Taispeánfar moltaí i ndiaidh duit an t-ionchur cuardaigh a chlóscríobh. Úsáid na saigheada suas agus síos chun athbhreithniú a dhéanamh. Úsáid Iontráil chun roghnú. Más frása é an roghnúchán, cuirfear an frása sin isteach lena chuardach. Más nasc é an moladh, nascleanfaidh an brabhsálaí chuig an leathanach sin.
Polasaí pobail

A bhfuiltear ag súil leis ó Óstaigh agus a n-áiteanna fanachta

Ba cheart do gach Óstach na bunchaighdeáin seo a chomhlíonadh ionas go mbeidh eispéireas compordach iontaofa ag a n-aíonna.

An rud nach gceadaímid

  • Óstáil gan chead agus/nó gan na ceadúnais chuí: Éilíonn Airbnb go mbeadh údarú ag gach Óstach dul i mbun óstála, agus go gcomhlíonfaidh Óstaigh na dlíthe go léir is infheidhme.
  • Cumarsáid neamhiontaofa: Ba cheart go mbeadh Óstaigh freagrúil agus sásta ceisteanna a fhreagairt laistigh d’achar réasúnta ama ó aíonna nó ó Airbnb agus aon chéimeanna riachtanacha ó Airbnb a leanúint chun fadhbanna a réiteach.
  • Liostuithe míchruinne: Ba cheart go dtiocfadh réadmhaoin, suíomh, cineál liostaithe, leibhéil phríobháideachta agus saoráidí Óstaigh leis an méid a bhí scríofa sa chur síos ar an liostú nuair a rinneadh an áirithint. Ní feidir le hÓstaigh sonraí a choigeartú d'áirithint ar glacadh léi ach i ndiaidh toiliú a fháil ón aoi.
  • Áiteanna fanachta neamhshlána: Ní mór d’Óstaigh a chinntiú go mbeifear ábalta gach áit fanachta a dhaingniú ag an bpríomhbhealach isteach, agus ba cheart eochracha nó cóid rochtana a chur ar fáil do gach príomhbhealach isteach.
  • Seiceáil isteach neamhiontaofa: Ní mór d’Óstaigh an t-eolas ceart a chur ar fáil d’aíonna chun rochtain a fháil ar a n-áit fanachta ag an tseiceáil isteach (m.sh.: cóid rochtana chearta, treoracha soiléire). Óstaigh a bhfuil sé beartaithe acu bualadh le haíonna ag an tseiceáil isteach, caithfidh siad a chinntiú go mbeidh siad ann ag an am a aontaíodh. Ní mór úsáid boscaí glais nó cóid isteach a bheith slán i gcónaí (m.sh.: cóid a athrú idir áirithintí).
  • Áiteanna fanachta nach bhfuil glan: Caithfidh réadmhaoin Óstaigh a bheith saor ó ghuaiseacha sláinte aitheanta (m.sh.: múscán, lotnaidí, míolra), caighdeán ard glaineachta a chomhlíonadh, agus go nglantar idir tréimhsí fanachta í.
  • Áiteanna fanachta nach bhfuil sábháilte: Ní mór d’Óstaigh a chinntiú go mbeidh áiteanna fanachta nó Eispéiris saor ó ghuaiseacha sábháilteachta neamhnochta (m.sh.: bac ar bhealaí amach dóiteáin, rioscaí turraingthe leictrigh, nimh francach). Ní mór d’Óstaigh aon ghuaiseacha sábháilteachta a leigheas má tharraingíonn aoi nó Airbnb anuas iad.
  • Arbatráiste: Ní cheadaítear 3ú páirtí a úsáid chun óstán nó lóistín 3ú páirtí a chur in áirithe agus é a liostú ar Airbnb ar ráta boilscithe. Ba cheart d’Óstaigh cloí le rialacha sonracha maidir le lóistíní ar chomhroinnt ama nó cineálacha lóistíní atá cosúil leo agus iad ag smaoineamh cé acu a liostóidh siad ar Airbnb nó nach liostóidh.
  • Dúshaothrú ainmhithe: Níl aon áit inár bpobal d'Áiteanna Fanachta nó d'Eispéiris a dhúshaothraíonn ainmhithe (m.sh.: zúnna cois bóthair, eispéiris sealgaireachta trófaí). Caithfidh Óstaigh treoirlínte Airbnb maidir le leas ainmhithe a chomhlíonadh.

Faigh tuilleadh eolais faoi phríomhrialacha d'Óstaigh.

Táimid anseo chun cabhrú leat

Má fheiceann tú aon iompar nó má thagann tú ar aon iompar a thagann salach ar ár bpolasaithe, cuir é sin in iúl dúinn.

Cé nach gclúdaíonn na treoirlínte seo gach cás féideartha, tá siad deartha chun treoir ghinearálta ar pholasaithe pobail Airbnb a chur ar fáil.

Ar chuidigh an mhír seo?

Míreanna gaolmhara

Faigh cabhair le d'áirithintí, do chuntas, agus rudaí eile.
Logáil isteach nó cláraigh