Léim chuig ábhar
  Déan nascleanúint chun teacht ar thorthaí molta
  Nuashonrú maidir le COVID-19
  Is féidir leat áirithintí a athrú nó a chur ar ceal ó do dheais. Má bhíonn ceisteanna agat faoin $250 milliún USD chun cabhrú le hóstaigh a bhfuil tionchar ag cealuithe orthu, tabhair cuairt ar an Ionad Acmhainní.

  Cá dtiocfaidh mé ar mo thuilleamh Airbnb chun críocha cánach?

  Whether you’re looking for detailed information on a specific transaction or a static report, you can view your earnings at any time from your Airbnb account.

  It's your responsibility to determine what, from your total amount earned, to report as taxable income on your tax return. We encourage you to consult a tax advisor if you need assistance deducting any non-taxable income.

  Transaction history

  You can filter transactions by payout method, listing, and date from your Transaction History. Your transaction history includes completed and future transactions, along with an option to view gross earnings.

  Learn more about how to use your transaction history.

  Year-end earnings summary (US-only)

  All transactions paid out in a calendar year are included in your Earnings Summary, including both net and gross earnings. Gross earnings include any withholdings or adjustments that may have reduced payouts throughout the year. These amounts can be useful for income tax reporting purposes. Your Earnings Summary will be available for the relevant year at the end of January.

  At this time, your earnings summary is only available for display in USD. If you received payouts in other currencies, your earnings summary will display the exchange rate that was locked in on the date that the transaction took place.

  An bhfuair tú an cúnamh a bhí uait?
  An bhfuil tú réidh le dul i mbun óstála?
  Tóg an chéad chéim eile chun airgead breise a shaothrú le do theach.
  Faigh tuilleadh eolais