AIRBNB × PICC (PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA)

Plean Cosanta d'Óstaigh na Síne

Ní hamháin go bhfuil cumhacht á tabhairt againn d'óstaigh réadmaoine agus eispéireas oibriú go héifeachtúil rathúil ina n-aonar trí Airbnb ar mhórthír na Síne. Comhoibrímid freisin le People’s Insurance Company of China (PICC) chun Plean Cosanta d'Óstaigh na Síne a sholáthar. Tá trí chlár sa phlean: Árachas Réadmhaoine d'Óstaigh na Síne, Árachas Cosanta d'Óstaigh na Síne, agus Árachas Cosanta Eispéiris na Síne chun an próiseas éilimh árachais a dhéanamh níos éasca, níos sábháilte agus níos sláine. Déan athbhreithniú ar na rudaí seo a leanas lena fháil amach faoin gclúdach a gheobhaidh tú.

Ní hamháin go bhfuil cumhacht á tabhairt againn d'óstaigh réadmaoine agus eispéireas oibriú go héifeachtúil rathúil ina n-aonar trí Airbnb ar mhórthír na Síne. Comhoibrímid freisin le People’s Insurance Company of China (PICC) chun Plean Cosanta d'Óstaigh na Síne a sholáthar. Tá trí chlár sa phlean: Árachas Réadmhaoine d'Óstaigh na Síne, Árachas Cosanta d'Óstaigh na Síne, agus Árachas Cosanta Eispéiris na Síne chun an próiseas éilimh árachais a dhéanamh níos éasca, níos sábháilte agus níos sláine. Déan athbhreithniú ar na rudaí seo a leanas lena fháil amach faoin gclúdach a gheobhaidh tú.

Cad iad na buntáistí?

Cosaint chuimsitheach

Cosain do liostú agus an réadmhaoin a bhaineann leis, chomh maith le sábháilteacht d’aíonna agus tríú páirtithe.

Uasmhéid

 • Árachas Réadmhaoine d'Óstaigh na Síne suas le CNY 1,000,000
 • Árachas Cosanta d'Óstaigh na Síne suas le CNY 5,000,000
 • Árachas Cosanta Eispéiris na Síne suas le CNY 5,000,000

Tacaíocht ghairmiúil

 • Téann foireann éileamh PICC i gcomhar le Cunningham Lindsey chun a seirbhísí eisiacha a chur ar fáil le chéile
 • Cuireann Ionad Seirbhíse do Chustaiméirí Airbnb freagraí cliste ar fáil ar do chuid ceisteanna agus cuireann sé seirbhísí pearsanta riachtanacha ar fáil

Árachas Réadmhaoine d'Óstaigh na Síne

Clúdach:

 • Damáiste a rinne aíonna do d'áit
 • Damáiste a rinne aíonna do do ghiuirléidí
 • Damáiste a rinne ainmhí nó peataí aoi (m.sh., madra treorach) do do theach nó do do ghiuirléidí
 • Caillteanas ioncaim ó gach áirithint mar gheall ar thimpiste, suas le CNY 10,000 ar a mhéad

Díolúintí ó chlúdach

 • Goid airgid thirim agus urrús (m.sh., taisce bainc, stoic)
 • Gnáthchaitheamh agus gnáthchuimilt
 • Gortú coirp nó damáiste réadmhaoine d’aíonna nó do thríú páirtithe (d’fhéadfadh sé go bhfuil siad sin sin clúdaithe ag Árachas Cosanta d'Óstaigh na Síne)
 • Smáil, caonach, srl. sa réadmhaoin
 • Tubaistí nádúrtha
 • Eile

Próiseas éileamh

Próiseas éileamh

1. Labhair le d’aoi

Le linn na tréimhse idirbheartaíochta (60 lá), d'fhéadfadh an t-óstach labhairt leis an aoi ar dtús maidir le haon damáiste don réadmhaoin de bharr fhaillí an aoi tríd an Ionad Réitigh; d'fhéadfá éileamh a thionscnamh i gcoinne an aoi bunaithe ar mhéid an chaillteanais.

Maidir le héilimh atá lasmuigh den tréimhse idirbheartaíochta ach atá fós laistigh den tréimhse árachais reachtúil (2 bhliain), cliceáil anseo chun é a chur isteach go díreach chuig PICC.

