ACHOIMRE ÁRACHAIS

Árachas d'Óstaigh na Seapáine

Céard is Árachas d'Óstaigh na Seapáine ann?

Clúdaíonn Árachas d'Óstaigh na Seapáine cásanna ina dtabhaíonn an tÓstach* dliteanas nó costais eile i ndáil le gortú daoine eile nó damáiste d'airnéis daoine eile mar gheall ar theach a roinnt trí ardán Airbnb, agus cásanna ina dtabhaíonn an tÓstach damáiste de bharr go ndearnadh damáiste dá réadmhaoin mar gheall ar fhanacht an Aoi*. I gcásanna ina ndéantar damáiste d'airnéis an Óstaigh mar gheall ar fhanacht an Aoi, beidh an clúdach árachais i bhfeidhm nuair nach féidir an díospóid idir an tÓstach agus an tAoi a réiteach eatarthu féin agus go ndéanann an tÓstach teagmháil le Airbnb.

Is clár árachais é Árachas d'Óstaigh na Seapáine atá frithgheallta ag Sompo Japan Insurance Inc.

Ní gá d'Óstaigh préimheanna árachais a íoc chun leas a bhaint as an gclár Árachas d'Óstaigh na Seapáine.

Féach an t-eolas seo a leanas ar an gclúdach árachais a bhaineann le hÁrachas d'Óstaigh na Seapáine.

Tréimhse árachais

Mairfidh an tréimhse árachais seo den chlár árachais reatha ón 31 Iúil 2023 go dtí an 31 Iúil 2024.

Raon feidhme agus coinníollacha


Raon feidhme agus coinníollacha maidir le hiarratas a dhéanamh ar Árachas d'Óstaigh na Seapáine


Raon feidhme agus coinníollacha maidir le hiarratas a dhéanamh ar Árachas d'Óstaigh na Seapáine
Cúiteamh as damáiste do réadmhaoin an Óstaigh
Faoi réir na dtéarmaí, na gcoinníollacha agus na n-eisiamh atá infheidhme, íocfar clúdach Árachais d'Óstaigh na Seapáine as scriosadh an Liostaithe* agus airnéise pearsanta ar leis an Óstach* iad mar gheall ar fhanacht an Aoi*. D'fhéadfaí clúdach árachais a sholáthar as damáiste do Liostú atá ar léas ag an Óstach nó a bhfuil cúram a bhainistithe ar an Óstach faoi na clúdaigh bhreise a ndéantar cur síos orthu thíos anseo.

Cúiteamh as dliteanas an Óstaigh as gortú nó as damáiste d'airnéis
Clúdaíonn Árachas d'Óstaigh na Seapáine Óstaigh as dliteanas a thabhaíonn siad as gortú nó damáiste d'airnéis Aoi nó daoine eile le linn fhanacht an Aoi ag an Liostú mar a cuireadh in áirithe ar ardán Airbnb é agus arb é an Gnó Comhroinnte Tí is cúis leis.*

Cúiteamh as costais a thabhaíonn an tÓstach as íocaíochtaí a chaithfidh sé nó sí a dhéanamh le daoine eile chun timpiste a bhaineann le gortú nó damáiste d'airnéis a réiteach
I gcásanna ina dtabhaíonn an tÓstach costais mar gheall ar íocaíocht atá le déanamh aige nó aici chun timpiste a bhaineann le gortú coirp nó damáiste d'airnéis Aoi nó daoine eile a réiteach, féadfaidh Árachas d'Óstaigh na Seapáine iarratas a dhéanamh ar na costais a thabhaigh an tÓstach a íoc. Ní mór gurb é an Gnó Comhroinnte Tí is cúis leis an timpiste agus go dtarlaíonn sé le linn fhanacht an Aoi ag an Liostú mar a cuireadh in áirithe é ar ardán Airbnb chun go mbeidh clúdach i bhfeidhm. Tá gach clúdach a ndéantar cur síos air thuas faoi réir théarmaí, choinníollacha agus eisiaimh infheidhme pholasaí Árachais d'Óstaigh na Seapáine.

