Taispeánfar moltaí i ndiaidh duit an t-ionchur cuardaigh a chlóscríobh. Úsáid na saigheada suas agus síos chun athbhreithniú a dhéanamh. Úsáid Iontráil chun roghnú. Más frása é an roghnúchán, cuirfear an frása sin isteach lena chuardach. Más nasc é an moladh, nascleanfaidh an brabhsálaí chuig an leathanach sin.
Polasaí pobail

Polasaí Ábhair Airbnb

Trí ábhar a phostáil ar Airbnb, aontaíonn tú go gcloífidh tú lenár bpolasaí ábhair. Cuimsítear faoin sainmhíniú ar ábhar aon ábhar scríofa, fótagrafach, fuaime, físe nó eile, agus na nithe a leanas san áireamh:

 • Ábhar scríofa: Teidil agus cur síos ar liostuithe, leathanaigh phróifíle, léirmheasanna poiblí agus príobháideacha, aiseolas, postálacha san Ionad Pobail, agus teachtaireachtaí chuig Airbnb, Óstaigh, nó aíonna
 • Íomhánna: Grianghraif agus físeáin, chomh maith le híomhánna a léirítear laistigh de ghrianghraif agus d'fhíseáin (amhail póstaeir nó ealaín ar bhalla)

Coimeádaimid an ceart againn féin aon ábhar a sháraíonn an polasaí seo, ár dTearmaí Seirbhíse, ár gCaighdeáin Phobail, ár bPolasaí um Léirmheasanna, a bhaint, go hiomlán nó i bpáirt, nó an t-ábhar sin a bhaint ar chúis ar bith eile dár lánrogha féin. I gcás sáruithe arís agus arís eile nó sáruithe tromchúiseacha, d'fhéadfaimis srian a chur ar an gcuntas Airbnb a bhaineann leis, é a chur ar fionraí nó é a bhaint freisin.

Ní cheadaítear an t-ábhar seo a leanas ar Airbnb:

 • Ábhar a cruthaíodh chun críche fógraíochta nó ábhar tráchtála eile amháin, lena n-áirítear lógónna cuideachta, naisc, nó ainmneacha cuideachta
 • Turscar, teagmháil gan iarraidh, nó ábhar a roinntear arís agus arís eile ar bhealach a chuireann isteach ar dhaoine
 • Ábhar a thacaíonn le gníomhaíocht mhídhleathach nó dhíobhálach, nó atá gáirsiúil, foréigneach, grafach, bagrach nó ciaptha nó a chuireann an cineál sin gníomhaíochta chun cinn
 • Ábhar atá leithchealach (déan athbhreithniú ar ár bPolasaí Neamhleithcheala chun tuilleadh eolais a fháil)
 • Ábhar a dhéanann iarracht aithris a dhéanamh ar dhuine, ar chuntas nó ar eintiteas eile, ionadaí de chuid Airbnb san áireamh
 • Ábhar atá mídhleathach nó a sháraíonn cearta duine nó eintitis eile, lena n-áirítear cearta maoine intleachtúla agus cearta príobháideachta
 • Ábhar ina bhfuil eolas príobháideach nó rúnda duine éigin eile, lena n-áirítear ábhar ar leor é chun suíomh liostaithe a aithint

Sáruithe polasaí breise maidir le cineálacha sonracha ábhair:

Teidil liostaithe

 • Teidil liostaithe ina bhfuil eolas nach mbaineann le cineál, stíl nó eispéireas an liostaithe
 • Teidil liostaithe ina bhfuil siombailí nó emoji

Leathanaigh liostuithe nó próifílí

 • Liostuithe agus próifílí ina dtugtar eolas calaoiseach, bréagach, míthreorach nó mealltach

Ionad Pobail

 • Ábhar nach mbaineann le hábhar, nach gcuireann ceist, nó nach dtugann eolas mar fhreagra ar cheist mar chuid de phlé níos mó
 • Ciapadh, trolláil nó díriú arís agus arís eile ar bhaill den phobal

Léirmheasanna

URLanna saincheaptha

Ábhar a bhaineann le COVID-19

  Conas ábhar a sháraíonn ár bpolasaí a thuairisciú

  Má chreideann tú go sáraíonn ábhar an polasaí seo, is féidir leat an t-ábhar a thuairisciú go díreach tríd an aip nó trí theagmháil a dhéanamh linn.

  Ar chuidigh an mhír seo?

  Míreanna gaolmhara

  Faigh cabhair le d'áirithintí, do chuntas, agus rudaí eile.
  Logáil isteach nó cláraigh