Taispeánfar moltaí i ndiaidh duit an t-ionchur cuardaigh a chlóscríobh. Úsáid na saigheada suas agus síos chun athbhreithniú a dhéanamh. Úsáid Iontráil chun roghnú. Más frása é an roghnúchán, cuirfear an frása sin isteach lena chuardach. Más nasc é an moladh, nascleanfaidh an brabhsálaí chuig an leathanach sin.
Rialacha

Treorlínte maidir le Trádmharcanna

Mothaíonn Airbnb go bhfuil freagracht dhomhain aige a bheith ag freastal ar a Phobal, lena n-áirítear Óstaigh, aíonna, comhpháirtithe, agus daoine eile a úsáideann ár n-ardán agus ár seirbhísí, nó a thagann orthu. Cuid de fhreastal ar ár bPobal is ea ár dtrádmharcanna agus ár mbranda a chosaint. Ní theastaíonn uainn go mbeadh mearbhall ar ár bPobal ná ar aon duine eile cibé acu an bhfuil rud éigin formhuinithe, rialaithe nó á bhainistiú againn nó nach bhfuil. Tá na Treoirlínte seo deartha chun ár mbranda a chosaint, agus chun cabhrú leat bheith ag roinnt nithe maidir le Airbnb go freagrach.

Tá na Treoirlínte seo mar chuid dár dTéarmaí Seirbhíse. Trí úsáid a bhaint as aon cheann de sheirbhísí Airbnb, tá tú ag aontú leis na Treoirlínte seo, lenár dTéarmaí Seirbhíse, agus lenár bpolasaithe eile.

1. Trádmharcanna Airbnb

I measc trádmharcanna Airbnb tá ainm Airbnb, lógó Airbnb, lógó Bélo, suaitheantas an tSáróstaigh, agus Aircover, chomh maith le gach focal, mana, íocón, lógó, grafaic, dearadh, agus táscaire eile a shainaithníonn Airbnb nó a sheirbhísí nó a tháirgí. Tá an-iarracht déanta againn lena chinntiú go bhfuil gach rud a chuirimid ar fáil duit ar an gcaighdeán is airde, agus léiríonn ár mbranda na hiarrachtaí sin. Sin é an fáth a gcosnaímid ár mbrandaí go forleathan, ag clárú ár dtrádmharcanna agus ár dtrád-dealramh sna Stáit Aontaithe agus ar fud an domhain. Níl cead agat lógó Airbnb, lógó Bélo, ná aon trádmharcanna ná íocóin Airbnb a úsáid mura bhfuil cead scríofa agat ó Airbnb.

2. Ainm Airbnb a úsáid

Cé nach féidir leat aon cheann de thrádmharcanna Airbnb a úsáid gan chead, is féidir leat labhairt faoi Airbnb nó ainm Airbnb a úsáid chun cur síos fíorasach a dhéanamh ar a bhfuil á thairiscint agat. Más tusa atá ann, ná déan dearmad cloí leis na treoirlínte seo a leanas:

  Coinnigh fíriciúil agus tuairisciúil é

  Rudaí is ceart a dhéanamh

  • Níl cead “Airbnb” a lua ach amháin ar bhealach ina ndéantar cur síos macánta cruinn ar do chaidreamh le Airbnb nó ar do chuid ábhair
  • Ná húsáid “Airbnb” ach i dtéacs coirp (ní i dteidil ná i gceannlínte, mar shampla) agus bíodh an méid, an cineál, an dath agus an stíl mar an gcéanna leis an téacs eile atá sa chorp

  Rudaí nár cheart a dhéanamh

  • Ná déan tagairt do “Airbnb” ar bhealach a thugann comhpháirtíocht, urraíocht, ná formhuiniú le tuiscint.
  • Ná húsáid an focal “Airbnb” níos mó ná mar is gá chun cur síos fíorasach a dhéanamh ar do chaidreamh le Airbnb i do chuid ábhair. Má bhíonn an bhrí chéanna leis an nath nó leis an abairt gan an focal “Airbnb ,” bain é.

