Tá Airbnb do chách

Seo an dóigh a bhfuil Airbnb níos inrochtana á thógáil againn

Seo an dóigh a bhfuil Airbnb níos inrochtana á thógáil againn

An aidhm atá againn

Is mian linn taisteal a dhéanamh níos cuimsithí agus níos inrochtana do gach uile dhuine. Ní bhíonn an obair déanta choíche, ach seo an dul chun cinn atá déanta againn go dtí seo.

Is mian linn taisteal a dhéanamh níos cuimsithí agus níos inrochtana do gach uile dhuine. Ní bhíonn an obair déanta choíche, ach seo an dul chun cinn atá déanta againn go dtí seo.

Cruinneas níos fearr

Is minic a bhraitheann aíonna a bhfuil riachtanais soghluaisteachta acu ar ghrianghraif chun a chinntiú go n-oirfidh liostú dóibh. Sin an fáth go n-iarraimid ar óstaigh grianghraif de gach gné inrochtaineachta atá acu a chur ar fáil, agus sin an fáth a bhfuil rannóg speisialta le liostuithe ina ndírítear ar na grianghraif seo a thaispeáint.

Caighdeáin inrochtaineachta digití

Táimid ag obair i dtreo na gcaighdeán inrochtaineachta digití atá leagtha amach le Web Content Accessibility Guidelines. Tá infheistíocht á déanamh againn freisin in uirlisí tástála uathoibrithe chun cabhrú linn níos mó ceisteanna a aimsiú.

Níos mó liostuithe ina bhfuil gnéithe inrochtaineachta

Táimid ag obair go dian chun níos mó liostuithe a fháil ina bhfuil gnéithe inrochtaineachta ar Airbnb, agus tá sé á dhéanamh níos fusa againn iad a aimsiú trí fheabhas a chur ar ár ngnéithe cuardaigh, lena n-áirítear scagairí atá níos éasca le húsáid agus grianghraif níos fearr ar leathanach na dtorthaí cuardaigh.

Eispéiris inrochtana

Eispéiris Airbnb—gníomhaíochtaí uathúla níos inrochtana a bheidh á n-óstáil ag saineolaithe áitiúla—ar an mbealach.

Leideanna d'aíonna

Tá a fhios againn gur féidir leis a bheith deacair teacht ar áit le fanacht nó eispéireas a chur in áirithe a fhreastalaíonn ar do chuid riachtanas. Seo roinnt leideanna lena chinntiú go rachaidh gach rud go binn ar do thurais

Tá a fhios againn gur féidir leis a bheith deacair teacht ar áit le fanacht nó eispéireas a chur in áirithe a fhreastalaíonn ar do chuid riachtanas. Seo roinnt leideanna lena chinntiú go rachaidh gach rud go binn ar do thurais

Faigh an áit cheart

Bain úsáid as na scagairí cuardaigh chun áiteanna nó eispéiris a fhreastalaíonn ar do riachtanais inrochtaineachta a thaispeáint amháin. Nuair a bheidh liostuithe nua faighte agat, féach ar an rannóg “Gnéithe inrochtaineachta” do gach liostú le haghaidh grianghraf agus cur síos ar na gnéithe atá tábhachtach duitse.

Faigh an áit cheart

Bain úsáid as na scagairí cuardaigh chun áiteanna nó eispéiris a fhreastalaíonn ar do riachtanais inrochtaineachta a thaispeáint amháin. Nuair a bheidh liostuithe nua faighte agat, féach ar an rannóg “Gnéithe inrochtaineachta” do gach liostú le haghaidh grianghraf agus cur síos ar na gnéithe atá tábhachtach duitse.

Labhair le hóstaigh ionchasacha

Má bhíonn aon imní ar leith agat, bí cinnte go gcuirfidh tú teachtaireacht chuig an óstach sula ndéanfaidh tú áirithint ionas go mbeidh siad ábalta freastal ort. Is féidir leat teachtaireacht a chur chuig óstaigh ionchasacha ón nasc “Déan Teagmháil leis an Óstach” ar leathanach a liostaithe nó a n-eispéiris.

