Cuir eolas ar Airbnb

Fáilte chuig pobal taistil Airbnb. Cibé áit a rachaidh tú, beidh áit againn duit.

Áit le fanacht le haghaidh gach turais

Cé acu an mbeidh teach crainn don deireadh seachtaine nó teach iomlán don teaghlach ar fad á lorg acu, beidh fáilte chroíúil romhat. Taobh thiar de gach fanacht tá fíordhuine atá ábalta na sonraí a theastaíonn uait chun seiceáil isteach agus bheith ar do shuaimhneas a thabhairt duit.

Déan iniúchadh ar bhealaí le fanacht

Eispéiris uathúla

Ní gnáth-thurais iad Eispéiris Airbnb. Cé acu an mbeidh tú ar thuras, ag breathnú thart ar do chathair féin, nó ag fanacht sa bhaile, foghlaim rud éigin nua ó shainóstach. Roghnaigh ó cheachtanna damhsa, déanamh pasta—fiú ióga le gabhair.

Déan iniúchadh ar eispéiris

Céimeanna simplí chun tosú

Scag go dtí an rud is oiriúnaí duit

Pearsantaigh do chuardach le scagairí—amhail raon praghsanna nó linn snámha—chun an rud díreach atá uait a fháil.

Fiosraigh na sonraí

Amharc ar na grianghraif. Ansin, léigh léirmheasanna aíonna ó áirithintí roimhe seo chun a fháil amach conas mar atá sé bheith ansin go pearsanta.

Déan áirithint agus suaimhneas intinne agat

Coinnímid do chuid eolais sábháilte agus leanaimid caighdeáin slándála dhomhanda chun d’íocaíochtaí a phróiseáil.

Téigh ann agus bain taitneamh as!

Níl le déanamh agat ach teachtaireacht a chur chuig d'óstach má bhíonn ceisteanna ar bith agat. Is féidir leo leideanna agus comhairle a thairiscint faoin gceantar áitiúil chomh maith.

An fáth a bhfuil Airbnb difriúil

Pobal taistil domhanda

Tá Airbnb ar fáil in 191+ tír, agus cuidíonn ár gCaighdeáin Phobail le sábháilteacht agus muintearas a chur chun cinn do gach uile dhuine.

Óstaigh a thugann an-aire duit

Idir thithe agus óstáin, is iad na rudaí a chuireann ar do shuaimhneas thú na rudaí is tábhachtaí dár n-óstaigh.

Táimid anseo duit—lá ná oíche

Tá ár dtacaíocht dhomhanda 24/7 ar fáil in 11 theanga éagsúla agus tá siad réidh le cuidiú leat cibé áit a mbeidh tú.

Clúdaíonn Airbnb gach turas

Clúdaíonn an Polasaí um Aíonna a Aisíoc a lán fadhbanna taistil, agus déanfaimid an áirithint arís duit nó aisíocfaimid thú má thagann ceann ar bith díobh chun cinn.

Ceisteanna coitianta

Cad é atá Airbnb a dhéanamh faoi COVID-19?

Faigh an t-eolas is déanaí ar ár bhfreagairt ar COVID-19 agus acmhainní d’aíonna, lena n-áirítear nuashonruithe ar pholasaithe, shrianta taistil, roghanna solúbtha taistil, agus go leor eile. Tuilleadh eolais

Mar sin, cad is óstach ann go díreach?

Is mar gheall ar na hóstaigh atá Airbnb uathúil. Taobh thiar de gach fanacht tá fíordhuine atá ábalta na sonraí a theastaíonn uait chun seiceáil isteach agus bheith ar do shuaimhneas a thabhairt duit. Tuilleadh eolais

Cén t-eolas a chaithfidh mé a chur ar fáil agus áirithint á déanamh agam?

Sula ndéanfar áirithint ar Airbnb, iarraimid cúpla píosa eolais ar gach duine a úsáideann Airbnb sula dtaistealóidh sé nó sí linn, amhail d’ainm iomlán, seoladh ríomhphoist, uimhir fóin, agus sonraí íocaíochta. Tuilleadh eolais

Conas a íocfaidh mé as m'áirithint?

Ná íoc lasmuigh de Airbnb choíche. Déan d'áirithint agus íoc aisti go díreach trí Airbnb i gcónaí. Ar an dóigh sin beidh tú faoi chosaint ag ár dTéarmaí Seirbhíse maidir le hÍocaíochtaí. Tuilleadh eolais

An bhfuil leideanna breise ar bith agat chun taisteal go sábháilte?

Tá cúpla rud is féidir leat a dhéanamh agus áirithint á déanamh agat ar Airbnb, amhail léirmheasanna ó áirithintí roimhe seo a léamh, cumarsáid agus íocaíocht a dhéanamh go díreach trí Airbnb, agus go leor eile. Tuilleadh eolais

Cabhraigh liom! Cad a tharlóidh más gá dom áirithint a chur ar ceal?

Más gá duit áirithint a chur ar ceal mar gheall ar imthoisc gan choinne nach bhfuil smacht agat uirthi, b’fhéidir go mbeimid ábalta aisíocaíocht a thabhairt duit nó na pionóis as cealú a tharscaoileadh. Tuilleadh eolais

An raibh an t-eolas seo cabhrach? ·