Do chéad chaibidil eile, indéanta trí Óstáil
Cuir fáilte roimh an gcéad rud eile
Bain sult as an tsolúbthacht a bhaineann le bheith i do mháistir ort féin, saothraigh ioncam breise, agus déan ceangail ar feadh an tsaoil tríd an óstáil.
Óstáil go muiníneach
Idir thacaíocht 24/7 agus ár bpobal cabhrach Óstach, agus uirlisí saincheaptha, léargais agus oideachas, táimid infheistithe i do rath.
  • Chuir an óstáil ar mo chumas leas a bhaint as mo chruthaitheacht agus níos mó ama a chaitheamh le mo theaghlach.
    Darrel,
    Óstach in Atlanta, GA
Bí i d'Óstach
An chaoi a dtacaímid leat
Cláir chosanta d'óstaigh
Chun tacú leat i gcás teagmhas neamhchoitianta, áirítear le formhór áirithintí Airbnb árachas cosanta damáiste réadmhaoine agus árachas dliteanais suas le $1M USD.
Treoirlínte sábháilteachta maidir le Covid-19
Chun sláinte ár bpobail a chosaint, chuamar i gcomhpháirtíocht le saineolaithe chun cleachtais sábháilteachta do gach duine, chomh maith le próiseas glantacháin d’óstaigh a chruthú.
Ardchaighdeáin aíonna
Chun suaimhneas intinne a thabhairt d’Óstaigh, cuirimid aitheantas aoi ar fáil agus tugaimid deis duit breathnú ar léirmheasanna ar aíonna sula ndéanfaidh siad áirithint. Tá ionchais níos airde 
maidir le hiompar leagtha amach inár bPolasaí nua um Chaighdeáin Aíonna.
Tosaigh do thuras óstála
Cuirimis do liostú ar bun, le chéile.
Faigh tuilleadh eolais agus ceangail le Sainóstaigh
Roinnfimid níos mó eolais faoi óstáil agus tabharfaimid rochtain duit ar sheimineáir ghréasáin bheo inar féidir le hóstaigh a bhfuil taithí acu do cheisteanna a fhreagairt.
Trí "Cláraigh," a roghnú, aontaím go bpróiseálfaidh Airbnb m'eolas pearsanta de réir Pholasaí Príobháideachta Airbnb