SOCRÚ

Conas tosú ag óstáil

Ní raibh liostú tí ar Airbnb níos éasca ná níos in-saincheaptha riamh. Níl tú ach cúpla céim ar shiúl ó airgead a shaothrú agus na milliúin taistealaí domhanda a shroicheadh.

Ní raibh liostú tí ar Airbnb níos éasca ná níos in-saincheaptha riamh. Níl tú ach cúpla céim ar shiúl ó airgead a shaothrú agus na milliúin taistealaí domhanda a shroicheadh.

Bíodh smacht agat ar conas a óstálann tú

Óstáil aon uair is mian leat

Níl aon am íosta nó éigeantach a chaithfidh tú a óstáil, mar sin is féidir leat bac a chur ar dhátaí nuair nach bhfuil tú ar fáil. Is féidir leat rialacha a leagan síos maidir le d'infhaighteacht freisin, lena n-áirítear: • Íoslíon/uaslíon na n-oícheanta is féidir le haoi fanacht • Cé chomh fada sa todhchaí is féidir le haíonna áirithint a dhéanamh • Réamhfhógra ag teastáil roimh áirithint

Socraigh praghsanna a mbeidh tú sásta leo

Bíonn rogha agat maidir le praghsanna in aghaidh na hoíche a shocrú, agus is féidir lenár n-uirlisí praghsála cabhrú leat cinneadh a dhéanamh. Is féidir leat sonraí saincheaptha a chur leis go héasca freisin mar seo a leanas: • Táillí glantacháin • Lascainí seachtainiúla • Praghsanna speisialta ag amanna áirithe den bhliain

Comhordaigh na féilirí go tapa

Chun áirithint a sheachaint nuair nach féidir leat óstáil nó nuair a bhíonn áirithint agat cheana féin, is féidir leat d'fhéilire Airbnb a cheangal le d'fhéilirí eile. Leis seo is féidir leat gach féilire a choinneáil suas chun dáta go huathoibríoch.

Cruthaigh rialacha do do spás

Chun cabhrú le hionchais a leagan síos, is féidir leat Rialacha Tí a chur leis a gcaithfidh aíonna aontú leo sula ndéanfaidh siad áirithint. Má bhriseann aoi riail tar éis dóibh áirithint a dhéanamh, is féidir leat an áirithint a chur ar ceal gan phionós.

Bhí sé níos éasca tús a chur leis an obair ná mar a bhí súil agam.
Bhí sé níos éasca tús a chur leis an obair ná mar a bhí súil agam.

Bíonn JB agus Ramona ag óstáil i mBostún chun airgead breise a thuilleamh le haghaidh a scoir.

Bíonn JB agus Ramona ag óstáil i mBostún chun airgead breise a thuilleamh le haghaidh a scoir.

Tuilleadh eolais maidir leis an tslí a n-óstálann siad
Bhí sé níos éasca tús a chur leis an obair ná mar a bhí súil agam.
Bhí sé níos éasca tús a chur leis an obair ná mar a bhí súil agam.

Bíonn JB agus Ramona ag óstáil i mBostún chun airgead breise a thuilleamh le haghaidh a scoir.

Bíonn JB agus Ramona ag óstáil i mBostún chun airgead breise a thuilleamh le haghaidh a scoir.

Tuilleadh eolais maidir leis an tslí a n-óstálann siad

Fógair do na milliúin

Treoir chun tú a thosú

Agus tú ag cruthú do liostaithe, cuirfimid na ceisteanna ort a theastaíonn ó aíonna a chur agus iad ag déanamh áirithinte. Déanfaidh tú cur síos ar do theach, ag tabhairt sonraí ar nós an méid atá speisialta faoin spás, lena n-áirítear aon chor ar féidir leo a bheith ag súil leis.

