Airbnb: Nuashonrú Samhraidh 2023 d'Óstaigh
Nuashonrú Samhraidh

Seo chugat 25 uasghrádú d'Óstaigh, ón bhféilire go dtí an tseiceáil amach

Spreag bhur gcuid aiseolais gnéithe nua de gach cineál ar fud an eispéiris óstála. Agus le Rochtain Luath, is féidir leat tosú ar a n-úsáid inniu.

Uirlisí praghsála athdheartha

Tá na huirlisí praghsála go léir san fhéilire anois—ionas gur féidir leat do phraghsanna a shocrú agus a choigeartú go héasca ó áit amháin. Leis an miondealú nuashonraithe ar an bpraghas, feicfidh tú an praghas iomlán d'aíonna agus an méid a thuillfidh tusa.

Déan comparáid idir liostuithe comhchosúla

Is féidir leat, den chéad uair riamh, do phraghas a chur i gcomparáid le meánphraghas liostuithe den chineál céanna a cuireadh in áirithe in aice láimhe—rud a chuideoidh leat a bheith níos iomaíche.

Roghnú le svaidhpeáil agus an t-amharc bliantúil

San fhéilire anois is féidir leat svaidhpeáil chun raon dátaí a roghnú ar d'fhón póca—tá deireadh le tapáil ar gach lá ceann ar cheann. Rud eile atá ag teacht go luath: gheofar forléargas 12 mhí leis an amharc nua bliantúil.

Treoracha ó fhréamh don tseiceáil amach

Cuir treoracha coitianta don tseiceáil amach le do liostú go tapa, agus cuir iarratais shaincheaptha leis gan stró. Cuirfear na tascanna i gcuimhne d'aíonna sula n-imeoidh siad, agus is féidir leo tapáil chun tú a chur ar an eolas nuair a bheidh siad seiceáilte amach.

Admhálacha léite sa bhosca isteach

Gheobhaidh tú féin agus d'aíonna admhálacha léite ionas go mbeidh a fhios agaibh go bhfacthas an teachtaireacht. Ina theannta sin, is féidir leat treoracha don tseiceáil amach a roinnt níos tapúla le freagraí gasta nua.

Ceadanna agus eisíocaíochtaí do Chomhóstaigh

Tá sé éasca cuireadh a thabhairt do Chomhóstaigh nua, agus is féidir ceadanna Comhóstaigh a shocrú le tapáil amháin—roghnaigh rochtain iomlán, rochtain ar an bhféilire agus ar an mbosca isteach, nó rochtain ar an bhféilire amháin. Is féidir eisíocaíochtaí a leagan amach agus a roinnt le do Chomhóstach freisin.