1. Lóistíní atá Clúdaithe

Clúdaíonn Árachas d'Óstaigh na Seapáine an Liostú ar leis an Óstach é nó atá ar léas ag an Óstach nó a bhfuil cúram a bhainistithe ar an Óstach thar ceann an Ghnó Comhroinnte Tí.

(*) Ciallaíonn Liostú na saoráidí atá ceadaithe faoin Acht um Ghnó Óstáin, arna ndeimhniú faoin Acht um Limistéir Speisialta Straitéiseacha Náisiúnta, nó arna bhfógairt faoin Acht um Ghnó Cóiríochta Tithíochta, nó saoráidí eile ina ndéantar gnó cóiríochta den chineál céanna; ar an gcoinníoll, áfach, go gcomhlíontar na ceanglais seo a leanas go léir:
 • Is leis an Óstach na saoráidí nó faigheann an tÓstach ar cíos iad nó tá cúram a mbainistithe ar an Óstaigh;
 • Tá na saoráidí liostaithe ar láithreán gréasáin Airbnb; agus
 • Is duine a thoiligh le coinníollacha seirbhíse Airbnb agus a d'úsáid láithreán gréasáin Airbnb é an té a chuireann na saoráidí in áirithe agus a úsáideann iad. I measc na saoráidí cóiríochta tá tithe soghluaiste, busanna, veaineanna campála, tithe crainn agus saoráidí eile atá páirceáilte agus a úsáidtear mar shaoráidí cóiríochta. Tá báid agus árthaí uisce san áireamh freisin má úsáidtear iad mar shaoráidí cóiríochta.


2. Óstach/Óstaigh

(*) Ciallaíonn Óstaigh daoine atá i mbun Gnó Comhroinnte Tí a sholáthraíonn Liostuithe agus iad ceadúnaithe nó ceadaithe ar shlí eile é sin a dhéanamh de réir an dlí infheidhme.

3. Aoi/Aíonna

(*) Ciallaíonn aíonna úsáideoirí an Ghnó Comhroinnte Tí, ina measc sin na daoine ar thug an t-úsáideoir cuireadh dóibh agus na daoine atá ag úsáid an Ghnó Comhroinnte Tí i gcomhpháirt.

(*) Ciallaíonn Gnó Comhroinnte Tí an gnó óstáin atá leagtha amach san Acht um Ghnó Óstáin (Acht Uimh. 138 ó 1948), gnó atá leagtha amach san Acht um Limistéir Speisialta Straitéiseacha Náisiúnta (Acht Uimh. 107 ó 2013) nó gnó cóiriochta tithíochta atá leagtha amach san Acht um Ghnó Cóiríochta Tithíochta (Acht Uimh. 65 ó 2017) nó gnó cóiríochta eile dá leithéid, agus aon ghníomhaíochtaí a dhéantar laistigh nó lasmuigh de Liostú den sórt sin a ghabhann leis na seirbhísí thuas.
Cúiteamh as damáiste do réadmhaoin an Óstaigh
Faoi réir na dtéarmaí, na gcoinníollacha agus na n-eisiamh atá infheidhme, íocfar clúdach Árachais d'Óstaigh na Seapáine as scriosadh an Liostaithe* agus airnéise pearsanta ar leis an Óstach* iad mar gheall ar fhanacht an Aoi*. D'fhéadfaí clúdach árachais a sholáthar as damáiste do Liostú atá ar léas ag an Óstach nó a bhfuil cúram a bhainistithe ar an Óstach faoi na clúdaigh bhreise a ndéantar cur síos orthu thíos anseo.