Labhair le hóstaigh ionchasacha

Má bhíonn aon imní ar leith agat, bí cinnte go gcuirfidh tú teachtaireacht chuig an óstach sula ndéanfaidh tú áirithint ionas go mbeidh siad ábalta freastal ort. Is féidir leat teachtaireacht a chur chuig óstaigh ionchasacha ón nasc “Déan Teagmháil leis an Óstach” ar leathanach a liostaithe nó a n-eispéiris.

Cuidigh le haíonna eile

Cén t-eolas a theastódh uait a fháil amach sula ndearna tú áirithint? Cuir cad a bheidh roimh aíonna a bhfuil riachtanais soghluaiseachta acu in iúl dóibh trí léirmheas mionsonraithe a scríobh.

Cuidigh le haíonna eile

Cén t-eolas a theastódh uait a fháil amach sula ndearna tú áirithint? Cuir cad a bheidh roimh aíonna a bhfuil riachtanais soghluaiseachta acu in iúl dóibh trí léirmheas mionsonraithe a scríobh.

Leideanna d'óstaigh

Seo roinnt bealaí ar féidir leat tacú le haíonna faoi mhíchumas

Seo roinnt bealaí ar féidir leat tacú le haíonna faoi mhíchumas

Déan do liostú níos inrochtana

B'fhéidir nár thug tú faoi deara go bhfuil gnéithe inrochtaineachta i do liostú cheana féin—cosúil le doirse leathana nó spás breise thart ar an leithreas—nó gur féidir leat cuid de na gnéithe seo a chur leis gan mórán iarrachta ná costais. [Foghlaim conas is féidir leat tacú le haíonna ag a bhfuil riachtanais soghluaiseachta] (https://www.airbnb.com/help/article/1962/how-can-i-support-guests-with-disabilities).

Déan do liostú níos inrochtana

B'fhéidir nár thug tú faoi deara go bhfuil gnéithe inrochtaineachta i do liostú cheana féin—cosúil le doirse leathana nó spás breise thart ar an leithreas—nó gur féidir leat cuid de na gnéithe seo a chur leis gan mórán iarrachta ná costais. [Foghlaim conas is féidir leat tacú le haíonna ag a bhfuil riachtanais soghluaiseachta] (https://www.airbnb.com/help/article/1962/how-can-i-support-guests-with-disabilities).

Cuir grianghraif inrochtaineachta leis

Cuir grianghraif de do ghnéithe inrochtaineachta leis chun do spás a thaispeáint don 70,000+ aoi, ag a bhfuil riachtanais soghluaisteachta, a dhéanann cuardach ar Airbnb gach mí. Chun tosú, téigh go dtí an réimse [Bainistigh Do Spás] (/óstáil/liostuithe) le haghaidh an liostaithe ar mhian leat gnéithe inrochtaineachta a chur leis. Bí cinnte go scríobhfaidh tú fotheidil do gach grianghraf agus féach ar [ár leideanna grianghraf] (https://community.withairbnb.com/t5/Airbnb-Updates/Photography-tips-showcase-accessibility-features-and-stand-out/ba-p/870832).

Cuir grianghraif inrochtaineachta leis

Cuir grianghraif de do ghnéithe inrochtaineachta leis chun do spás a thaispeáint don 70,000+ aoi, ag a bhfuil riachtanais soghluaisteachta, a dhéanann cuardach ar Airbnb gach mí. Chun tosú, téigh go dtí an réimse [Bainistigh Do Spás] (/óstáil/liostuithe) le haghaidh an liostaithe ar mhian leat gnéithe inrochtaineachta a chur leis. Bí cinnte go scríobhfaidh tú fotheidil do gach grianghraf agus féach ar [ár leideanna grianghraf] (https://community.withairbnb.com/t5/Airbnb-Updates/Photography-tips-showcase-accessibility-features-and-stand-out/ba-p/870832).

