AIRGEADAS

Conas airgead a shaothrú ar Airbnb

Le Airbnb is féidir sult a bhaint as córas íocaíochta gan dua, le táillí ísle, agus le saoirse maidir le do chuid praghsanna.

Le Airbnb is féidir sult a bhaint as córas íocaíochta gan dua, le táillí ísle, agus le saoirse maidir le do chuid praghsanna.

Faigh amach cad a d'fhéadfá a thuilleamh

Íocaíochtaí simplí, gan fhadhb

Faigh íocaíocht pé bealach is mian leat—trí mhodhanna cosúil le PayPal, íocaíocht dhíreach, nó modhanna eile ag brath ar do shuíomh.

Faigh íocaíocht pé bealach is mian leat—trí mhodhanna cosúil le PayPal, íocaíocht dhíreach, nó modhanna eile ag brath ar do shuíomh.

Liostaigh do spás saor in aisce

Is féidir leat do theach a fhógairt do na milliúin taistealaí gan choinníoll ar bith—níl aon táillí clárúcháin ná táillí ballraíochta ann.

Faigh áirithint

Gearrann Airbnb an costas ar gach aoi sula dtagann siad lena chinntiú go bhfaighfidh tú íocaíocht in am nuair a óstálann tú. Ní gá duit airgead a láimhseáil go díreach ag am ar bith.

Faigh íocaíocht i ndiaidh seiceáil isteach

Is iondúil go scaoilfidh Airbnb do chuid airgid thart ar 24 uair an chloig tar éis an ama a bhíonn an t-aoi le teacht lena chinntiú go rachaidh an tseiceáil isteach go réidh.

An bhfuil ár dtáillí inchomparáideach?
Airbnb
Homeaway
Booking.com
Táille sheirbhíse d'óstaigh (in aghaidh na háirithinte)
3-5%
5%
15-20%
Saor in aisce le liostáil i gcónaí
Níl aon táillí próiseála do chártaí creidmheasa
Cosaint $1M do dhamáiste réadmhaoine san áireamh
Nuashonraithe go deireanach Meitheamh 2018
Táimid in ann beagáinín a chur i leataobh le haghaidh dul ar scor agus le haghaidh táillí teagaisc dár gclann.
Táimid in ann beagáinín a chur i leataobh le haghaidh dul ar scor agus le haghaidh táillí teagaisc dár gclann.

Bíonn JB agus Ramona ag óstáil i mBostún chun airgead breise a thuilleamh le haghaidh a scoir.

Bíonn JB agus Ramona ag óstáil i mBostún chun airgead breise a thuilleamh le haghaidh a scoir.

Tuilleadh eolais maidir leis an tslí a n-óstálann siad
Táimid in ann beagáinín a chur i leataobh le haghaidh dul ar scor agus le haghaidh táillí teagaisc dár gclann.
Táimid in ann beagáinín a chur i leataobh le haghaidh dul ar scor agus le haghaidh táillí teagaisc dár gclann.

Bíonn JB agus Ramona ag óstáil i mBostún chun airgead breise a thuilleamh le haghaidh a scoir.

Bíonn JB agus Ramona ag óstáil i mBostún chun airgead breise a thuilleamh le haghaidh a scoir.

Tuilleadh eolais maidir leis an tslí a n-óstálann siad

Praghas iontach, gach oíche

Comhairle iontaofa ar phraghsáil

Is fútsa i gcónaí atá sé an costas a ghearrann tú a roghnú. Más mian leat cabhair a fháil, tá uirlisí againn a mheaitseálann do phraghsanna le héileamh, rud a chinntíonn praghas iontach do gach oíche.

Comhairle iontaofa ar phraghsáil

Is fútsa i gcónaí atá sé an costas a ghearrann tú a roghnú. Más mian leat cabhair a fháil, tá uirlisí againn a mheaitseálann do phraghsanna le héileamh, rud a chinntíonn praghas iontach do gach oíche.

Airgead breise le haghaidh seirbhísí

Féadann tú táillí breise a iarraidh roimh ré do rudaí ar nós aíonna breise nó glanadh tí. Agus más mian leat seirbhísí eile a chur ar fáil, amhail cíos trealaimh nó turas, is féidir le haíonna tú a íoc tríd an aip orthu sin tar éis dóibh áirithint a dhéanamh.

Saincheap do do chuid riachtanas

Is féidir leat praghsanna saincheaptha a shocrú do shéasúir, don deireadh seachtaine, agus aon oícheanta eile inar mian leat an costas a ghearrann tú a rialú. Is féidir leat lascainí seachtainiúla agus míosúla a chur ar fáil do dhaoine atá ag iarraidh fanacht ar feadh tamaill freisin.

Freagraí ar do cheisteanna

Cé mhéad a chosnaíonn sé mo spás a liostú?

Tá sé go hiomlán saor in aisce clárú le Airbnb agus do theach a liostú. Nuair a gheobhaidh tú áirithint, gearraimid táille sheirbhíse Airbnb ar óstaigh, 3% de ghnáth, chun cabhrú le costas reáchtála an ghnó a íoc.

Conas a dhéanfaidh amach cé mhéad a íocfar liom?