Cúiteamh as dliteanas an Óstaigh as gortú nó as damáiste d'airnéis
Clúdaíonn Árachas d'Óstaigh na Seapáine Óstaigh as dliteanas a thabhaíonn siad as gortú nó damáiste d'airnéis Aoi nó daoine eile le linn fhanacht an Aoi ag an Liostú mar a cuireadh in áirithe ar ardán Airbnb é agus arb é an Gnó Comhroinnte Tí is cúis leis.*

Cúiteamh as costais a thabhaíonn an tÓstach as íocaíochtaí a chaithfidh sé nó sí a dhéanamh le daoine eile chun timpiste a bhaineann le gortú nó damáiste d'airnéis a réiteach
I gcásanna ina dtabhaíonn an tÓstach costais mar gheall ar íocaíocht atá le déanamh aige nó aici chun timpiste a bhaineann le gortú coirp nó damáiste d'airnéis Aoi nó daoine eile a réiteach, féadfaidh Árachas d'Óstaigh na Seapáine iarratas a dhéanamh ar na costais a thabhaigh an tÓstach a íoc. Ní mór gurb é an Gnó Comhroinnte Tí is cúis leis an timpiste agus go dtarlaíonn sé le linn fhanacht an Aoi ag an Liostú mar a cuireadh in áirithe é ar ardán Airbnb chun go mbeidh clúdach i bhfeidhm. Tá gach clúdach a ndéantar cur síos air thuas faoi réir théarmaí, choinníollacha agus eisiaimh infheidhme pholasaí Árachais d'Óstaigh na Seapáine.

1. Lóistíní atá Clúdaithe

Clúdaíonn Árachas d'Óstaigh na Seapáine an Liostú ar leis an Óstach é nó atá ar léas ag an Óstach nó a bhfuil cúram a bhainistithe ar an Óstach thar ceann an Ghnó Comhroinnte Tí.

(*) Ciallaíonn Liostú na saoráidí atá ceadaithe faoin Acht um Ghnó Óstáin, arna ndeimhniú faoin Acht um Limistéir Speisialta Straitéiseacha Náisiúnta, nó arna bhfógairt faoin Acht um Ghnó Cóiríochta Tithíochta, nó saoráidí eile ina ndéantar gnó cóiríochta den chineál céanna; ar an gcoinníoll, áfach, go gcomhlíontar na ceanglais seo a leanas go léir:

 • Is leis an Óstach na saoráidí nó faigheann an tÓstach ar cíos iad nó tá cúram a mbainistithe ar an Óstaigh;
 • Tá na saoráidí liostaithe ar láithreán gréasáin Airbnb; agus
 • Is duine a thoiligh le coinníollacha seirbhíse Airbnb agus a d'úsáid láithreán gréasáin Airbnb é an té a chuireann na saoráidí in áirithe agus a úsáideann iad. I measc na saoráidí cóiríochta tá tithe soghluaiste, busanna, veaineanna campála, tithe crainn agus saoráidí eile atá páirceáilte agus a úsáidtear mar shaoráidí cóiríochta. Tá báid agus árthaí uisce san áireamh freisin má úsáidtear iad mar shaoráidí cóiríochta.

 • 2. Óstach/Óstaigh

  (*) Ciallaíonn Óstaigh daoine atá i mbun Gnó Comhroinnte Tí a sholáthraíonn Liostuithe agus iad ceadúnaithe nó ceadaithe ar shlí eile é sin a dhéanamh de réir an dlí infheidhme.

  3. Aoi/Aíonna

  (*) Ciallaíonn aíonna úsáideoirí an Ghnó Comhroinnte Tí, ina measc sin na daoine ar thug an t-úsáideoir cuireadh dóibh agus na daoine atá ag úsáid an Ghnó Comhroinnte Tí i gcomhpháirt.

