COSAINT D'ÓSTAIGH

Árachas Cosanta Eispéiris

Sá chorrchás go ngortófaí duine nó go ndéanfaí damáiste dá réadmhaoin le linn eispéireas clúdaithe, d'fhéadfadh óstaigh a bheith faoi chosaint le hárachas dliteanais dar luach suas le $1,000,000 USD.

Ar fáil d'óstaigh fhormhór na n-eispéireas
Cosnaíonn sé óstaigh ó thús go deireadh an eispéiris
Gan sárú i dtionscal an taistil

Tá feidhm ag an gclár seo maidir le hóstaigh eispéireas, ach amháin ar mhórthír na Síne agus sa tSeapáin. Níl feidhm aige maidir le hóstaigh lóistíní.

Cad a chlúdaítear?

D'fhéadfadh se go gclúdódh Árachas Cosanta Eispéiris:

  • Do fhreagracht dhlíthiúil as díobháil choirp d’aíonna nó do dhaoine eile
  • Do fhreagracht dhlíthiúil as damáiste do réadmhaoin ar le haíonna nó le daoine eile í

Ní clúdaíonn Árachas Cosanta Eispéiris:

  • Díobháil choirp nó damáiste do réadmhaoin mar thoradh ar rud éigin a rinneadh d’aon ghnó (ní trí thimpiste)
  • Damáiste, caillteanas nó goid maoine pearsanta óstaigh
  • Eispéiris a bhaineann le haerárthaí nó cineálacha áirithe gníomhaíochtaí guaisbheartaíochta (amhail léimneach bhuinsí nó héili-sciáil)

Óstáil go muiníneach

Am ullmhúcháin an eispéiris

D'fhéadfadh an tÁrachas Cosanta Eispéiris óstaigh a chlúdach le linn an eispéiris agus nuair a bheidh áit á hullmhú acu don eispéireas chomh maith, sula dtosóidh sé nó nuair a chríochnóidh sé, faoi réir téarmaí, coinníollacha, agus eisiaimh polasaithe.

Clúdach do chomhóstaigh

D'fhéadfadh sé go mbeadh comhóstaigh a chuireann seirbhísí gaolmhara i ndáil le heispéireas ar fáil clúdaithe faoin Árachas Cosanta Eispéiris chomh maith, faoi réir téarmaí, coinníollacha, agus eisiaimh polasaithe.

Táimid tiomanta do phobal sábháilte iontaofa a chur chun cinn ar fud an domhain.

Próiseas éileamh

1. Comhlánaítear an fhoirm um ghlacadh

Déanfaidh óstach, aoi nó tríú páirtí Foirm Iontrála an Chláir Árachais a chomhlánú agus a chur isteach.

2. Ceapann an t-árachóir coigeartóir, a dhéanfaidh athbhreithniú ar an éileamh ansin

Nuair a bheidh an fhoirm um ghlacadh comhlánaithe, rachaidh coigeartóir, thar ceann na cuideachta árachais, i dteagmháil leat chun an t-éileamh a phlé agus eolas a bhailiú.

3. Déanfaidh an coigeartóir sannta imscrúdú ar an éileamh

Socraíonn an coigeartóir éileamh tríú páirtí an t-éileamh de réir théarmaí an pholasaí Árachais Cosanta d'Óstaigh agus de réir na ndlíthe agus na rialachán is infheidhme sa dlínse is infheidhme.

Tá Árachas Cosanta Eispéiris faoi réir téarmaí, coinníollacha agus eisiaimh áirithe. 
Chun tuilleadh eolais a fháil, íoslódáil achoimre chuimsitheach ar an gclár.

Freagraí ar do cheisteanna

An gá dom aon rud a dhéanamh le go mbeidh mé faoi árachas faoin Árachas Cosanta Eispéiris?

Ní gá. Nuair a bheidh tú i d'óstach eispéiris agus nuair a aontóidh tú le Téarmaí Seirbhíse Airbnb, aontóidh tú chomh maith go mbeidh tú clúdaithe faoin Árachas Cosanta Eispéiris le haghaidh tarluithe le linn eispéiris Airbnb. Tabhair do d'aire go bhfuil an tÁrachas Cosanta Eispéiris faoi réir téarmaí, coinníollacha agus eisiaimh polasaithe.

Más mian leat tarraingt amach as an gclár um Árachas Cosanta Eispéiris, ní mór duit an méid seo a leanas a dhéanamh:

  • Seol ríomhphost chugainn ón seoladh ríomhphoist a bhaineann le do chuntas óstaigh eispéiris -Cuir d’ainm iomlán agus d’uimhir fóin a bhaineann le do chuntas óstaigh san áireamh -Cuir teideal cruinn d'eispéiris óstáilte san áireamh

Tabhair do d'aire, le do thoil, nach ndéanfar monatóireacht ar an seoladh ríomhphoist diúltaithe seachas chun iarratais chun tarraingt amach a phróiseáil.

An bhfuil feidhm ag an Árachas Cosanta Eispéiris maidir le heispéiris ar líne?

D'fhéadfadh sé go mbeadh óstaigh eispéireas ar líne clúdaithe faoin Árachas Cosanta Eispéiris sa chás, cás nach dtarlaíonn rómhinic, go ngortófaí aoi nó go ndéanfaí damáiste dá réadmhaoin le linn ceann de na seisiúin físe idirghníomhacha seo agus go mbeadh an t-óstach freagrach go dlíthiúil. Ní chlúdaíonn an tÁrachas Cosanta Eispéiris rioscaí óstach a bhaineann le cúrsaí ar líne, amhail clúmhilleadh, nó goid sonraí leictreonacha nó sárú ar chearta maoine intleachtúla.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi eispéiris a óstáil, tabhair cuairt ar an [Ionad Cabrach](/ help/home).

An bhfuil tú réidh le tosú ag cruthú d'eispéiris?