Leideanna ar feadh na slí

Má bhíonn aon deacracht agat áirithint a dhéanamh, tabharfaimid comhairle duit faoi phraghsanna, faoi shocruithe, agus faoi nuashonruithe eile ar féidir leo cabhrú leat áirithintí a fháil níos tapúla. Agus is féidir le hóstaigh a bhfuil taithí acu inár nIonad Pobail cabhrú freisin.

Na milliúin aoi domhanda

Nuair a bheidh do liostú críochnaithe agat, is féidir le haíonna ó gach cearn do theach a aimsiú i dtorthaí cuardaigh. Tá beagnach 2 mhilliún aoi Airbnb ann gach oíche agus tá uirlisí againn chun cabhrú leat áirithintí a fháil a oireann duitse.

Faigh tacaíocht óstála

Acmhainn tríd ar fad

Mar óstach, tacaíonn pobal Airbnb leat i gcónaí. Le haghaidh leideanna agus moltaí cabhracha, gheobhaidh tú Ionad Cabhrach láidir, 375,000 óstach inár nIonad Pobail, agus roinnt foirne uirlisí óstála.

Acmhainn tríd ar fad

Mar óstach, tacaíonn pobal Airbnb leat i gcónaí. Le haghaidh leideanna agus moltaí cabhracha, gheobhaidh tú Ionad Cabhrach láidir, 375,000 óstach inár nIonad Pobail, agus roinnt foirne uirlisí óstála.

Táimid anseo duit 24/7

Tá ár bhfoireann dhomhanda ansin 24/7 chun tacú leat ar an bhfón, trí ríomhphost, agus ar chomhrá beo. Is féidir leis an bhfoireann cabhrú leat le gach rud ó fhadhbanna maidir le do liostú a chruthú chuig ábhair imní maidir le haíonna.

Táimid anseo duit 24/7

Tá ár bhfoireann dhomhanda ansin 24/7 chun tacú leat ar an bhfón, trí ríomhphost, agus ar chomhrá beo. Is féidir leis an bhfoireann cabhrú leat le gach rud ó fhadhbanna maidir le do liostú a chruthú chuig ábhair imní maidir le haíonna.

Tá os cionn 2 mhilliún duine ag óstáil ar Airbnb agus níl aon stíl óstaigh mar an gcéanna.

Tá os cionn 2 mhilliún duine ag óstáil ar Airbnb agus níl aon stíl óstaigh mar an gcéanna.

Freagraí ar do cheisteanna

Cé mhéad a chosnaíonn sé mo spás a liostú?

Tá sé go hiomlán saor in aisce clárú le Airbnb agus do theach a liostú. Nuair a gheobhaidh tú áirithint, gearraimid táille sheirbhíse Airbnb ar óstaigh, 3% de ghnáth, chun cabhrú le costas reáchtála an ghnó a íoc.

Conas ar chóir dom praghas mo liostaithe a roghnú?

Is fút féin atá sé go hiomlán an praghas a ghearrann tú ar do liostú. Chun cabhrú leat cinneadh a dhéanamh, is féidir leat liostuithe inchomparáide i do chathair nó do chomharsanacht a chuardach chun barúil a fháil faoi phraghsanna an mhargaidh.

Táillí Breise • Táille ghlantacháin: Is féidir leat táille ghlantacháin a chuimsiú i do phraghas in aghaidh na hoíche nó is féidir leat táille ghlantacháin a chur le do shocruithe praghsála. • Táillí eile: Chun táillí breise a ghearradh taobh amuigh de do rátaí (amhail seiceáil isteach go déanach nó táille peataí), ní mór duit na táillí féideartha seo a chur in iúl do na haíonna sula ndéanfaidh siad áirithint agus ansin úsáid a bhaint as ár nIonad Réitigh chun íocaíocht as táillí breise a iarraidh go slán.

Conas is féidir le Airbnb cabhrú liom le praghsanna a shocrú?