  (*) Ciallaíonn Gnó Comhroinnte Tí an gnó óstáin atá leagtha amach san Acht um Ghnó Óstáin (Acht Uimh. 138 ó 1948), gnó atá leagtha amach san Acht um Limistéir Speisialta Straitéiseacha Náisiúnta (Acht Uimh. 107 ó 2013) nó gnó cóiriochta tithíochta atá leagtha amach san Acht um Ghnó Cóiríochta Tithíochta (Acht Uimh. 65 ó 2017) nó gnó cóiríochta eile dá leithéid, agus aon ghníomhaíochtaí a dhéantar laistigh nó lasmuigh de Liostú den sórt sin a ghabhann leis na seirbhísí thuas.

  Clúdach árachais

  Is é ¥100,000,000 JPY in aghaidh na timpiste an uasteorainn infheidhme le linn na tréimhse árachais ach amháin roinnt eisceachtaí.

  Eisiaimh ó chlúdach  Na príomhearraí nach gclúdaíonn Árachas d'Óstaigh na Seapáine (clásail maidir le cúiteamh as damáiste d'airnéis an Óstaigh)
  Earraí nach bhfuil san áireamh sa Liostú:

  • Airgeadra, airgead, miotal lómhar i bhfoirm buillin, nótaí nó urrúis.
  • Talamh, uisce nó aon substaint eile sa talamh nó ar an talamh; ní bheidh feidhm aige seo, áfach, maidir le feabhsúcháin ar an talamh a bhaineann le garraíodóireacht tírdhreacha, bóithre agus cosáin (ach beidh feidhm aige maidir le haon talamh breise nó talamh faoi réadmhaoin dá leithéid) nó uisce atá in aon umar iata, in aon chóras píobánra nó in aon trealamh próiseála eile.
  • Ainmhithe, lena n-áirítear beostoc agus peataí, ach gan a bheith teoranta dóibh sin.
  • Adhmad coille agus barra.
  • Árthaí uisce, aerárthaí, spásárthaí agus satailítí; ní bheidh feidhm aige sin, áfach, maidir le haon árthaí uisce nach bhfuil á n-oibriú agus atá á n-úsáid mar an Liostú.
  • Feithiclí; ní bheidh feidhm aige seo, áfach, maidir le haon fheithicil nach bhfuil á hoibriú agus atá á húsáid mar an Liostú.
  • Mianaigh faoi thalamh nó sloic mhianaigh nó aon airnéis laistigh de na mianaigh nó na sloic sin.
  • Dambaí, cladáin agus leibhéanna.
  • Airnéis faoi bhealach.
  • Línte tarchurtha agus dáileacháin níos faide ná 305 méadar ón Liostú.


  • Príomhchásanna nach n-íoctar airgead árachais:
  • Cogadh, úsáid fórsa ag tír iasachta, réabhlóid, urghabháil rialtais, cogadh cathartha, éirí amach armtha, nó eachtraí nó círéibeacha eile dá samhail.
  • Damáiste de bharr radaíochta, pléasctha nó díobhála eile de bharr imoibriú núicléach nó lobhadh núicléis adamhaigh d'ábhar breosla núicléach nó bunábhar núicléach, eilimint radaighníomhach, raidiseatóp nó ábhar atá éillithe ag ábhar den sórt sin, nó tionóisce atá inchurtha ina leith sin, diomaite d'imoibriúcháin núicléacha nó lobhadh núicléach raidiseatóp le haghaidh úsáid mhíochaine, eolaíoch nó thionsclaíoch.
  • Sceimhlitheoireacht.
  • Úsáid mhailíseach iarbhír nó bhagrach ábhar nimhiúil bitheolaíoch nó ceimiceach.
  • Damáiste a tharlaíonn roimh fhanacht an Aoi nó ina dhiaidh ag an Liostú mar a cuireadh in áirithe é ar ardán Airbnb.
  • Damáiste a rinneadh de bharr mí-iompar toiliúil nó mórfhaillí na nÓstach.
  • srl.
  Earraí nach bhfuil san áireamh sa Liostú:

