Taispeánfar moltaí i ndiaidh duit an t-ionchur cuardaigh a chlóscríobh. Úsáid na saigheada suas agus síos chun athbhreithniú a dhéanamh. Úsáid Iontráil chun roghnú. Más frása é an roghnúchán, cuirfear an frása sin isteach lena chuardach. Más nasc é an moladh, nascleanfaidh an brabhsálaí chuig an leathanach sin.
Polasaí pobail

Fáilte a chur roimh aíonna ag a bhfuil riachtanais inrochtaineachta

Cuirimid fáilte roimh dhaoine ag a bhfuil riachtanais inrochtaineachta agus cuirfimid tacaíocht ar fáil dóibh. Ba cheart go mbeadh na baill seo dár bpobal in ann muinín a bheith acu go soláthróidh a gcuid Óstach eolas cruinn faoi ghnéithe a bhaineann le hinrochtaineacht.

An méid a cheadaímid

  • Díolúintí d’Óstaigh ó ainmhithe seirbhíse a cheadú as siocair sláinte nó sábháilteachta: Mura féidir le hÓstach ainmhithe seirbhíse a óstáil ar chúiseanna amhail go mbeadh an t-ainmhí ina bhagairt dhíreach ar shláinte agus ar shábháilteacht buanchónaitheora sa teach, féadfar díolúine a dheonú d’Óstaigh má thugann siad fógra dúinn go réamhghníomhach.
  • Iarratais ar ainmhithe seirbhíse nach bhfuil smacht ag a láimhseálaí orthu a thabhairt chun bealaigh: Mura bhfuil smacht ag aoi ar an ainmhí seirbhíse is féidir le hÓstaigh a iarraidh go dtabharfaí an t-ainmhí chun bealaigh. Mar shampla, mura bhfuil duine ar bith ag tabhairt aire don ainmhí le linn áirithinte.

Na rudaí nach gceadaímid

  • Áirithint a dhiúltú mar gheall ar riachtanais inrochtaineachta aoi: In éagmais eisceacht cheadaithe, ní féidir le hÓstaigh áirithint a dhiúltú, a chur ar ceal nó a athrú ar bhealach ar bith eile toisc go bhfuil ainmhí seirbhíse nó fearas cúnta ag aoi.
  • Táillí a chur leis an bpraghas mar gheall ar riachtanais inrochtaineachta aoi: Ní féidir le hÓstaigh táille bhreise a ghearradh ar ainmhithe seirbhíse nó ar fhearais chúnta. Amharc ar ár bPolasaí Inrochtaineachta agus faigh tuiscint ar an bhfáth a bhfuil ainmhithe seirbhíse difriúil le peataí agus le hainmhithe tacaíochta mothúchánaí.
  • Iarratais réasúnta ó aíonna chun freastal ar riachtanais inrochtaineachta a dhiúltú: Ba cheart d’Óstaigh iarratais ar chomhréitigh inrochtaineachta réasúnta a dheonú. Tá sé réasúnta a iarraidh ar Óstach an tolg a bhogadh amach ón doras ionas gur féidir le haoi i gcathaoir rothaí dul isteach go compordach sa seomra suí (ar an mbonn go bhfuil spás ann chun an tolg a bhogadh, agus go bhfuil an tÓstach ábalta an tolg a bhogadh). Mar sin féin, níl sé réasúnach a iarraidh ar Óstach doras an tí a leathnú le bheith ábalta cathaoir rothaí a chur tríd.
  • Caitheamh go héagothrom le daoine: Gan eisceacht cheadaithe, ba cheart d’Óstaigh caitheamh go cothrom le gach aoi agus na rialacha agus an t-iompar céanna a chur i bhfeidhm maidir le gach aoi, beag beann ar a riachtanais inrochtaineachta.
  • Caint dhímheasúil: Níor chóir caint a chur ar dhuine ar bith, aoi nó Óstach, a thugann masla dó nó di bunaithe ar mhíchumas—ina measc sin dímheas a léiriú ar an tseirbhís a sholáthraíonn an t-ainmhí seirbhíse nó an fearas cúnta nó aon chaint idirdhealaitheach eile a úsáid.
  • Bréagléiriú ar ghnéithe inrochtaineachta: Ní mór eolas cruinn a bheith ar na liostuithe faoi na gnéithe inrochtaineachta atá ar fáil sa spás agus sa réadmhaoin mhórthimpeall. Ba cheart go mbeadh Ostaigh trédhearcach agus sonraí a bhaineann le hinrochtaineacht a phlé laistigh den snáithe teachtaireachta le haon aoi ag a bhfuil riachtanais inrochtaineachta atá ar eolas.

Táimid anseo chun cabhrú leat

Má fheiceann tú aon iompar nó má thagann tú ar aon iompar a thagann salach ar ár bpolasaithe, cuir é sin in iúl dúinn.

Cé nach gclúdaíonn na treoirlínte seo gach cás féideartha, tá siad deartha chun treoir ghinearálta ar pholasaithe pobail Airbnb a chur ar fáil.

Ar chuidigh an mhír seo?

Míreanna gaolmhara

Faigh cabhair le d'áirithintí, do chuntas, agus rudaí eile.
Logáil isteach nó cláraigh