Taispeánfar moltaí i ndiaidh duit an t-ionchur cuardaigh a chlóscríobh. Úsáid na saigheada suas agus síos chun athbhreithniú a dhéanamh. Úsáid Iontráil chun roghnú. Más frása é an roghnúchán, cuirfear an frása sin isteach lena chuardach. Más nasc é an moladh, nascleanfaidh an brabhsálaí chuig an leathanach sin.
Polasaí pobail

Sábháilteacht óstach agus aíonna

Chun tréimhsí fanachta, eispéiris agus caidreamh sábháilte a chinntiú, ní cheadaítear gníomhaíochtaí agus iompar áirithe inár bpobal.

An méid a cheadaímid

  • Féinchosaint: Má dhéantar ionsaí fisiciúil ort choíche le linn fanachta nó Eispéiris, tá cead agat tú féin a chosaint le fórsa comhréireach go dtí go mbeidh deireadh leis an gcontúirt.
  • Airm cheadaithe: Cé is moite de ghairis phléascacha nó gairis loiscneacha agus airm ionsaithe, mar aoi, ní fhéadfaidh tú airm atá faoi úinéireacht dhleathach nó airm neamh-mharfacha a thabhairt leat ach amháin sa cás go bhfuil siad daingnithe go sábháilte agus curtha in iúl do d’Óstach sula dtiocfaidh tú. Mar Óstach, féadfaidh tú airm atá faoi úinéireacht dhleathach a choinneáil i do lóistín ar an gcoinníoll go bhfuil siad daingnithe go sábháilte; ní mór airm a nochtadh freisin má tá siad suite amach os comhair aíonna nó ar bhealach ar féidir le haíonna iad a aimsiú. Faigh tuilleadh eolais faoinár rialacha maidir le hairm i liostú.

An méid nach gceadaímid

  • Bagairtí nó mí-úsáid: Níl aon spás inár bpobal do bhagairtí, d'fhoréigean nó do mhí-úsáid i leith daoine eile, ina measc sin céilí, páistí, ainmhithe, daoine breoite nó daoine atá faoi mhíchumas.
  • Ionsaí nó mí-iompar gnéasach: Toirmisctear ionsaí agus mí-iompar gnéasach de gach cineál. Ní ghlactar le haon iompar gnéasach nach bhfuil ag teastáil ná nár iarradh, ina measc sin lámh a leagan, cliúsaíocht nó comhráití maidir le caidrimh phearsanta nó gnéaschlaonadh.
  • Ainmhithe contúirteacha nó mídhleathacha: Toirmisctear aon ainmhí a bhfuil a phór nó a speiceas mídhleathach i suíomh an liostaithe nó an Eispéiris. Ní mór ainmhithe clóis, ainmhithe feirme agus ainmhithe fiáine a d’fhéadfadh a bheith ina mbaol sábháilteachta le linn áirithinte a choinneáil faoi smacht agus ní mór a nochtadh go bhfuil siad ann. Ní gá ainmhithe nár léirigh comharthaí go bhfuil riosca ag baint leo a nochtadh toisc gurb é le haghaidh “ainmhithe contúirteacha” atá an uirlis nochta. Faigh tuilleadh eolais faoinár rialacha maidir le hainmhithe contúirteacha.
  • Gairis phléascacha, gairis loiscneacha nó airm ionsaithe: Ní cheadaítear na hearraí sin ag áit fanachta nó ag Eispéiris ag am ar bith, fiú má tá sé dlíthiúil iad a bheith agat i do cheantar féin.
  • Airm nach bhfuil daingnithe go slán nó airm nár nochtadh. Ní mór aon airm atá faoi úinéireacht dhleathach a nochtadh i gceart agus a dhaingniú go sábháilte.

Táimid anseo chun cabhrú leat

Má tá éigeandáil ar siúl, déan teagmháil leis na seirbhísí éigeandála áitiúla nó leis na húdaráis forfheidhmithe dlí chun cúnamh a fháil.

I dtaca le fadhbanna sábháilteachta, táimid ar fáil 24 uair an chloig sa lá. Léigh tuilleadh faoi conas teagmháil a dhéanamh linn inár nIonad Cabhrach.

Táimid an-dáiríre faoi bhagairtí féinmharaithe agus féindochair agus d'fhéadfaimis teagmháil a dhéanamh leis na húdaráis chun seiceáil folláine a iarraidh má chuirtear in iúl dúinn go bhfuil garbhaol sábháilteachta ann. Má bhraitheann tú féin nó duine éigin eile faoi bhagairt nó nach bhfuil tú féin nó duine éigin eile sábháilte, déan teagmháil leis na húdaráis forfheidhmithe dlí áitiúla ar dtús chun cúnamh a fháil.

Mar is gnách, má fheiceann tú aon iompar nó má thagann tú ar aon iompar a chreideann tú go bhféadfadh sé a bheith ag teacht salach ar ár dtéarmaí nó ár bpolasaithe, cuir é sin in iúl dúinn.

Cé nach gclúdaíonn na treoirlínte seo gach cás féideartha, tá siad deartha chun treoir ghinearálta ar pholasaithe pobail Airbnb a chur ar fáil.

Ar chuidigh an mhír seo?

Míreanna gaolmhara

Faigh cabhair le d'áirithintí, do chuntas, agus rudaí eile.
Logáil isteach nó cláraigh