Déan nascleanúint chun teacht ar thorthaí molta

  An mbeidh feidhm ag an bPolasaí um Imthosca Maolaitheacha maidir le m'áirithint le linn phaindéim COVID-19?

  Leid: Caithfidh tú coinníollacha áirithe a chomhlíonadh chun áirithint a chur ar ceal faoinár bPolasaí um Imthosca Maolaitheacha, ach is féidir leat áirithint a chur ar cheal i gcónaí de réir pholasaí cealaithe d’óstaigh. Agus áiteanna le fanacht á gcuardach agat, bain úsáid as scagaire na Solúbthachta cealaithe chun cuidiú leat an fanacht is mó a oireann duit a roghnú.

  Inár mír oifigiúil mínítear go mion conas a fheidhmíonn an Polasaí um Imthosca Maolaitheacha maidir le cealuithe mar gheall ar COVID-19.

  Seo duit achoimre le cuidiú leat déanamh amach an bhfuil d'áirithint incháilithe.

  Beidh d’áirithint incháilithe más fíor gach ceann díobh seo a leanas

  • Rinne tú an áirithint ar an 14 Márta 2020 nó roimhe sin
   • agus tá an dáta don tseiceáil idir an lá inniu agus 45 lá ón lá inniu
   • agus níor chuir tú an áirithint ar ceal cheana féin
   • agus níor sheiceáil tú isteach cheana féin
   • agus ní féidir leat d’áirithint a chríochnú mar gheall ar an bpaindéim

  Más fíor an méid sin, is féidir leat í a chur ar ceal tú féin agus tabharfar roghanna duit maidir le cealú agus le haisíocaíochtaí le linn an phróisis. Le háirithint a chur ar ceal faoin bpolasaí, beidh ort a dhoiciméadú nó a fhianú nach féidir leat d'áirithint a chríochnú mar gheall ar COVID-19.

  Tabhair do d'aire: Má tá COVID-19 ort, is féidir leat an áirithint a chur ar ceal faoin bpolasaí beag beann ar shonraí d'áirithinte trí theagmháil a dhéanamh lenár bhfoireann tacaíochta pobail. Iarrfar ort é seo a dheimhniú le doiciméid.

  Ní bheidh d’áirithint incháilithe má bhíonn sí á cur ar ceal agat mar gheall ar COVID-19 agus má bhíonn ceann ar bith díobh seo a leanas fíor

  • Rinneadh an áirithint i ndiaidh an 14 Márta 2020
  • Tá an dáta don tseiceáil isteach níos mó ná 45 lá ón lá inniú
  • Bhí sí curtha ar ceal cheana féin
  • Sheiceáil tú isteach cheana féin

  Mura bhfuil tú incháilithe agus má chuireann tú an áirithint ar ceal, socrófar d’aisíocaíocht de réir pholasaí cealaithe d’óstaigh, agus taispeánfaimid méid d'aisíocaíochta sula ndeimhneoidh tú an cealú. Sa chás seo, scaoilfear eisíocaíochtaí d'óstaigh agus aisíocaíochtaí d'aíonna de réir pholasaí cealaithe an óstaigh lenar aontaigh tú nuair a rinne tú an áirithint.

  Tabhair do d'aire: Nuair a chuirtear áirithint ar ceal, scaoileann Airbnb aon eisíocaíocht atá dlite don óstach agus aon aisíocaíocht atá dlite don aoi de réir pholasaí cealaithe an óstaigh. Ar an gcúis sin, ní dhéanfar athmhachnamh ar áirithintí a cuireadh ar ceal sular fógraíodh an clúdach nó sular cuireadh fad leis.

  Roghanna breise mura bhfuil d’áirithint incháilithe

  Má tá do phleananna solúbtha, b’fhéidir go smaoineofá ar dhul i gcomhar le d’óstach chun an áirithint a athrú go dáta níos déanaí.

  Is féidir leat teagmháil a dhéanamh le d’óstach freisin chun aisíocaíocht bhreise a iarraidh, agus má aontaíonn d'óstach, is féidir leis nó léi an tIonad Réitigh a úsáid chun airgead a aistriú chugat go sábháilte.

  Tabhair faoi deara go bhfuil polasaithe éagsúla i bhfeidhm maidir le háirithintí inmheánacha ar mhórthír na Síne agus maidir le háirithintí Luxe nó Luxury Retreats.

  An bhfuair tú an cúnamh a bhí uait?

  Míreanna gaolmhara