Ráthaíocht don Óstach Airbnb

Cosaint i gcoinne damáiste réadmhaoine suas le $1 milliún USD do gach óstach agus gach liostú—gan aon chostas breise.
Saor in aisce le haghaidh gach áirithint, gach uair.
Aon uair a dhéanann aoi áirithint agus a fhanann i d'áit, bíonn tú clúdaithe go huathoibríoch ag ár Ráthaíocht don Óstach.
Tuisceanach agus cuimsitheach
Suas le $1 mhilliún USD de chosaint ar dhamáiste do do réadmhaoin, má theastaíonn sé uait riamh—méid nach féidir a shárú i dtionscal an taistil. Seasaimid lenár bpobal.

Tacaímid leat lenár Ráthaíocht don Óstach

Táimid tiomanta do phobal sábháilte iontaofa a chothú ar fud an domhain. Cuirimid ardán teachtaireachtaí agus uirlis réitigh ar líne ar fáil a ligeann duit aon iarratas ar dhamáiste a chur in iúl d'aíonna, agus a ligeann d'aíonna freagairt. Mura bhfuil aoi ábalta nó toilteanach é a íoc, tá sé i gceist againn go gcabhródh ár Ráthaíocht don Óstach.
Cad atá faoi chosaint?
 • Damáiste do réadmhaoin an óstaigh (teach, aonad, seomraí, sealúchais phearsanta)
 • Gach liostú Airbnb i ngach tír
  Tá íocaíochtaí a dhéantar trínár Ráthaíocht don Óstach faoi réir Théarmaí agus Coinníollacha ár Ráthaíochta don Óstach.
   Má tharlaíonn damáistí, caithfear doiciméid (grianghraif, admhálacha, srl.) a chur ar fáil mar chuid den phróiseas réitigh. Déan athbhreithniú ar Théarmaí agus Coinníollacha na Ráthaíochta don Óstach, le do thoil, maidir le coinníollacha, teorainneacha agus eisiaimh is infheidhme.
   Céard nach bhfuil faoi chosaint?
   • Éilimh ar dhíobháil phearsanta agus damáiste réadmhaoine ó thríú páirtithe (iad sin atá cosanta ag ár nÁrachas Cosanta d'Óstaigh)
   • Damáiste d'áiteanna comhroinnte nó coiteanna den fhoirgneamh nach cuid den liostú é féin iad
   • Airgead tirim agus urrúis
   • Damáiste a rinne peata
   • Damáiste ó ghnáthchaitheamh agus gnáthchuimilt
    Míreanna áirithe: saothair ealaíne; míreanna seandachtaí, troscán agus seodra ina measc; rugaí luachmhara, airnéisí bailitheora agus rudaí eile nach iad san áireamh; agus d'fhéadfadh cosaintí níos teoranta a bheith ann do mhíreanna eile faoin Ráthaíocht don Óstach.
    An gá duit damáiste do réadmhaoin a thuairisciú?
    Déan teagmháil linn, le do thoil, chun damáiste don réadmhaoin a thuairisciú.
    Ní polasaí árachais í an Ráthaíocht don Óstach. Sa mhéid is gur mian leat cosaint a fháil lasmuigh den Ráthaíocht don Óstach, molann Airbnb go láidir duit árachas a cheannach a chlúdóidh thú féin agus do réadmhaoin i leith caillteanas a chruthaíonn aíonna sa chás nach bhfuil do chaillteanas clúdaithe ag téarmaí Ráthaíocht don Óstach.
    An bhfuil tú réidh le dul i mbun óstála?
    Tóg an chéad chéim eile chun airgead breise a shaothrú le do theach.
    Faigh tuilleadh eolais
    Tuilleadh eolais faoinár Ráthaíocht don Óstach