 • Airgeadra, airgead, miotal lómhar i bhfoirm buillin, nótaí nó urrúis.
 • Talamh, uisce nó aon substaint eile sa talamh nó ar an talamh; ní bheidh feidhm aige seo, áfach, maidir le feabhsúcháin ar an talamh a bhaineann le garraíodóireacht tírdhreacha, bóithre agus cosáin (ach beidh feidhm aige maidir le haon talamh breise nó talamh faoi réadmhaoin dá leithéid) nó uisce atá in aon umar iata, in aon chóras píobánra nó in aon trealamh próiseála eile.
 • Ainmhithe, lena n-áirítear beostoc agus peataí, ach gan a bheith teoranta dóibh sin.
 • Adhmad coille agus barra.
 • Árthaí uisce, aerárthaí, spásárthaí agus satailítí; ní bheidh feidhm aige sin, áfach, maidir le haon árthaí uisce nach bhfuil á n-oibriú agus atá á n-úsáid mar an Liostú.
 • Feithiclí; ní bheidh feidhm aige seo, áfach, maidir le haon fheithicil nach bhfuil á hoibriú agus atá á húsáid mar an Liostú.
 • Mianaigh faoi thalamh nó sloic mhianaigh nó aon airnéis laistigh de na mianaigh nó na sloic sin.
 • Dambaí, cladáin agus leibhéanna.
 • Airnéis faoi bhealach.
 • Línte tarchurtha agus dáileacháin níos faide ná 305 méadar ón Liostú.

 • Príomhchásanna nach n-íoctar airgead árachais:

 • Cogadh, úsáid fórsa ag tír iasachta, réabhlóid, urghabháil rialtais, cogadh cathartha, éirí amach armtha, nó eachtraí nó círéibeacha eile dá samhail.
 • Damáiste de bharr radaíochta, pléasctha nó díobhála eile de bharr imoibriú núicléach nó lobhadh núicléis adamhaigh d'ábhar breosla núicléach nó bunábhar núicléach, eilimint radaighníomhach, raidiseatóp nó ábhar atá éillithe ag ábhar den sórt sin, nó tionóisce atá inchurtha ina leith sin, diomaite d'imoibriúcháin núicléacha nó lobhadh núicléach raidiseatóp le haghaidh úsáid mhíochaine, eolaíoch nó thionsclaíoch.
 • Sceimhlitheoireacht.
 • Úsáid mhailíseach iarbhír nó bhagrach ábhar nimhiúil bitheolaíoch nó ceimiceach.
 • Damáiste a tharlaíonn roimh fhanacht an Aoi nó ina dhiaidh ag an Liostú mar a cuireadh in áirithe é ar ardán Airbnb.
 • Damáiste a rinneadh de bharr mí-iompar toiliúil nó mórfhaillí na nÓstach.
 • srl.
 • Príomhchásanna nach n-íoctar airgead árachais (clásail maidir le cúiteamh as dliteanas agus as costais a thabhaigh an tÓstach)


