Léim chuig ábhar
Iontaoibh & Sábháilteacht

Tugaimid tús áite do do shábháilteacht.

Chun domhan a chruthú inar féidir le duine ar bith a bheith ar a shuaimhneas nó ar a suaimhneas, is gá bunús muiníne a chruthú atá bunaithe ar ionchais chomhsheasmhacha iompraíochta óstaigh agus aoi. Bhunaíomar na Caighdeáin Phobail seo chun cabhrú le hiompraíocht a threorú agus na luachanna a thacaíonn lenár bpobal domhanda a chódú.

Is doiciméad beo é seo, toisc go mbímid ag leasú ár gcur chuige i gcónaí chun freastal ar riachtanais ár bpobal. Ach seasann na cúig chaighdeán seo—sábháilteacht, slándáil, cothroime, barántúlacht agus iontaofacht—mar cholúin lárnacha inár n-iarrachtaí chun sábháilteacht a chinntiú agus suaimhneas a chothú. Táimid ag obair i gcónaí chun a chinntiú go gcothaítear agus go gcuirtear i bhfeidhm iad.

Sábháilteacht

Tosaíonn d'eispéireas Airbnb an nóiméad a nglacann tú le heachtra. Ní féidir sin a dhéanamh ach má a bhíonn muinín agat as an bpobal seo agus má bhraitheann tú sábháilte. Mar thoradh air sin, éilímid ort gan aon duine a chur i mbaol nó bagairt ar aon duine.

Dochar a dhéanamh duit féin nó do dhaoine eile

Níor chóir duit ionsaí fisiciúil nó gnéasach, mí-úsáid ghnéasach, ciapadh gnéasach, foréigean baile, robáil, gáinneáil ar dhaoine, nó gníomhartha foréigin eile a dhéanamh, nó duine ar bith a choinneáil i gcoinne a dtola. Níl fáilte sa phobal seo roimh bhaill d'eagraíochtaí contúirteacha, lena n-áirítear grúpaí sceimhlitheoireachta, coireachta eagraithe, agus ciníocha foréigneacha. Tá Airbnb tiomanta do bheith ag obair le gníomhaireachtaí um fheidhmiú an dlí de réir mar is cuí agus do fhreagairt d'iarratais bhailí ar fhorfheidhmiú an dlí.

Táimid lándáiríre faoi fhéinmharú, féinghortú, neamhoird itheacháin agus mí-úsáid drugaí crua agus oibrímid chun cabhrú le daoine i ngéarchéim.

Bagairt a dhéanamh ar aon duine

Níor chóir duit rún a chur in iúl go ndéanfaidh tú dochar do dhuine trí do chuid focal nó do ghníomhartha fisiciúla. Tá bagairtí féindhíobhála chomh dáiríre linn agus atá gníomhartha agus d'fhéadfaimid idirghabháil a dhéanamh má bhraithimid go bhfuil bagairt ann.

Cúrsaí guaiseacha a chruthú

Níor chóir duit airm nach bhfuil daingnithe, rioscaí galair, nó ainmhithe dainséaracha a choinneáil i do liostú, ná níor cheart duit cúinsí a chruthú a mhéadaíonn dóchúlacht dóiteáin nó a choiscfeadh éalú i gcás éigeandála.

Slándáil

Roinneann baill d'ár bpobal Airbnb a dtithe, a gcomharsanachtaí agus a n-eispéiris. Cibé acu an bhfuil tú ag oscailt do theach mar óstach nó ag baint sult as fháilteachas óstaigh mar aoi, ba chóir duit a bheith cinnte go mbraitheann tú go bhfuil tú slán. Iarraimid ort meas a bheith agat ar réadmhaoin, ar eolas agus ar earraí pearsanta daoine eile.

Gadaíocht, loitiméireacht nó sracaireacht

Níor chóir duit maoin duine eile a thógáil, maoin duine a úsáid gan a chead nó a cead, cóipeanna a dhéanamh d'eochracha nó de cháipéisí aitheantais daoine eile, maoin daoine eile a dhamáistiú, fanacht i liostuithe tar éis d'fhanacht a thabhairt chun críche, ná bagairt a dhéanamh go dtabharfaidh tú drochrátálacha do dhuine ná aon phionós ná díobháil eile a bhagairt chun cúiteamh nó sochair eile a fháil.

Turscar, fioscaireacht, nó calaois

Níor chóir duit idirbhearta a dhéanamh lasmuigh de chóras íocaíochtaí Airbnb; calaois áirithinte nó calaois cárta creidmheasa a dhéanamh, nó airgead a sciúradh; iarracht a dhéanamh trácht a chur chuig láithreáin eile nó táirgí neamhghaolmhara a mhargú; íocaíochtaí chuig daoine eile a atreorú; mí-úsáid a bhaint as ár gcóras atreoraithe; nó éilimh bhréige a dhéanamh i gcoinne ball eile den phobal.

Príobháideacht nó cearta maoine intleachtúla daoine eile a shárú

Níor chóir duit a bheith ag cúlchoimhéad ar dhaoine eile; ní cheadaítear ceamaraí i do liostú mura raibh siad nochta roimhe seo agus mura bhfuil siad sofheicthe, agus ní cheadaítear riamh iad i spásanna príobháideacha (ar nós seomraí folctha nó limistéir chodlata). Níor chóir duit rochtain a dhéanamh ar chuntais daoine eile gan údarú, ná príobháideacht, cóipchearta nó trádmharcanna daoine eile a shárú.

