Taispeánfar moltaí i ndiaidh duit an t-ionchur cuardaigh a chlóscríobh. Úsáid na saigheada suas agus síos chun athbhreithniú a dhéanamh. Úsáid Iontráil chun roghnú. Más frása é an roghnúchán, cuirfear an frása sin isteach lena chuardach. Más nasc é an moladh, nascleanfaidh an brabhsálaí chuig an leathanach sin.
Polasaí pobail

Do phríobháideacht a chosaint

Chun timpeallacht a chruthú a chuireann, ní hamháin sábháilteacht choirp chun cinn, ach sábháilteacht agus slándáil eolais phríobháidigh freisin, ní cheadaítear iompar agus gníomhaíochtaí áirithe.

An méid a cheadaímid

  • Athiontráil an óstaigh: Ní bhíonn cead ag Óstaigh dul isteach ina gcuid réadmaoine, nó dul isteach i seomra tiomnaithe aoi in áit fanachta chomhroinnte le linn áirithinte ach amháin nuair a bhíonn éigeandáil oibiachtúil ann, nó tar éis d’aoi cead sainráite a thabhairt agus tuiscint shoiléir ag an aoi cad é an caidreamh a bheidh ann agus cathain.

An méid nach gceadaímid

  • Cur isteach fisiceach: Níl cead ag Óstaigh, aíonna, ná iad siúd a bhaineann leo nó atá ag obair dóibh rochtain a fháil ar aon spásanna príobháideacha, nó iarracht a dhéanamh amhlaidh a dhéanamh, gan cead a fháil roimh ré. Maidir le háiteanna fanachta comhroinnte, baineann sé seo le seomraí folctha nuair a bhíonn an t-aoi istigh, seomraí codlata, nó leapacha i seomraí comhroinnte. Maidir le háiteanna fanachta, ina mbíonn an áit go léir ag aoi, baineann sé seo leis an bhfanacht féin agus an réadmhaoin timpeall air.
  • Maoin phearsanta duine eile a úsáid: Níl cead ag Óstaigh, aíonna, ná iad siúd a bhaineann leo nó atá ag obair dóibh, maoin de chuid baill eile den phobal a úsáid mura bhfuil sé comhroinnte gan cead a fháil roimh ré.
  • Cur isteach ar spás príobháideach: Níl cead ag Óstaigh ná aíonna srian a chur ar chumas duine eile taitneamh a bhaint as spás príobháideach (mura spás comhroinnte é), mar shampla gan doras a chur ar fáil do spás príobháideach nó dul i mbun gníomhaíochtaí a sháraíonn príobháideacht duine amhail gliúcaíocht.
  • Comhroinnt ábhar neamh-chomhthoiliúil: Níor cheart sonraí, grianghraif nó físeáin phríobháideacha nó rúnda de bhaill an phobail a phostáil go poiblí mura bhfuil toiliú tugtha ag ábhar na postála.

Táimid anseo chun cabhrú leat

Má bhraitheann tú féin nó duine éigin eile faoi bhagairt nó nach bhfuil tú féin nó duine éigin eile sábháilte, déan teagmháil le húdaráis forfheidhmithe dlí áitiúla ar dtús chun cúnamh a fháil. Lena choissin, má fheiceann tú aon iompar a théann i gcoinne ár bpolasaithe, nó má bhíonn taithí agat air, inis dúinn.

Cé nach gclúdaíonn na treoirlínte seo gach cás féideartha, tá siad deartha chun treoir ghinearálta ar pholasaithe pobail Airbnb a chur ar fáil.

Ar chuidigh an mhír seo?

Míreanna gaolmhara

Faigh cabhair le d'áirithintí, do chuntas, agus rudaí eile.
Logáil isteach nó cláraigh