mbealach a dhéanamh trí phróisis agus trí pholasaithe cealaithe. D’fhéadfadh se go mbeadh aíonna nach féidir leo taisteal mar gheall ar COVID-19 ag a bhfuil áirithintí a cuireadh in áirithe ar an 14 Márta 2020 nó roimhe sin incháilithe i leith cealuithe gan táillí. Faigh tuilleadh eolais faoinár bpolasaí um imthosca maolaitheacha.

Conas is féidir liom tuilleadh eolais a fháil faoi fhreagairt Airbnb ar COVID-19 mar thaistealaí?

Tabhair cuairt ar ár n-ionad acmhainní COVID-19 do thaistealaithe chun míreanna agus acmhainní a aimsiú maidir le srianta taistil, polasaithe agus go leor eile.

Cad iad na polasaithe COVID-19 a cruthaíodh le haghaidh Eispéiris Airbnb?

Tá Eispéiris Airbnb ar oscailt arís i dtíortha ina gceadaítear sin le rialacha ábhartha rialtais. Táthar ag súil go gcloífidh aíonna agus óstaigh le prótacail sábháilteachta ar leith d’eispéiris phearsanta, lena n-áirítear scaradh sóisialta, masc a chaitheamh, agus fanacht sa bhaile má nochtadh tú do COVID-19 nó má bhíonn tú tinn. Faigh tuilleadh eolais faoinár dTreoirlínte sláinte agus sábháilteachta maidir le heispéiris.

Más fearr leat an t-eispéireas a dhéanamh le do ghrúpa amháin, is féidir leat áirithint phríobháideach a dhéanamh. Má bhíonn tú míchompordach ag teacht le chéile i ngrúpaí nó mura bhfuil eispéiris phearsanta ar oscailt arís i do mhargadh fós, féach ar ár n-eispéiris ar líne.

Cén cineál roghanna áirithinte solúbtha atá ar fáil ar Airbnb?

Is iad na hóstaigh a shocraíonn polasaithe cealaithe, agus bíonn cineálacha éagsúla i gceist idir pholasaithe solúbtha, measartha agus dochta, ag brath ar an liostú. Is féidir leat sonraí a fháil faoin bpolasaí cealaithe maidir le gach áit le fanacht ar phríomhleathanach gach liostaithe. Chuireamar scagaire cuardaigh nua leis chun go mbeidh sé níos éasca duit áiteanna a bhfuil polasaithe cealaithe solúbtha leo a aimsiú. Tuilleadh eolais faoin scagaire nua.

Conas is féidir liom níos mo eolais a fháil mar óstach?

Is féidir le hóstaigh cuairt a thabhairt ar ár n-ionad acmhainní COVID-19 chun míreanna agus acmhainní a fháil chun cabhrú leo a mbealach a dhéanamh tríd an óstáil le linn phaindéim COVID-19 agus ina dhiaidh. Nó tabhair cuairt ar ár dtreoir maidir le glantachán feabhsaithe chun tuilleadh eolais a fháil faoi phróiseas glantacháin fheabhsaithe cúig chéim Airbnb.

Ag tosú ar an 20 Samhain, éileofar ar gach óstach tiomantas a thabhairt dár gcleachtais nua sábháilteachta agus glantacháin maidir le COVID-19. Mura dtugann tú deimhniú maidir leis na riachtanais faoin dáta seo, d’fhéadfadh sé go mbeadh do chuntas faoi réir rabhadh, fionraíochtaí, agus, i gcásanna áirithe, d'fhéadfaí é a bhaint de Airbnb.

Acmhainní eile

Treoirlínte sláinte pobail maidir le COVID-19

Srianta agus treoracha taistil dhomhanda

Polasaithe cealaithe

Acmhainní d'óstaigh