Taispeánfar moltaí i ndiaidh duit an t-ionchur cuardaigh a chlóscríobh. Úsáid na saigheada suas agus síos chun athbhreithniú a dhéanamh. Úsáid Iontráil chun roghnú. Más frása é an roghnúchán, cuirfear an frása sin isteach lena chuardach. Más nasc é an moladh, nascleanfaidh an brabhsálaí chuig an leathanach sin.
Polasaí pobail

Conas stop a chur le gáinneáil ar dhaoine

Mar Óstach nó mar aoi, is féidir leat céimeanna a ghlacadh chun cás féideartha de gháinneáil ar dhaoine i do liostú a aithint agus freagairt dó. Agus é sin i gcuimhne agat, molaimid go láidir duit cásanna amhrasta de gháinneáil ar dhaoine a thuairisciú do Bheolíne na Stát Aontaithe um Gháinneáil ar Dhaoine. Má tá tú lasmuigh de na Stáit Aontaithe, is féidir leat eagraíochtaí a fháil ar fud na cruinne a thugann aghaidh ar cheist na gáinneála ar dhaoine san Eolaire Domhanda maidir le Daoirse Nua-Aimseartha (GMSD).

Gáinneáil ar dhaoine a shainmhíniú

D'fhéadfadh an sainmhíniú ar gháinneáil ar dhaoine a bheith difriúil ag brath ar an tír ina bhfuil tú, ach bíonn trí phríomhghné i gceist le sainmhínithe fhormhór na dtíortha; arna soláthar ag na Náisiúin Aontaithe. Ní mór na nithe seo a leanas a bheith san áireamh i gcásanna gáinneála: 

 1. Gníomh: daoine a earcú, a iompar, a aistriú, a cheilt nó a fháil. 
 2. Modh: bagairt nó úsáid a bhaint as forneart, fuadach, calaois, comhéigean nó mí-úsáid cumhachta. 
 3. Cuspóir: Dúshaothrú, ina measc, dúshaothrú oibre gnéis nó cineálacha eile dúshaothraithe gnéis, saothar nó seirbhísí éigeantais, sclábhaíocht nó cleachtais atá cosúil le sclábhaíocht, daoirse, nó orgáin a bhaint.

Cé atá leochaileach

Cé gur féidir gáinneáil a dhéanamh ar dhuine ar bith, tá roinnt daoine i bhfad níos leochailí ná daoine eile mar gheall ar riachtanais bhunúsacha nach bhfreastalaítear orthu. Ina measc sin tá daoine atá i ngreim ag an mbochtaineacht nó daoine nach bhfuil tithíocht chobhsaí acu agus daoine a bhfuil tráma nó cúlra andúile acu. Mar gheall ar leithcheal agus éagothroime reatha agus stairiúil, is mó an seans go rachfar i dtír ar dhaoine de dhath, inimircigh agus daoine atá ina gcuid den lucht LADTA+ mar gheall ar na leochaileachtaí sin agus is mó an seans go ndéanfar gáinneáil orthu. 

Más gáinneáil ar dhaoine atá i gceist, ní mór comharthaí calaoise nó comhéigin a bheith ann. Mar shampla:

 • Níl an duine in ann imeacht dá d(h)eoin féin nó go sábháilte agus níl aon smacht aige nó aici ar a c(h)uid airgid ná  ar a c(h)uid giuirléidí pearsanta
 • Cuirtear iallach ar dhuine post a ghlacadh faoi choinníollacha atá difriúil leis na coinníollacha ar comhaontaíodh leo ar dtús le linn earcaíochta
 • Cuireann duine eile iallach ar dhuine drugaí a ghlacadh nó alcól a ól
 • Bagairtí nó forneart fisiciúil nó foréigean 
 • Úsáid srianta fisiciúla
 • Gortuithe coirp

Saintréithe a bhféadfá teacht orthu má tá dúshaothrú ag tarlú ag liostú:

 • Obair éigeantais:
  • Is mionaoiseach é/í an t-oibrí
  • Comharthaí drochshláinteachais, míchothaithe nó tuirse
  • An fostóir a thugann lóistín don oibrí i spás míchuí (gan aon phríobháideacht/socrú garbh codlata)
  • Tá airgead le híoc le fostóir nó le hearcóir agus/nó níltear ag íoc an airgid a bhí geallta nó dlite dó/di
  • Níl cead ag an oibrí sosanna iomchuí a thógáil
  • Tá dálaí oibre contúirteacha nó míshláintiúla ag oibrí agus ní chuirtear fearas cuí sábháilteachta nó oiliúint ar fáil dó/di
  • Is cosúil go bhfuil duine eile ag faire air/uirthi agus é/í ag caint nó ag idirghníomhú le daoine eile
 • Gáinneáil ar ghnéas:
  • Tagraítear do sheoladh an liostaithe i bhfógraí ar líne maidir le gnéas tráchtála
  • Tuairiscí ar aíonna neamhúdaraithe ag uaireanta éagsúla go minic.
  • Méideanna iomarcacha de giuirléidí gnéis i liostú
  • Crua-earraí tráchtála a socraíodh le haghaidh dreasa scánnanaíochta/grianghrafadóireachta

Cad atá le déanamh má thagann tú ar chás féideartha de gháinneáil ar dhaoine

Mar Óstach nó mar aoi, is féidir leat cabhrú chun stop a chur le gáinneáil ar dhaoine. Má thagann tú ar chás ag do liostú a bhféadfadh gáinneáil ar dhaoine a bheith i gceist leis, is féidir leat cabhair a fháil ach teagmháil a dhéanamh leis an mBeolíne Náisiúnta um Gháinneáil ar Dhaoine ar an bhfón ag 1-888-373-7888, nó “BeFree” a sheoladh i dtéacs chuig 233733, nó ar chomhrá beo ag humantraffickinghotline.org/chat. Tá an bheolíne ar fáil 24/7, saor in aisce, faoi rún agus i mbreis agus 200 teanga. 

Ba cheart duit teagmhas féideartha de gháinneáil ar dhaoine a thuairisciú do Airbnb chomh maith. Is mol sábháilteachta cuimsitheach ionaipe é Ionad Sábháilteachta Airbnb ina bhfuil acmhainní tábhachtacha. Is féidir leat teacht ar Líne Airbnb um Thacaíocht Éigeandála tríd an Ionad Sábháilteachta, chomh maith le seirbhísí éigeandála áitiúla cibé áit ar domhan a bhfuil tú.

Ar chuidigh an mhír seo?

Míreanna gaolmhara

Faigh cabhair le d'áirithintí, do chuntas, agus rudaí eile.
Logáil isteach nó cláraigh