Cothroime

Tá pobal domhanda Airbnb chomh héagsúil, uathúil agus bríomhar leis an domhan mórthimpeall orainn. Is é cothroime an rud a choinníonn le chéile muid, agus a chuireann ar ár gcumas dúinn muinín a bheith againn as a chéile, comhtháthú go réidh laistigh de phobail, agus a mhothú go bhfuil muintearas dáiríre eadrainn.

Iompar leithchealach nó fuathchaint

Ba chóir duit meas a bheith agat ar gach duine, gach uair a bhíonn teagmháil á dhéanamh agat. Mar sin de, ba chóir cloí le gach dlí is infheidhme agus ná caith le daoine eile ar dhóigh eile mar gheall ar chine, eitneachas, náisiúntacht, comhcheangal reiligiúnach, claonadh gnéis, inscne, feiniúlacht inscne, míchumas, nó galair thromchúiseacha. Ar an gcaoi chéanna, ní cheadaítear daoine eile a mhaslú ar na boinn seo.

Bulaíocht nó ciapadh ar dhaoine eile

Níor chóir duit eolas pearsanta a roinnt chun daoine eile a náiriú ná le dúmhál a dhéanamh orthu, díriú ar dhaoine eile trí iompar nach dteastaíonn uathu, daoine eile a chlúmhilleadh, ná ár gcaighdeáin léirmheasanna agus ábhair a shárú.

Cur isteach ar an bpobal mórthimpeall

Níor chóir duit cur isteach ar spásanna comónta, caitheamh le comharsana mar “fhoireann deisce fáiltithe,” a bheith i do chrá croí amach is amach dóibh siúd mórthimpeall ort, nó gan freagra a thabhairt arís is arís eile ar bhuarthaí comharsan nó pobail.

Barántúlacht

Ba cheart go mbeadh do chuid eispéireas Airbnb lán de chuimhní cinn aoibhne agus eachtraí iontacha. Ós rud é go bhfuil ár bpobal bunaithe ar mhuinín, tá barantúlacht riachtanach — éilíonn sé cothromaíocht idir ionchais chomhroinnte, idirghníomhaíochtaí macánta agus mionsonraí cruinne.

Míleiriú a dhéanamh ort féin

Níor chóir duit ainm nó dáta breithe bréagach a chur ar fáil, liostuithe a úsáid chun críocha tráchtála gan cead ó d'óstach, imeachtaí nó cóisirí a bheith agat gan cead ó d'óstach, cuntais dhúblacha a choinneáil, nó cuntas a chruthú má tá tú faoi 18 mbliana d'aois.

Léiriú bréige a thabhairt ar do spásanna

Níor chóir duit eolas míchruinn a chur ar fáil faoi shuíomh, infhaighteacht mhícheart a bheith agat, daoine a chur amú faoi chineál, nádúr nó sonraí do liostaithe, liostú amháin a chur in ionad liostaithe eile, liostuithe bréige nó calaoiseacha a bhunú, léirmheasanna calaoiseacha a fhágáil, dul i mbun praghsála mealltach, nó gan guaiseacha agus fadhbanna áitrithe a nochtadh.

Eispéiris nach bhfuil iontu ach idirbhearta

Thosaigh Airbnb mar bhealach chun ligean do dhaoine a dteach a roinnt. Cé go bhfuil fás tagtha ar Airbnb ó na laethanta tosaigh, agus go bhfuil comhroinnt tithe leathnaithe ar fud an domhain, táimid ag súil i gcónaí nach idirbheart amháin é gach liostú, ach gurb áit é ina mbeidh daoine ar a suaimhneas.

Iontaofacht

Bíonn gach eispéireas Airbnb uathúil agus bíonn gnéithe sonracha ag baint le gach teach, gach comharsanacht agus gach óstach. Ós rud é go ndéanann ár bpobal gealltanais bunaithe ar na sonraí seo, ní mór dúinn a bheith in ann muinín a bheith againn as iontaofacht a chéile — cibé acu i gcumarsáid thráthúil, i mbail an tí, nó sna hionchais atá leagtha amach againn.

Spásanna do-áitrithe a chur ar fáil

Níor chóir duit spásanna a chur ar fáil ina bhfuil an ghlaineacht faoi bhun caighdeáin nó ina bhfuil easpa uisce reatha nó leictreachais nach bhfuil nochta cheana. Níor chóir duit spásanna a chur ar fáil nach bhfuil ina gceathrúna codlata dlisteanacha (m.sh. fearas campála), nach bhfuil ina stad le linn an fhanachta (m.sh. báid ag gluaiseacht), nó nach bhfuil rochtain acu ar sheomraí folctha cearta (m.sh. aíonna a threorú chun seomraí folctha poiblí a úsáid).

Gealltanais a bhriseadh

Ach amháin i gcás imthosca maolaitheacha, níor chóir duit áirithint a chur ar ceal tar éis an spriocdháta atá leagtha síos sa pholasaí cealaithe ábhartha. Níor chóir go dteipfeadh ort seiceáil isteach ná íocaíocht a dhéanamh, ná go ndéanfaidh tú rialacha tí an óstaigh a bhriseadh.

A bheith neamhfhreagrúil

Níor chóir go mbeadh rátálacha ísle agat go leanúnach agus go forleathan, ná go mbeifeá mífhreagrach le linn áirithinte nó le linn fhanachta, gan pointe teagmhála leordhóthanach a chur ar fáil don óstáil, nó diúltú dó bheith páirteach inár bpróiseas réitigh.