Foghlaim faoi ainmhithe cúnaimh

Cabhraíonn ainmhithe cúnaimh le daoine faoi chineálacha éagsúla míchumais, agus tá polasaithe ag Airbnb a cheadaíonn iad i bhformhór na gcásanna. [Faigh tuilleadh eolais ar conas tacú le haíonna ag a bhfuil ainmhithe cúnaimh] (https://www.airbnb.com/help/article/1869).

Foghlaim faoi ainmhithe cúnaimh

Cabhraíonn ainmhithe cúnaimh le daoine faoi chineálacha éagsúla míchumais, agus tá polasaithe ag Airbnb a cheadaíonn iad i bhformhór na gcásanna. [Faigh tuilleadh eolais ar conas tacú le haíonna ag a bhfuil ainmhithe cúnaimh] (https://www.airbnb.com/help/article/1869).

Inrochtaineacht ag Airbnb

Foirne tiomanta

Tá foirne ag Airbnb a dhíríonn ar tháirgí a dhéanamh ar féidir le gach duine iad a úsáid. Oibríonn innealtóirí agus dearthóirí ar na foirne seo chun feabhas a chur ar chórais deartha Airbnb agus chun oideachas a chur ar a bpiaraí agus muid ag foghlaim ónár bpobal.

Taighde leanúnach

Tá taighde á dhéanamh againn le daoine faoi mhíchumas agus oibrímid go rialta le saineolaithe sa phobal inrochtaineachta chun cabhrú linn Airbnb a thógáil agus inrochtaineacht á cur san áireamh.

Glac páirt

Seo an dóigh ar féidir leat cabhrú le hardán níos inrochtana a dhéanamh de Airbnb

Seo an dóigh ar féidir leat cabhrú le hardán níos inrochtana a dhéanamh de Airbnb

Glac páirt i dtaighde

Bíonn aiseolas á lorg againn i gcónaí ar ár dtáirgí agus ar ár seirbhísí. Cláraigh chun go gcuirfear ar ár liosta teagmhálaithe do thaighde inrochtaineachta thú.

Bí i d'óstach

Má tá teach nó spás agat ina bhfuil gnéithe inrochtaineachta, ba bhreá linn go mbeifeá i d'óstach Airbnb.

Faigh grianghrafadóireacht liostaithe saor in aisce

Tá grianghrafadóireacht ghairmiúil saor in aisce á tairiscint againn do liostuithe inrochtana i Londain, in Los Angeles, in Miami, in Orlando, i bPáras, agus in Sydney. Má tá do liostú i gceann de na cathracha seo agus má tá gnéithe inrochtaineachta agat, seol ríomhphost chugainn chun tuilleadh eolais a fháil.

Ceisteanna coitianta

Conas a úsáidfidh mé scagairí cuardaigh?

Bain úsáid as scagairí cuardaigh chun do roghanna a chúngú agus áit le fanacht á cuardach agat. Is féidir leat na scagairí seo a úsáid chun liostuithe, ina bhfuil gnéithe inrochtana áirithe, a thaispeáint amháin. Tuilleadh eolais

Conas a chuirfidh mé gnéithe inrochtaineachta le mo liostú?

Nuair a chuireann tú gnéithe inrochtaineachta le do liostú, cuidíonn sé le haíonna a chinneadh an féidir leo a mbealach a dhéanamh trí do theach go sábháilte agus go compordach. Tuilleadh eolais

Conas is féidir liom tacaíocht a thabhairt d'aíonna faoi mhíchumas?

D'fhéadfadh do theach a bheith níos inrochtana ná mar a cheapann tú. Tosaigh trí athbhreithniú a dhéanamh ar ár liosta de ghnéithe inrochtaineachta ar féidir leat iad a chur le do liostú. Tuilleadh eolais