ACHOIMRE AR ÁRACHAS NA SEAPÁINE

Árachas Cosanta Eispéiris

Cad is Árachas Cosanta Eispéiris ann?

Soláthraíonn ár gclár Árachas Cosanta Eispéiris clúdach dliteanais d'Óstaigh eispéiris as gortú coirp nó damáiste do ghiuirléidí aíonna nó tríú páirtithe mar gheall ar thimpiste le linn eispéireas a sholáthraíonn an tÓstach. Ní chlúdaíonn ár gclár Árachas Cosanta Eispéiris óstaigh maidir le cailliúint a ngiuirléidí féin nó dámáiste dóibh a tharlódh le linn eispéiris.

Soláthraíonn ár gclár Árachas Cosanta Eispéiris sa tSeapáin clúdach faoi pholasaí atá eisithe ag Sompo Japan Insurance Inc. gan aon chostais bhreise ar óstaigh.

Chun a fháil amach conas iarratas ar íocaíocht a chur isteach faoin gclár Árachas Cosanta Eispéiris, féach an t-eolas thíos.

Tíortha a chuimsítear

Leathnaítear clúdach ár gcláir Árachas Cosanta Eispéiris chuig Óstaigh ar fud an domhain, ach amháin i ndlínsí atá faoi réir dhlíthe smachtbhannaí na Stát Aontaithe.

Cuirtear Árachas Cosanta Eispéiris sa tSeapáin ar fáil faoi pholasaí ar leith le Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc.

D'fhéadfadh teorainneacha agus téarmaí clúdaigh éagsúla a bheith i bhfeidhm.

Cathain a thosaíonn agus a chríochnaíonn an clúdach?

Thosaigh téarma reatha an pholasaí is bonn leis an gclár Árachas Cosanta Eispéiris ar an 31 Iúil 2022 agus rachaidh sé in éag ar an 31 Iúil 2023.

Cé atá incháilithe i leith clúdaigh?

Clúdaítear Óstaigh eispéiris faoin gclár Árachas Cosanta Eispéiris má tharlaíonn an teagmhas as a dtagann dliteanas dlíthiúil mar gheall ar ghortú coirp nó damáiste do ghiuirléidí le linn eispéireas a sholáthraíonn an t-óstach laistigh de théarma an pholasaí.

Sainmhínítear eispéireas mar ghníomhaíocht a thairgeann Óstach (Óstaigh) eispéiris agus a bhfaightear rochtain uirthi trí láithreán gréasáin nó aip Airbnb.

Sainmhínítear Óstach eispéiris mar dhuine nó eintiteas a gceadaítear eispéireas a liostú ar láithreán gréasáin nó aip Airbnb.

Chun críocha an tsainmhínithe seo, déanfaidh Óstach eispéiris an méid seo a leanas chomh maith:

(i) tríú páirtí a chuimsiú a chuireann cúrsa taistil le chéile nó a eagraíonn eispéireas amháin nó níos mó d’aíonna Airbnb, fiú mura soláthraíonn sé nó sí an t-eispéireas go díreach; agus

(ii) Comhóstach a sholáthraíonn seirbhísí a bhaineann le heispéireas, agus tríú páirtithe áirithe a dhéanann conradh leis an Óstach eispéiris chun ionad a sholáthar i dtaca le heispéireas.

Teorainneacha dliteanais

Soláthraíonn ár gclár um Árachas Cosanta Eispéiris clúdach le teorainn suas le ¥100,000,000 JPY in aghaidh gach teagmhais.

Cad nach gclúdaíonn Árachas Cosanta Eispéiris?

Eisiatar ó Árachas Cosanta Eispéiris go príomha:

 • Dliteanas de bharr gnímh a dhéanann an tÓstach d’aon ghnó
 • Dliteanas mar gheall ar chogadh, úsáid fórsa mhíleata ag tír eachtrannach, réabhlóid, éirí amach, corraíl shibhialta nó éirí amach armtha
 • Dliteanas do ghaolta theaghlach an Óstaigh
 • Dliteanas mar gheall ar mhíchumas coirp a d’fhulaing fostaí an Óstaigh le linn obair an Óstaigh
 • Dliteanas mar gheall ar dhraenáil nó sceitheadh
 • Dliteanas a dtreisíonn comhaontú speisialta maidir le damáistí idir an tÓstach agus daoine eile é
 • Baol núicléach, baol aispeiste, baol truaillithe
 • Baol ceirde gairmiúla
 • Dliteanas mar gheall ar úinéireacht, oibriú agus cothabháil aerárthaigh nó gluaisteáin, nó úinéireacht, oibriú agus cothabháil árthaigh uisce nó feithicle lasmuigh de shaoráid
 • Dliteanas i leith earraí nó bianna agus deochanna nach bhfuil ag Óstaigh a thuilleadh, nó maoine eile nach bhfuil ag Óstaigh a thuilleadh agus atá lasmuigh de shaoráid
 • Dliteanas a thagann as damáiste d’ábhair atá le soláthar, srl.

Éilimh árachais

Cuir Airbnb ar an eolas láithreach má thagann tú ar an eolas faoi aon díobháil choirp nó damáiste do réadmhaoin a d’fhéadfadh a bheith clúdaithe faoin bpolasaí seo.

Níl na téarmaí go léir den pholasaí árachais ann san fhorléargas seo ar Árachas Cosanta Eispéiris. Chun cóip den pholasaí árachais a iarraidh, déan teagmháil le Aon Japan Ltd. agus cuir eolas do chuntais Airbnb ar fáil.