Spléachadh ar na gnéithe nua go léir d'Óstaigh

Féach an praghas iomlán
Feicfidh tú do phraghas iomlán in aghaidh na hoíche ar fud na haipe chun go mbeidh a fhios agat i gcónaí an méid a íocfaidh aíonna.
Svaidhpeáil chun dátaí a roghnú
Svaidhpeáil chun raon dáta a roghnú nó a chur in eagar go tapa san fhéilire—ní gá laethanta ar leith a thapáil.
Seiceáil amach: treoracha ó fhréamh
Cruthaigh treoracha don tseiceáil amach ar bhonn níos tapa fós ach rogha a dhéanamh as liosta réamhshocraithe de thascanna coitianta.
Admhálacha léite sa bhosca isteach
Gheobhaidh tú féin agus d'aíonna admhálacha léite ionas go mbeidh a fhios agaibh go bhfacthas teachtaireacht.
Cluaisín na gComhóstach
Le cluaisín nua feiceann tú gach Comhóstach agus id féidir leat a gceadanna agus a n-eisíocaíochtaí a bhainistiú.
Rochtain Luath
Is féidir leat triail a bhaint as gnéithe nua anois. Ansin cuidigh linn iad a mhionchoigeartú trí do chuid aiseolais a roinnt linn.
Miondealú ar an bpraghas
Taispeánann miondealú nuashonraithe ar an bpraghas an méid a íocfaidh aíonna agus an méid a thuillfidh tusa.
Déan comparáid idir liostuithe
Cuir do phraghas i gcomparáid le meánphraghas liostuithe den chineál céanna in aice láimhe chun go mbeidh tú iomaíoch i gcónaí.
Socruithe praghsála/infhaighteachta
Nuashonraíodh uirlisí féilire athnuaite le haghaidh eispéireas comhsheasmhach ar gach gléas.
Lascainí seachtainiúla agus míosúla
Úsáid sleamhnán nua chun lascainí a shocrú nó a choigeartú, agus féach an praghas a íocfaidh aíonna freisin.
Féilire bliantúil ar fhón póca
Beidh tú in ann féachaint ar d'infhaighteacht don bhliain go luath, chomh maith le praghas gach míosa—ar an aon scáileán.
Seiceáil amach shaincheaptha
Cuir iarratais shonracha le do threoracha don tseiceáil amach atá uathúil do do theach.
Uatheolas don tseiceáil amach
Seolfar do shonraí don tseiceáil amach go huathoibríoch d'aíonna lá sula n-imeoidh siad.
Fógraí tapa faoin tseiceáil amach
Le tapáil amháin, is féidir le haíonna tú a chur ar an eolas anois nuair a bheidh siad seiceáilte amach as d'áit.
Freagraí tapa don tseiceáil amach
Bain úsáid as freagraí gasta agus teachtaireachtaí sceidealaithe chun do threoracha don tseiceáil amach a roinnt go héasca.
Léirmheasanna ar Óstaigh Seomraí
Tá sleachta suntasacha faoin Óstach le feiceáil anois ar phróifíl Óstach Airbnb Seomraí.
Fíricí fánacha ar an bpróifíl
Saincheap do phróifíl le sonraí spraíúla nua, amhail an t-amhrán ab ansa leat ar scoil.
Stair taistil an Óstaigh
Roinn turais a rinne tú ar Airbnb chun tuiscint níos fearr a thabhairt d'aíonna ar an gcineál taistil a thaitníonn leat.
Ábhair spéise an Óstaigh
Is féidir leat caitheamh aimsire a roghnú as liosta réamhshocraithe anois le féachaint an bhfuil suim agat féin agus ag aíonna sna rudaí céanna.
Próifíl níos mionsonraithe ag aíonna
Is féidir le haíonna sonraí nua a chur lena bpróifíl, ionas go mbeidh níos mó eolais agat faoin duine atá ag cur d'áit in áirithe.
Cuirí níos simplí do Chomhóstaigh
Anois, tá sé níos éasca ná riamh cuireadh a thabhairt do Chomhóstaigh chun cabhrú le do liostuithe a bhainistiú.
Ceadanna nua do Chomhóstaigh
Socraigh ceadanna nua agus roghnaigh: rochtain iomlán, rochtain ar an bhféilire agus ar an mbosca isteach, nó rochtain ar an bhféilire amháin.
Eisíocaíochtaí nua do Chomhóstaigh
Is féidir leat eisíocaíochtaí i bhfoirm céatadáin nó méid seasta a roinnt le Comhóstach anois.
Deimhniú aitheantais aíonna
Déanfar deimhniú aitheantais ar gach aoi a dhéanfaidh áirithint ar fud an domhain.
Scagadh áirithintí ar fud an domhain
Tá an teicneolaíocht a chuidíonn le baol cóisirí agus damáiste a laghdú ar fáil ar fud an domhain anois.

Airbnb Seomraí: Le Faisnéis ar an Óstach

Athchóiriú ar sheomraí príobháideacha—leis an ngné nua Faisnéis ar an Óstach chun cabhrú le haíonna aithne a chur ort sula ndéanfaidh siad áirithint agus uirlisí cuardaigh a chuireann le do liostú.

Faisnéis ar an Óstach

Roinn sonraí fút féin le haíonna, amhail caithimh aimsire atá agat, ainm do pheata, fíricí fánacha agus an rud a fhágann go bhfuil sé speisialta fanacht agat.

Scagairí athdheartha

Leis na scagairí nuashonraithe tá sé éasca d'aíonna aistriú idir cineálacha fanachta agus meánphraghsanna seomraí agus tithe a fheiceáil.

Catagóir Airbnb Seomraí

Tá sé níos fusa ná riamh d'aíonna iniúchadh a dhéanamh ar liostuithe in Airbnb Seomraí le catagóir nua ar bharr ár leathanaigh baile.