COSAINT D'ÓSTAIGH

Árachas Cosanta Eispéiris

Sá chorrchás go ngortófaí duine nó go ndéanfaí damáiste dá réadmhaoin le linn eispéireas clúdaithe, d'fhéadfadh óstaigh a bheith faoi chosaint le hárachas dliteanais dar luach suas le $1,000,000 USD.

Sá chorrchás go ngortófaí duine nó go ndéanfaí damáiste dá réadmhaoin le linn eispéireas clúdaithe, d'fhéadfadh óstaigh a bheith faoi chosaint le hárachas dliteanais dar luach suas le $1,000,000 USD.

Ar fáil d'óstaigh fhormhór na n-eispéireas
Cosnaíonn sé óstaigh ó thús go deireadh an eispéiris
Gan sárú i dtionscal an taistil

This program doesn't apply to hosts who offer experiences in mainlaind China or Japan, or hosts of accommodations.

Cad a chlúdaítear?

D'fhéadfadh se go gclúdódh Árachas Cosanta Eispéiris:

  • Do fhreagracht dhlíthiúil as díobháil choirp d’aíonna nó do dhaoine eile
  • Do fhreagracht dhlíthiúil as damáiste do réadmhaoin ar le haíonna nó le daoine eile í

Ní clúdaíonn Árachas Cosanta Eispéiris:

  • Díobháil choirp nó damáiste do réadmhaoin mar thoradh ar rud éigin a rinneadh d’aon ghnó (ní trí thimpiste)
  • Damáiste do mhaoin phearsanta óstaigh, nó earraí ar iarraidh nó goidte
  • Eispéiris a bhaineann le haerárthaí agus trealamh soghluaiste

Óstáil go muiníneach

Am ullmhúcháin an eispéiris

D'fhéadfadh Árachas Cosanta Eispéiris óstaigh a chlúdach le linn an eispéiris agus nuair a bheidh áit á hullmhú acu don eispéireas chomh maith, sula dtosóidh sé nó nuair a chríochnóidh sé, faoi réir théarmaí agus choinníollacha an pholasaí.

Clúdach do chomhóstaigh

D'fhéadfadh sé go mbeadh comhóstaigh a chuireann seirbhísí gaolmhara i ndáil le heispéireas ar fáil clúdaithe faoi Árachas Cosanta Eispéiris chomh maith.

Tacaíocht 24/7

Má tharlaíonn rud éigin do d'aíonna, beidh ár bhfoireann domhanda Tacaíochta Pobail faoi réir. Má bhíonn ceist agat maidir le hÁrachas Cosanta Eispéiris, déan teagmháil linn agus cuirfimid ar aghaidh chuig an soláthraí ábhartha thú.

Táimid tiomanta do phobal sábháilte iontaofa a chur chun cinn ar fud an domhain.

Táimid tiomanta do phobal sábháilte iontaofa a chur chun cinn ar fud an domhain.

Leid: Treisigh acmhainní sábháilteachta

Tá Airbnb i gcomhpháirtíocht le Crois Dhearg Mheiriceá agus Cónaidhm Idirnáisiúnta Chumainn na Croise Deirge agus an Chorráin Dheirg chun acmhainní sábháilteachta atá infheidhmithe in 191 tír a chur ar fáil. Foghlaim conas pleanáil a dhéanamh le haghaidh éigeandálaí, fearas garchabhrach a ullmhú, bheith sábháilte sa chistin, agus go leor eile.

Leid: Treisigh acmhainní sábháilteachta

Tá Airbnb i gcomhpháirtíocht le Crois Dhearg Mheiriceá agus Cónaidhm Idirnáisiúnta Chumainn na Croise Deirge agus an Chorráin Dheirg chun acmhainní sábháilteachta atá infheidhmithe in 191 tír a chur ar fáil. Foghlaim conas pleanáil a dhéanamh le haghaidh éigeandálaí, fearas garchabhrach a ullmhú, bheith sábháilte sa chistin, agus go leor eile.

Próiseas éileamh

1. Comhlánaítear an fhoirm um ghlacadh

Nuair a dhéanfaidh óstach, aoi nó tríú páirtí teagmháil le Tacaíocht Phobail, cuirfidh Airbnb eolas ar fáil maidir leis an bpróiseas chun éileamh a dhéanamh.

2. Ceapann an t-árachóir coigeartóir, a dhéanfaidh athbhreithniú ar an éileamh ansin

Nuair a bheidh an fhoirm um ghlacadh comhlánaithe, rachaidh coigeartóir, thar ceann na cuideachta árachais, i dteagmháil leat chun an t-éileamh a phlé agus eolas a bhailiú.

3. Déantar imscrúdú ar an éileamh

Socraíonn an coigeartóir éileamh tríú páirtí an t-éileamh de réir théarmaí an pholasaí, Árachas Cosanta Eispéiris, agus de réir na ndlíthe agus na rialachán is infheidhme sa dlínse is infheidhme.

Experience Protection Insurance is subject to certain terms, conditions, and exclusions. 
To learn more, download a comprehensive program summary.

Freagraí ar do cheisteanna

An gá dom aon rud a dhéanamh ionas go gclúdófar mé faoin Árachas Cosanta Eispéiris?

Níl. Beidh tú clúdaithe go huathoibríoch má bhíonn d'eispéireas incháilithe i leith clúdach árachais.