2. Cuir éileamh árachais isteach

Mura n-éiríonn leis an gcaibidlíocht, d'fhéadfadh an t-óstach iarratas ar éileamh a chur faoi bhráid PICC trí Stair na nIarratas san Ionad Réitigh; Cuirfidh Airbnb an t-iarratas ar éileamh ar aghaidh ag an am céanna chuig PICC.

3. Fiosraigh é le PICC

Tar éis dó an cás a athbhreithniú agus a chomhdú, rachaidh PICC i dteagmháil leis an óstach le cuideachta ghairmiúil neamhspleách coigeartóirí tríú páirtí (coigeartóirí Cunningham Lindsey) chun an próiseas éileamh árachais ina dhiaidh sin a chur i gcrích.

Maidir le héilimh roimh an 1 Lúnasa 2020, má theipeann ar an gcaibidlíocht, déanfaidh foireann Airbnb é a phróiseáil fós agus ní chuirfear faoi bhráid PICC é.

Árachas Cosanta d'Óstaigh na Síne

Clúdach

 • Do dhliteanas dlíthiúil i leith gortú coirp d’aíonna nó do thríú páirtithe
 • Do dhliteanas dlíthiúil i leith damáiste do réadmhaoin ar le haíonna nó le tríú páirtithe í

Díolúintí ó chlúdach

 • Damáiste nó gortú coirp a rinneadh d’aon ghnó (ní de thaisme)
 • Damáiste do do theach nó do do shealúchas (d'fhéadfadh sé go bhfuil sé faoi chosaint ag Árachas Réadmhaoine d'Óstaigh na Síne)
 • Eile

Próiseas éileamh

Próiseas éileamh

1. Cuir éileamh árachais isteach

Líon isteach agus cuir isteach iarratas ar éileamh bunaithe ar do dhamáiste iarbhír (ní mór gur tharla an timpiste ar an 1 Lúnasa 2020 nó ina dhiaidh sin); Déanfaidh Airbnb d’iarratas ar éileamh a thaifeadadh i gcomhthráth agus cuirfidh sé ar aghaidh chuig PICC é.

2. Déan seiceáil le cuideachta coigeartóirí tríú páirtí (Cunningham Lindsey Adjusters)

Tar éis dó an cás a athbhreithniú agus a chomhdú, rachaidh PICC i dteagmháil leat le cuideachta ghairmiúil neamhspleách coigeartóirí tríú páirtí (coigeartóirí Cunningham Lindsey) chun an próiseas éileamh árachais ina dhiaidh sin a chríochnú.

Árachas Cosanta Eispéiris na Síne

Clúdach

 • Do dhliteanas dlíthiúil i leith gortú coirp do rannpháirtithe nó do thríú páirtithe
 • Do dhliteanas dlíthiúil i leith damáiste do réadmhaoin ar le rannpháirtithe nó le tríú páirtithe í

Díolúintí ó chlúdach

 • Gortú nó damáiste réadmhaoine a rinneadh d'aon ghnó (ní trí thimpiste)
 • Damáiste do mhaoin phearsanta óstaigh, earraí atá in easnamh nó a goideadh le linn imeacht eispéiris
 • An chuid den eispéireas a bhaineann le haerárthaí agus le hiompar (tá an chuid seo faoi árachas iompair, amhail árachas cairr
 • Spóirt chrua nó ghuaisbheartaíochta amhail ailleadóireacht agus léimneach bhuinsí
 • Eile

Próiseas éileamh

Próiseas éileamh

1. Cuir éileamh árachais isteach

Líon isteach agus cuir isteach iarratas ar éileamh bunaithe ar do dhamáiste iarbhír (ní mór gur tharla an timpiste ar an 1 Lúnasa 2020 nó ina dhiaidh sin); Déanfaidh Airbnb d’iarratas ar éileamh a thaifeadadh i gcomhthráth agus cuirfidh ar aghaidh chuig PICC é.

2. Déan seiceáil le cuideachta coigeartóirí tríú páirtí (Cunningham Lindsey Adjusters)

Tar éis dó an cás a athbhreithniú agus a chomhdú, rachaidh PICC i dteagmháil leat le cuideachta ghairmiúil neamhspleách coigeartóirí tríú páirtí (coigeartóirí Cunningham Lindsey) chun an próiseas éileamh árachais ina dhiaidh sin a chríochnú.