  • Cogadh, úsáid fórsa ag tír iasachta, réabhlóid, urghabháil rialtais, cogadh cathartha, éirí amach armtha, nó eachtraí nó círéibeacha eile dá samhail.
  • Damáiste de bharr radaíochta, pléasctha nó díobhála eile de bharr imoibriú núicléach nó lobhadh núicléis adamhaigh d'ábhar breosla núicléach nó bunábhar núicléach, eilimint radaighníomhach, raidiseatóp nó ábhar atá éillithe ag ábhar den sórt sin, nó tionóisce atá inchurtha ina leith sin, diomaite d'imoibriúcháin núicléacha nó lobhadh núicléach raidiseatóp le haghaidh úsáid mhíochaine, eolaíoch nó thionsclaíoch.
  • Damáiste a rinneadh de bharr mí-iompar toiliúil na nÓstach.
  • Costais nó dliteanas do ghaolta a chónaíonn le hÓstaigh, seachas i gcásanna ina dtabhaíonn an tÓstach dliteanas nó costais as íocaíochtaí riachtanacha leis na gaolta sin as damáiste do Liostú a bhfuil ar léas ag an Óstach nó ar cuireadh cúram air nó uirthi a bhainistiú.
  • Costais nó dliteanas a eascraíonn as míchumas coirp a thabhaíonn fostaithe na nÓstach agus iad i mbun oibre d'Óstaigh.
  • I gcásanna ina bhfuil comhaontú speisialta ann maidir le cúiteamh i leith damáistí idir an tÓstach agus duine eile, is leis an gcomhaontú sin a chinntear an dliteanas.
  • Caiteachais i leith tionóiscí nó dliteanais de bharr fuíolluisce nó astaíochtaí.
  • Costais i leith tionóiscí nó dliteanas a éiríonn as obair ghairmiúil arna déanamh ag dlíodóirí, dlíodóirí eachtracha cláraithe, cuntasóirí poiblí deimhnithe, cuntasóirí cánach, ailtirí, dearthóirí, imscrúdaitheoirí talún agus tithíochta, scríobhaithe breithiúnacha, scríobhaithe riaracháin, tréidlianna, nó daoine eile dá samhail sin.
  • Costais i gcás tionóiscí atá inchurtha i leith aon aerárthaigh, gluaisteán, nó soitheach nó feithicil lasmuigh den Liostú, nó dliteanas a eascraíonn as seilbh, úsáid nó bainistiú aon aerárthaigh, gluaisteáin, nó soithigh nó feithicle den sórt sin lasmuigh den Liostú, seachas aon damáiste mar gheall ar úsáid nó bainistiú gluaisteáin nó soithigh nó feithicle lasmuigh den tsaoráid agus an gluaisteán nó an soitheach nó an fheithicil sin á (h)úsáid lasmuigh den tsaoráid mar Liostú.
  • Costais i gcás tionóiscí atá inchurtha i leith obair thógála Liostú atá ar léas nó a bhfuil sé de chúram ar an Óstach é a bhainistiú, amhail athchóiriú, síneadh nó scartáil, seachas sa chás ina raibh an tÓstach i mbun obair a g(h)nóthais féin.
  • Costais i leith tionóiscí nó dliteanas a eascraíonn as scriosadh Liostú atá ar léas ag an Óstach nó a bhfuil ar iontaoibh an Óstaigh, chun é a bhainistiú, de bharr creathanna talún, brúchtaí, tuilte, súnámaithe, nó feiniméin nádúrtha dá samhail, ach amháin i gcásanna ina ndéantar an damáiste le dóiteán.
  • srl.

