Déan nascleanúint chun teacht ar thorthaí molta

  Polasaí Athbhreithnithe Airbnb

  D’fhonn ardán iontaoibhe a chothú, iarraimid ar ár bpobal cuidiú a thabhairt lena chinntiú go mbeidh léirmheasanna ar Airbnb úsáideach, faisnéiseach, agus nach gcuireann siad ár bpobal i mbaol. Dá bhrí sin, táimid ag súil go gcloífidh gach léirmheas leis an méid seo a leanas:

  1. Níor cheart go sáródh léirmheasanna ár bpolasaí ábhair

  Tá ábhar éigin ann nach gceadaítear ar Airbnb choíche. Is féidir leat athbhreithniú a dhéanamh ar Pholasaí Ábhair Airbnb chun tuilleadh eolais a fháil.

  2. Ba chóir go mbeadh léirmheasanna neamhchlaonta

  Bíonn léirmheasanna ina gcuidiú mór nuair a thugann siad eolas neamhchlaonta agus oibiachtúil. Dá bhrí sin, ní thugaimid cead do dhaoine aonair nó d’eintitis a bhfuil liostú nó eispéireas acu nó atá cleamhnaithe le liostú nó eispéireas léirmheas ar a ngnó a phostáil. Agus ní thugaimid cead do dhaoine atá deimhnithe liostuithe nó eispéiris iomaíocha a thairiscint léirmheasanna ar a n-iomaitheoirí díreacha a phostáil.

  Níl cead agat léirmheasanna dearfacha a dhreasú, bagairt a dhéanamh go dtabharfaidh tú léirmheas diúltach chun toradh inmhianaithe a fháil, nó tionchar a imirt ar léirmheas duine éigin eile le gealltanas cúitimh.

  Níl cead agat, ach an oiread, glacadh le háirithintí bréige mar mhalairt ar léirmheas dearfach, an dara cuntas a úsáid chun léirmheas a dhéanamh ort féin, nó dul i gcomhar le comhpháiritithe gnó chun léirmheasanna dearfacha a fháil.

  De bhreis air sin, d'fhéadfaí léirmheasanna a bhaint den ardán le haghaidh tréimhsí fanachta nuair a dhéantar sárú suntasach ar an bPolasaí um Chóisirí agus Imeachtaí. Déantar é seo chun suaimhneas intinne a thabhairt d'óstaigh agus idirghabháil á déanamh acu nuair a bhíonn cóisir a chuireann isteach ar dhaoine eile ar siúl, gan eagla bheith orthu roimh léirmheasanna claonta.

  3. Ba chóir go mbeadh léirmheasanna ábhartha

  Bíodh do léirmheasanna ábhartha do Airbnb agus d'fhanacht nó d'eispéireas, ós rud é go bhfuil aíonna ag léamh do léirmheasanna chun eolas a fháil faoin óstach agus faoina liostú. Is féidir le léirmheasanna neamhábhartha cur isteach ar aíonna agus ní chuidíonn siad le haíonna eile cinntí áirithinte atá eolasach a dhéanamh. Ar an gcúis seo, ba chóir go ndíreodh léirmheasanna ar do chaidreamh le baill eile den phobal agus ar do chuid ama le linn an fhanachta nó an eispéiris.

  Ionas go mbeidh léirmheasanna ábhartha, molaimid na rudaí seo a leanas a sheachaint:

  • Tuairim a thabhairt faoi thuairimí sóisialta, polaitiúla nó reiligiúnacha duine éigin
  • Mallacht, glaoch ainmneacha, agus tuairimí faoi charachtar nó faoi phearsantacht duine éigin
  • Ábhar a thagraíonn d’imthosca nach bhfuil smacht ar bith ag duine éigin air
  • Ábhar faoi sheirbhísí nach mbaineann le Airbnb (mar shampla, aerlíne, comhroinnt iompair, bialann, srl.)
  • Tuairimí faoi áirithintí, óstaigh, nó aíonna Airbnb roimhe seo, nó faoi tháirge Airbnb i gcás nach mbaineann sé leis an liostú, leis an óstach nó leis an aoi atá á rátáil agat

  Nuair a fhaighimid tuairisc faoi léirmheas a sháraíonn an polasaí seo, féadfaimid an léirmheas a bhaint dár n-ardán. D’fhéadfadh sáruithe a dhéantar arís agus arís eile an cuntas/na cuntais a bhaineann leis na léirmheasanna a chur ar fionraí nó a dhíghníomhachtú go buan.

  Léirmheas a sháraíonn ár bpolasaí a thuairisciú

  Chun léirmheas a sháraíonn polasaí um léirmheasanna Airbnb a thuairisciú, déan teagmháil linn.

  Má cheapann tú go bhfuil léirmheas bréagach

  Cé go spreagaimid agus go mbeimid ag súil le gach ball den phobal léirmheas a phostáil ina mbeidh eolas cruinn oibiachtúil, ní dhéanann Airbnb idirghabháil i ndíospóidí maidir le fírinne léirmheasanna. Táimid ag súil go seasfaidh údar an léirmheasa le hábhar a léirmheasa. Más mian leat freagra a thabhairt ar léirmheas, faigh amach conas é sin a dhéanamh.

  Chun tuilleadh eolais a fháil ar an gcaoi a ndéanaimid díospóidí léirmheasanna a imscrúdú agus a mhodhnú, léigh faoi Mhodhnóireacht Díospóidí Airbnb le haghaidh Léirmheasanna.

  An bhfuair tú an cúnamh a bhí uait?