Ceisteanna coitianta

Cén fáth ar cruthaíodh Plean Cosanta d'Óstaigh Airbnb na Síne?

Mar ardán domhanda um lóistín comhroinnte, is mór againn taithí an úsáideora agus guth na n-óstach i ngach tír agus réigiún. Agus níos mó ná na céadta mílte teach gníomhach agus na mílte imeacht eispéireas ar mhórthír na Síne, tá sé de dhualgas orainn ardchlúdach árachais lóganta a sholáthar don ghrúpa mór d'óstaigh tithe agus eispéireas atá taobh thiar dúinn.

Cad é raon an Phlean seo?

Tá feidhm ag Plean Cosanta d'Óstaigh Airbnb na Síne maidir le háirithintí nár chuir óstaigh tithe agus eispéireas atá lonnaithe ar Mhórthír na Síne (seachas Hong Cong (SAR), Macao (SAR), agus an Téaváin) ar ceal. D'fhéadfadh sé go mbeadh gach fadhb a éilíonn clúdach árachais a tharlaíonn de bharr fhanacht an aoi sa teach nó a tharlaíonn de bharr rannpháirtíocht in eispéireas le linn théarma na háirithinte, go mbeadh siad sin ar fad clúdaithe ag an bplean.

Conas a chuireann óstaigh tithe nó eispéireas éileamh árachais isteach?
 1. Déan éileamh i gcoinne d’aoi tríd an ardán nó cuir éileamh isteach le PICC a luaithe is féidir tar éis na timpiste. Cuir i gcuimhne do d’aoi nó do do rannpháirtí eispéiris labhairt leat go pras agus aiseolas a thabhairt duit maidir leis an teagmhas.
 2. Má dhéantar damáiste don réadmhaoin laistigh de do theach, bí cinnte go ndéanfar iniúchadh air ar an láthair láithreach.
 3. Tá sé tábhachtach go mbaileoidh tú an oiread fianaise agus is féidir go pras, amhail grianghraif nó físeáin, nó teastais imscrúdaithe póilíní, ionas gur féidir leat go leor eolais thacaíochta a chur isteach agus d’éileamh á chur isteach agat.
 4. Glac bearta gníomhacha tar éis timpiste: cuir glaoch ar bheolíne 110, 120, nó 119 chun cúnamh a fháil láithreach.
Conas comhairle a fháil maidir le fadhbanna a bhaineann le héilimh árachais?

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh trí ríomhphost le foireann Marsh um sheirbhísí éileamh chun tuilleadh eolais a fháil maidir le clúdach CN.Airbnb@marsh.com nó cuir glaoch ar 400 622 8012, lena bhfuil uaireanta seirbhíse idir 9:30 agus 17:30 ar laethanta i rith na seachtaine. Déanfaidh PICC breithiúnas gairmiúil air lena fheiceáil an féidir nó nach féidir é a chur faoi árachas bunaithe ar chásanna ar leith. Seoladh ríomhphoist PICC ná airbnbclaim@piccsh.com, agus an FÓN ná 021-95518 (Ba chóir d'úsáideoirí áitiúla nach as Shan-ghai iad an cód ceantair 021 a dhiailiú ar dtús; inis d’fhoireann na seirbhíse gur óstach nó aoi Airbnb thú), agus tá líne na seirbhíse ar fáil 7×24 uair an chloig; Ar laethanta saoire, seolfar taifead na seirbhíse do chustaiméirí chuig an bhfoireann um chásanna speisialta lena phróiseáil, agus tabharfaidh siadsan freagra díreach.

Cén cineál cuideachta árachais é PICC?

Mar chomhpháirtí i “bPlean Árachais d'Óstaigh na Síne”, is cuideachta árachais réadmhaoine faoi úinéireacht an stáit é PICC a bhfuil stair fhada aige, agus neart láidir cuimsitheach aige sa tSín. Reáchtálann sé líon mór gnóthaí le rangú préimhe chun tosaigh sa mhargadh árachais réadmhaoine domhanda.