  Samplaí

   Fíorasach agus tuairisciúil

   Trioblóideach, míthreorach

   Is Cuideachta Bainistíochta Réadmhaoine muid a bhainistíonn go leor liostuithe ar Airbnb

   Is Cuideachta Bainistíochta Airbnb muid

   Soláthraímid seirbhísí glantacháin gairmiúla do thithe atá liostaithe ar Airbnb

   Seirbhísí gairmiúla glantacháin Airbnb

   Tá saineolas againn maidir le tithe atá liostaithe ar Airbnb

   Speisialtóirí Airbnb

   Mo Chuid Leideanna maidir le bheith i d'Óstach Airbnb

   Seimineár Óstaigh Airbnb

   Seachain mearbhall

   Rudaí is ceart a dhéanamh

   • Ainm, lógó, agus féiniúlacht bhranda a fháil agus a úsáid, lena n-áirítear dath agus cló (nó cló-aghaidh) atá difriúil le trádmharcanna agus gnéithe branda Airbnb

   Rudaí nár cheart a dhéanamh

   • Ná húsáid lógó Bélo i bhfoirm ar bith, lena n-áirítear ar leithligh nó i gcomhcheangal le haon ainm gnó, trádmharc, ainm cuntais ar na meáin shóisialta, nó téarma cineálach
   • Ná húsáid “Airbnb”,“ Air”, “bnb”, ná téarmaí comhchosúla, in ainm do láithreáin ghréasáin, in ainm gnó, in ainm táirge, i dtrádmharcanna, i gcláruithe fearainn, i leasainmneacha ar na meáin shóisialta, i sócmhainní branda, srl.
   • Ná bíodh dath sainiúil Rausch Airbnb le feiceáil go feiceálach i do chuid ábhair, lena n-áirítear i do thrádmharcanna, do lógónna, do dhearaí, nó do ghnéithe branda eile

   Samplaí

   Go hiontach!

   Ní hea...

   Bob’s Best Island Rental

   Airbnbike

   Red's Rental Cleaning

   Sunbnb

   Anna's Island Escape

   Sun BnB

   rentmyskihaus.com

   Bikebandb nó Bikeb&b

   Bike and Stay Rentals

   nicebnb.com

   STR Management Co

   airmansion

   Do chuideachtaí bainistíochta réadmhaoine

   Más mian leat do chuideachta bainistíochta do lóistín ar chíos gearrthéarmach a fhógairt, beidh feidhm ag na treoirlínte thuas leat freisin. Ná déan dearmad gan “Chuideachta Bainistíochta Airbnb” a thabhairt ort féin nó “caidreamh eisiach” le Airbnb a mhaíomh, rud a d'fhéadfadh mearbhall a chur ar úsáideoirí agus a d'fhágfadh go gceapfaidís go bhfuil baint agat le Airbnb. Is féidir leat a lua go mbainistíonn tú nó go gcuireann tú seirbhís ar fáil do thithe atá liostaithe ar Airbnb, ach níor cheart go mbeadh Airbnb ina phríomhghné ar do láithreán gréasáin nó ar aon ábhar fógraíochta eile.

   Má tá láithreán gréasáin agat, ní mór duit nochtadh feiceálach a chur san áireamh ar do láithreán gréasáin mar seo a leanas, “is tríú páirtí neamhspleách é [ainm do chuideachta] agus ní thacaíonn Airbnb ná a chleamhnaithe leis nó ní bhaineann Airbnb ná a chleamhnaithe leis.” Má tá áireamhán tuillimh, foirm theagmhála, nó aon ghabháil sonraí úsáideora eile ar do láithreán gréasáin, taispeáin an séanadh go feiceálach thíos faoin gcnaipe CTA.

   Do chomhpháirtithe

   Ní mór do chomhpháirtithe cead i scríbhinn a bheith acu chun ár dtrádmharcanna a úsáid. Má tá cead agat ár dtrádmharcanna a úsáid, ceanglaítear ort cloí leis na treoirlínte branda is déanaí a sholáthraíonn do phointe teagmhála in Airbnb agus is féidir leo aon cheisteanna maidir leis na treoirlínte seo nó treoirlínte eile a fhreagairt.

   Ar chuidigh an mhír seo?

   Míreanna gaolmhara

   Faigh cabhair le d'áirithintí, do chuntas, agus rudaí eile.
   Logáil isteach nó cláraigh