 • Cogadh, úsáid fórsa ag tír iasachta, réabhlóid, urghabháil rialtais, cogadh cathartha, éirí amach armtha, nó eachtraí nó círéibeacha eile dá samhail.
 • Damáiste de bharr radaíochta, pléasctha nó díobhála eile de bharr imoibriú núicléach nó lobhadh núicléis adamhaigh d'ábhar breosla núicléach nó bunábhar núicléach, eilimint radaighníomhach, raidiseatóp nó ábhar atá éillithe ag ábhar den sórt sin, nó tionóisce atá inchurtha ina leith sin, diomaite d'imoibriúcháin núicléacha nó lobhadh núicléach raidiseatóp le haghaidh úsáid mhíochaine, eolaíoch nó thionsclaíoch.
 • Damáiste a rinneadh de bharr mí-iompar toiliúil na nÓstach.
 • Costais nó dliteanas do ghaolta a chónaíonn le hÓstaigh, seachas i gcásanna ina dtabhaíonn an tÓstach dliteanas nó costais as íocaíochtaí riachtanacha leis na gaolta sin as damáiste do Liostú a bhfuil ar léas ag an Óstach nó ar cuireadh cúram air nó uirthi a bhainistiú.
 • Costais nó dliteanas a eascraíonn as míchumas coirp a thabhaíonn fostaithe na nÓstach agus iad i mbun oibre d'Óstaigh.
 • I gcásanna ina bhfuil comhaontú speisialta ann maidir le cúiteamh i leith damáistí idir an tÓstach agus duine eile, is leis an gcomhaontú sin a chinntear an dliteanas.
 • Caiteachais i leith tionóiscí nó dliteanais de bharr fuíolluisce nó astaíochtaí.
 • Costais i leith tionóiscí nó dliteanas a éiríonn as obair ghairmiúil arna déanamh ag dlíodóirí, dlíodóirí eachtracha cláraithe, cuntasóirí poiblí deimhnithe, cuntasóirí cánach, ailtirí, dearthóirí, imscrúdaitheoirí talún agus tithíochta, scríobhaithe breithiúnacha, scríobhaithe riaracháin, tréidlianna, nó daoine eile dá samhail sin.
 • Costais i gcás tionóiscí atá inchurtha i leith aon aerárthaigh, gluaisteán, nó soitheach nó feithicil lasmuigh den Liostú, nó dliteanas a eascraíonn as seilbh, úsáid nó bainistiú aon aerárthaigh, gluaisteáin, nó soithigh nó feithicle den sórt sin lasmuigh den Liostú, seachas aon damáiste mar gheall ar úsáid nó bainistiú gluaisteáin nó soithigh nó feithicle lasmuigh den tsaoráid agus an gluaisteán nó an soitheach nó an fheithicil sin á (h)úsáid lasmuigh den tsaoráid mar Liostú.
 • Costais i gcás tionóiscí atá inchurtha i leith obair thógála Liostú atá ar léas nó a bhfuil sé de chúram ar an Óstach é a bhainistiú, amhail athchóiriú, síneadh nó scartáil, seachas sa chás ina raibh an tÓstach i mbun obair a g(h)nóthais féin.
 • Costais i leith tionóiscí nó dliteanas a eascraíonn as scriosadh Liostú atá ar léas ag an Óstach nó a bhfuil ar iontaoibh an Óstaigh, chun é a bhainistiú, de bharr creathanna talún, brúchtaí, tuilte, súnámaithe, nó feiniméin nádúrtha dá samhail, ach amháin i gcásanna ina ndéantar an damáiste le dóiteán.
 • srl.
 • Éilimh árachais

  Fógra faoi thimpiste


  Má thugann an tÓstach faoi deara gur gortaíodh an tAoi nó tríú páirtí nó go ndearnadh damáiste d'airnéis an Aoi nó tríú páirtí, cuireadh an tÓstach é sin in iúl do Airbnb láithreach toisc go bhféadfadh sé go mbeadh árachas i bhfeidhm. Mar an gcéanna, má thagann an tÓstach ar an eolas faoi dhamáiste d'airnéis ar leis an Óstach í, ba cheart don Óstach é sin a chur in iúl do Airbnb i gcás nach bhféadann an tÓstach agus an tAoi teacht ar chomhaontú eatarthu féin chun an cás a réiteach laistigh de 72 uair an chloig ó rinneadh teagmháil leis an Aoi den chéad uair toisc go bhféadfadh sé go mbeadh árachas i bhfeidhm.

  Iarratas ar pholasaí árachais a sholáthar


  Níl na téarmaí, na coinníollacha, na teorainneacha agus na heisiaimh go léir den pholasaí árachais san fhorléargas seo ar Árachas Óstach na Seapáine. Chun cóip den pholasaí árachais a iarraidh, déan teagmháil le Aon Japan Ltd. agus cuir eolas do chuntais Airbnb ar fáil.

  Cuideachta árachais fhrithgheallta


  Sompo Japan Insurance Inc.