Le huirlis Praghsála Cliste Airbnb is féidir leat do phraghsanna a shocrú chun dul suas nó síos go huathoibríoch ar bhonn athruithe ar an éileamh ar liostuithe cosúil le do cheannsa.

Beidh tú freagrach i gcónaí as do phraghas, mar sin tá Praghsáil Chliste á rialú ag socruithe praghsála eile a roghnaíonn tú, agus is féidir leat praghsanna in aghaidh na hoíche a choigeartú ag am ar bith.

Tá Praghsáil Chliste bunaithe ar chineál agus ar shuíomh do liostaithe, ar an séasúr, ar an éileamh, agus ar thosca eile (amhail imeachtaí i do cheantar).

Céard atá ag teastáil ó aíonna sular féidir leo áirithint a dhéanamh?

Iarraimid cúpla píosa eolais ar gach duine a úsáideann Airbnb sula dtaistealóidh sé nó sí linn. Ní mór d'aíonna an t-eolas seo a chomhlánú go hiomlán sular féidir leo iarratas ar áirithint a dhéanamh. Cuidíonn an t-eolas seo lena chinntiú go bhfuil a fhios agat cad a bheidh romhat, agus conas teagmháil a dhéanamh leis an aoi.

Áirítear ar riachtanais Airbnb d'aíonna: • Ainm iomlán • Seoladh ríomhphoist • Uimhir fóin dheimhnithe • Teachtaireacht tosaigh • Comhaontú le do Rialacha Tí • Eolas íocaíochta

Táthar ag súil go mbeidh pictiúr próifíle ag aíonna, ach níl sé riachtanach. D'fhéadfá a cheangal ar aíonna ID a chur ar fáil sula gcuirfidh siad do spás in áirithe freisin.

Cad ba chóir dom a dhéanamh má bhím míchompordach le duine a óstáil?

Má bhíonn aoi ag briseadh ceann de na Rialacha Tí atá socraithe agat nó má mhothaíonn tú nach bhfuil tú sábháilte mar gheall ar a chuid nó a cuid gníomhartha, is féidir leat an iarratas ar áirithint a dhiúltú nó an áirithint a chur ar ceal. Sula nglacfaidh tú le háirithint Tá roinnt seiceálacha i bhfeidhm againn lena chinntiú nach bhfaighfidh tú ach aíonna cáilithe. É sin ráite, is féidir leat iarratas aonair ar áirithint a dhiúltú agus ní bheidh tionchar diúltach aige sin ar shocrúchán do liostaithe sna torthaí cuardaigh. Tar éis duit glacadh le háirithint Má ghlac tú leis an áirithint cheana féin, is féidir leat í a chur ar ceal. D'fhéadfá a bheith faoi réir pionóis chealaithe mura bhfuil aon Rialacha Tí briste ag an aoi.

Cén chosaint atá agam i gcoinne damáiste do réadmhaoin?

Tugann Ráthaíocht don Óstach Airbnb cosaint dar luach suas le $1,000,000 d’óstach le haghaidh damáistí ar réadmhaoin faoi chumhdach i gcás damáistí aoi os cionn na héarlaise slándála, rud nach dtarlaíonn rómhinic, nó mura bhfuil éarlais slándála ar bith ann.

Ní chlúdaíonn an clár Ráthaíochta don Óstach airgead tirim agus urrúis, áirnéisí bailitheora, saothair ealaíne neamhchoitianta, seodra, peataí nó dliteanas pearsanta. Molaimid go gcoinneodh óstaigh na hearraí luachmhara in áit shábháilte nó go gcuirfidís i dtaisce iad agus a n-áit á ligean ar cíos acu. Ní chlúdaíonn an clár caillteanas réadmhaoine nó damáiste do réadmhaoin mar gheall ar chaitheamh agus cuimilt.

Faigh tuilleadh eolais faoin Ráthaíocht don Óstach ag http://airbnb.com/guarantee

Réidh le tuilleamh?

Réidh le tuilleamh?