Nuair a thosaíonn tú mar óstach eispéiris agus nuair a aontaíonn tú leis na Téarmaí Seirbhíse, aontaíonn tú chomh maith go gclúdófar thú faoi Árachas Cosanta d'Óstaigh le haghaidh teagmhas le linn eispéiris Airbnb, faoi réir théarmaí an pholasaí.

Dá mba mhian leat an clúdach a dhiúltú, ní mór duit gach ceann díobh seo a leanas a dhéanamh:

  • Seol ríomhphost chugainn ón seoladh ríomhphoist a bhaineann le do chuntas óstaigh
  • Cuir d’ainm iomlán agus d’uimhir fóin a bhaineann le do chuntas óstaigh san áireamh
  • Cuir teideal cruinn do liostaithe san áireamh

Tabhair faoi deara, le do thoil, nach ndéanfar monatóireacht ar an seoladh ríomhphoist diúltaithe seachas chun iarratais ar rogha an diúltaithe a phróiseáil.

Cad a tharlóidh má ghortaítear mé le linn m'eispéiris?

Tugaimid tús áite do do shábháilteacht. Má ghortaítear tú nó má theastaíonn cóir leighis uait le linn eispéiris, téigh go dtí áit shábháilte agus déan teagmháil láithreach leis na seirbhísí éigeandála áitiúla.

Nuair a bheidh tú in áit shábháilte agus aire tugtha do bhuarthaí láithreacha, tuairiscigh an teagmhas dúinn trí dhul chuig táb Próifíle d'aip Airbnb agus tapáil Cúnamh & tacaíocht, ansin roghnaigh Déan Teagmháil le hAirbnb faoi do thuras. Tuilleadh eolais

Mar óstach Eispéireas Airbnb, cad a tharlóidh má ghortaítear duine le linn eispéiris?

Tugaimid tús áite do shábháilteacht ár bpobail. Má ghortaítear duine éigin nó má theastaíonn cóir leighis ó dhuine éigin le linn eispéiris, ba chóir duit gach duine a thabhairt go dtí áit shábháilte agus teagmháil a dhéanamh láithreach leis na seirbhísí éigeandála áitiúla.

Nuair a bheidh gach duine in áit shábháilte agus aire tugtha do gach riachtanas láithreach, tuairiscigh an teagmhas dúinn agus inis dúinn más féidir linn tuilleadh cúnaimh a thabhairt. Tuilleadh eolais

Conas a oibríonn Árachas Cosanta Eispéiris?

Le hÁrachas Cosanta d'Óstaigh cuirfear clúdach ar fáil trí pholasaí a eisíonn frithgheallaithe áirithe ag Zurich Insurance plc, ceann de na soláthraithe árachais is creidiúnaí ar domhan.

Tá Airbnb ainmnithe sa pholasaí, i dteannta le hóstaigh eispéiris Airbnb. Níl aon cheanglas ann préimh árachais nó barrachas a íoc d’fhonn leas a bhaint as cosaint faoin gclár.

Nuair a dhéanann duine éileamh i gcoinne óstach eispéiris, riarfaidh agus réiteoidh coigeartóir éileamh tríú páirtí an t-éileamh de réir na bpolasaithe a comhaontaíodh le Airbnb.

Cad is Árachas Cosanta d'Óstaigh ann?

Cuireann an clár Árachas Cosanta d'Óstaigh clúdach dliteanais phríomhúil ar fáil le haghaidh suas le $1,000,000 in aghaidh an teagmhais i gcás éileamh tríú páirtí ar dhíobháil choirp nó ar dhamáiste do réadmhaoin a bhaineann le fanacht Airbnb.

Tá an clúdach seo faoi réir caidhp $1,000,000 in aghaidh shuíomh an liostaithe, agus d’fhéadfaí go mbeadh coinníollacha, teorainneacha agus eisiaimh áirithe i bhfeidhm. Tuilleadh eolais

Cén difríocht atá idir Árachas Cosanta Eispéiris agus Ráthaíocht Airbnb don Óstach agus Árachas Cosanta Airbnb d'Óstaigh?

Tá cláir Ráthaíocht Airbnb don Óstach agus Árachas Cosanta Airbnb d'Óstaigh ceaptha chun óstaigh tithe a chosaint. Tá Árachas Cosanta Eispéiris ceaptha chun óstaigh tithe a chosaint.

Tá Ráthaíocht Airbnb don Óstach ceaptha chun óstaigh tithe a chosaint ar dhamáiste dá sealbha féin nó dá n-aonad sa chás neamhghnách go ndéanfadh aoi damáiste do réadmhaoin. Le haghaidh tuilleadh eolais, [tabhair cuairt ar ár leathanach Ráthaíocht don Óstach] (/guarantee).

Tá Árachas Cosanta d'Óstaigh ceaptha chun óstaigh tithe a chosaint ar éilimh tríú páirtí ar dhíobháil choirp nó ar dhamáiste do réadmhaoin le linn fanachta i liostú óstaigh. Le haghaidh tuilleadh eolais, tabhair cuairt ar ár leathanach um Árachas Cosanta d'Óstaigh.

Tá Árachas Cosanta Eispéiris ceaptha chun óstaigh eispéireas a chosaint ar éilimh tríú páirtí ar dhíobháil choirp nó ar dhamáiste do réadmhaoin a tharlódh le linn eispéireas óstáilte. Le haghaidh tuilleadh eolais, [tabhair cuairt ar ár nIonad Cabhrach] (/help/home).

An bhfuil tú réidh le tosú ag cruthú d'eispéiris?

An bhfuil tú réidh le tosú ag cruthú d'eispéiris?