Léim chuig ábhar
  Déan nascleanúint chun teacht ar thorthaí molta
  Nuashonrú maidir le COVID-19
  Má tá athrú tagtha ar do phleananna taistil mar gheall ar COVID-19, is féidir leat áirithintí a athrú nó a chur ar ceal ó do leathanach turas.

  Conas a bheidh a fhios agam go bhfuil liostú ar fáil?

  A fhad is a chuireann tú do cheann scríbe, do dhátaí taistil, agus líon na n-aíonna isteach agus tú ag cuardach ar Airbnb, ba chóir go mbeadh na liostuithe go léir a thaispeántar ar fáil do do thuras.

  Cé go molaimid go láidir do na hóstaigh go léir a bhféilire a choinneáil cothrom le dáta, smaoinigh faoi theachtaireacht a sheoladh chuig an óstach le seiceáil an bhfuil an teach fós ar fáil. Is féidir leat teachtaireacht a sheoladh chuig an óstach freisin chun sonraí eile faoina spás a iarraidh air nó uirthi.

  Faigh tuilleadh eolais faoi conas áit le fanacht a chuardach.

  An bhfuair tú an cúnamh a bhí uait?