Is í an eisíocaíocht a gheobhaidh tú do ráta in aghaidh na hoíche lúide an táille sheirbhíse d'óstaigh, 3% de ghnáth. Íocann aíonna táille sheirbhíse le Airbnb i dteannta le costas do liostaithe, agus sin an fáth a bhfuil an praghas iomlán a fheiceann aíonna níos airde ná méid d'eisíocaíochta. Seo roinnt rudaí a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar d'eisíocaíocht: B'fhéidir gur cuireadh do lascaine sheachtainiúil nó do lascaine mhíosúil i bhfeidhm ar an áirithint B'fhéidir gur cuireadh praghsáil deireadh seachtaine nó praghsáil shaincheaptha i bhfeidhm ar an áirithint Nuair is infheidhme, féadfar cáin bhreisluacha (CBL) a chur le táille sheirbhíse Airbnb

Conas is féidir le Airbnb cabhrú liom le praghsanna a shocrú?

Le huirlis Praghsála Cliste Airbnb is féidir leat do phraghsanna a shocrú chun dul suas nó síos go huathoibríoch ar bhonn athruithe ar an éileamh ar liostuithe cosúil le do cheannsa.

Beidh tú freagrach i gcónaí as do phraghas, mar sin tá Praghsáil Chliste á rialú ag socruithe praghsála eile a roghnaíonn tú, agus is féidir leat praghsanna in aghaidh na hoíche a choigeartú ag am ar bith.

Tá Praghsáil Chliste bunaithe ar chineál agus ar shuíomh do liostaithe, ar an séasúr, ar an éileamh, agus ar thosca eile (amhail imeachtaí i do cheantar).

Cathain is féidir liom a bheith ag súil le híocaíocht?

De ghnáth, scaoileann Airbnb d'eisíocaíocht thart ar 24 uair an chloig tar éis an ama a bhíonn an t-aoi sceidealaithe le seiceáil isteach. Braitheann an t-am a thógann sé leis an airgead a fháil i do chuntas ar an modh a roghnaíonn tú chun d'eisíocaíochtaí a fháil. Má tá d'aoi ag fanacht ar feadh 28 oíche nó níos mó, is iondúil go scaoileann Airbnb an eisíocaíocht don chéad mhí thart ar 24 uair an chloig tar éis an ama a bhíonn an t-aoi sceidealaithe le seiceáil isteach. Scaoiltear eisíocaíochtaí eile don áirithint sin go míosúil. Más óstach nua thú, d'fhéadfaimis do chuid eisíocaíochtaí a choinneáil ar feadh 30 lá tar éis do chéad áirithint a dheimhniú. Má tá do chéad áirithint níos mó ná 30 lá ón lá inniu, scaoilfear d'eisíocaíocht 24 uair an chloig tar éis an ama a bheidh sceidealaithe do sheiceáil isteach d'aoi. Bainfidh sé sin le haon eisíocaíocht atá le scaoileadh le linn an 30 lá sin.

Conas ar chóir dom praghas mo liostaithe a roghnú?

Is fút féin atá sé go hiomlán an praghas a ghearrann tú ar do liostú. Chun cabhrú leat cinneadh a dhéanamh, is féidir leat liostuithe inchomparáide i do chathair nó do chomharsanacht a chuardach chun barúil a fháil faoi phraghsanna an mhargaidh.

Táillí Breise • Táille ghlantacháin: Is féidir leat táille ghlantacháin a chuimsiú i do phraghas in aghaidh na hoíche nó is féidir leat táille ghlantacháin a chur le do shocruithe praghsála. • Táillí eile: Chun táillí breise a ghearradh taobh amuigh de do rátaí (amhail seiceáil isteach go déanach nó táille peataí), ní mór duit na táillí féideartha seo a chur in iúl do na haíonna sula ndéanfaidh siad áirithint agus ansin úsáid a bhaint as ár nIonad Réitigh chun íocaíocht as táillí breise a iarraidh go slán.

Conas a oibríonn cánacha d'óstaigh?

Ba cheart duit a sheiceáil le do rialtas áitiúil cé acu a chaithfear cánacha a bhailiú ó aíonna nó nach gcaithfear. Má fhaigheann tú amach go gcaithfidh tú cáin a bhailiú, is féidir leat í a chur le Tairiscint Speisialta nuair a dhéanann aíonna áirithint, nó a iarraidh ar d'aíonna í a íoc iad féin de ghnáth. I ngach cás, tá sé tábhachtach go gcuirfear aíonna ar an eolas faoin méid cánach go díreach atá i gceist sula ndéanfaidh siad áirithint. Má roghnaíonn tú cáin a bhailiú lasmuigh de rátaí do liostaithe, níor cheart í a bhailiú go dtí go dtiocfaidh an t-aoi. Níorbh fhéidir linn cuidiú leis an mbailiú nó é a chinntiú. I roinnt áiteanna, d'fhéadfadh gné bhailithe agus seolta a bheith ar fáil ag óstaigh Airbnb chun cáin áitíochta a láimhseáil. Níor cheart d'óstaigh cánacha áitíochta a bhailiú ar leithligh do na dlínsí sin. Chomh maith leis sin, i roinnt áiteanna, d'fhéadfadh Cáin Bhreisluacha (CBL) a bheith i bhfeidhm. Faigh eolas faoi CBL

Réidh le tuilleamh?

Réidh le tuilleamh?