SEO CHUGAT

Glantachán Feabhsaithe Airbnb

Tá caighdeán nua glanta ar Airbnb. Aimsigh áiteanna le fanacht inar tugadh gealltanas dár bpróiseas glantacháin, a bhfuil tacaíocht saineolaithe acu, a leanúint.

Tá caighdeán nua glanta ar Airbnb. Aimsigh áiteanna le fanacht inar tugadh gealltanas dár bpróiseas glantacháin, a bhfuil tacaíocht saineolaithe acu, a leanúint.

Gealltanas óstaigh don tsábháilteacht

Tugaimid tús áite níos mó ná riamh do shláinte agus d'fholláine ár bpobail. Ceanglófar ar óstaigh ar fud an domhain* gealltanas a thabhairt do phróiseas glantacháin fheabhsaithe cúig chéim Airbnb.

Tugaimid tús áite níos mó ná riamh do shláinte agus d'fholláine ár bpobail. Ceanglófar ar óstaigh ar fud an domhain* gealltanas a thabhairt do phróiseas glantacháin fheabhsaithe cúig chéim Airbnb.

A bhfuil tacaíocht saineolaithe aige

Tá an próiseas cúig chéim bunaithe ar lámhleabhar glantacháin Airbnb, a forbraíodh i gcomhpháirtíocht le hiar-Mháinlia Ginearálta na Stát Aontaithe, an Dr Vivek Murthy agus le tacaíocht ó shaineolaithe sláinte agus fáilteachais domhanda.

Ní glanta amháin, ach sláintithe chomh maith

Is ionann glantachán feabhsaithe agus níos mó ná glantachán bunúsach a dhéanamh chun do spás a shláintiú de réir na gcaighdeán atá chun tosaigh sa tionscal.

Ar shiúl ó na sluaite

Bain sult as príobháideacht tí ar shiúl ón mbaile, ar shiúl ó shluaite móra agus as ráta athraithe ard. Cuimsíonn ár gcleachtais sábháilteachta COVID-19 ceanglais maidir le scaradh sóisialta chun cabhrú leat tú féin a choinneáil achar sábháilte ó dhaoine cibé más i dteach príobháideach nó i seomra príobháideach atá tú.

Cuardaigh an gealán

Aimsigh óstaigh a thug gealltanas dár bpróiseas glantacháin cúig chéim — níl le déanamh ach 'Glantachán Feabhsaithe' a chuardach ag barr a liostaithe. Le haghaidh tuilleadh sonraí ar a bhfuil óstaigh ag gealladh go nglanfaidís, Cliceáil anseo.

Aimsigh óstaigh a thug gealltanas dár bpróiseas glantacháin cúig chéim — níl le déanamh ach 'Glantachán Feabhsaithe' a chuardach ag barr a liostaithe. Le haghaidh tuilleadh sonraí ar a bhfuil óstaigh ag gealladh go nglanfaidís, Cliceáil anseo.

Maisc agus lámhainní

Tugtar tús áite don tsábháilteacht. Moltar d’óstaigh agus dá nglantóirí trealamh cosanta pearsanta a chaitheamh agus iad ag glanadh.

Díghalráin cheadaithe

Ba cheart d’óstaigh díghalráin a úsáid atá ceadaithe ag gníomhaireachtaí rialála áitiúla chun dul i ngleic le baictéir, frídíní agus víris.

Dromchlaí a dteagmhaítear leo go minic

Ba chóir gach dromchla, go háirithe na cinn a dteagmhaítear leo go minic, a ghlanadh agus a shláintiú le díghalrán.

Ár gcomhairleoirí sláinte domhanda

D’fhorbair Airbnb an próiseas glantacháin fheabhsaithe, a bhfuil cúig chéim ann, i gcomhairle le hiar-Mháinlia Ginearálta na Stát Aontaithe, an Dr Vivek Murthy, agus bunaithe ar threoir ó Ionaid na Stát Aontaithe um Ghalair a Rialú agus a Chosc agus ón Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (WHO). Ba cheart d’óstaigh na treoirlínte áitiúla go léir a léamh agus iad a leanúint.

D’fhorbair Airbnb an próiseas glantacháin fheabhsaithe, a bhfuil cúig chéim ann, i gcomhairle le hiar-Mháinlia Ginearálta na Stát Aontaithe, an Dr Vivek Murthy, agus bunaithe ar threoir ó Ionaid na Stát Aontaithe um Ghalair a Rialú agus a Chosc agus ón Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (WHO). Ba cheart d’óstaigh na treoirlínte áitiúla go léir a léamh agus iad a leanúint.

Ceisteanna coitianta

Conas a nuashonraítear na caighdeáin ghlantacháin seo de réir mar a eisítear treoracha nua?

Leanfaidh Airbnb ag obair lenár sainchomhairleoirí agus déanfaidh sé dlúthmhonatóireacht ar thorthaí nua ó eagraíochtaí sláinte domhanda, ag nuashonrú ár bpolasaithe dá réir sin.

Conas a bheidh a fhios agam ar thug m'óstach gealltanas don phróiseas glantacháin cúig chéim?

Beidh comhartha ag óstaigh a bheidh tiomanta don phróiseas glantacháin fheabhsaithe ar a liostú—níl le déanamh ach an deilbhín gealáin a chuardach. Le haghaidh tuilleadh sonraí ar an bpróiseas dian glantacháin cúig chéim, a bhfuil gealltanas á thabhairt ag óstaigh dó, féach ar an mír seo.

Cad a bheidh i gceist más óstach mé?

Más óstach thú, cabhraíonn gealltanas don phróiseas glantacháin fheabhsaithe cúig chéim leat ullmhú do thodhchaí an taistil, cuireann sé suaimhneas intinne ar fáil d’aíonna, agus taispeánann sé don phobal go dtéann tú i ngleic leis an nglaineacht go dáiríre. Ag tosú ar an 20 Samhain, ceanglófar ar gach óstach gealltanas a thabhairt dár gcleachtais nua sábháilteachta agus glantacháin COVID-19. Mura dtugann siad gealltanas, seans go bhfaighidh a gcuntais rabhaidh, go gcuirfear ar fionraí iad agus, i gcásanna áirithe, seans go mbainfear d'ardán Airbnb iad. Ba cheart d’óstaigh féachaint ar lámhleabhar glantacháin Airbnb, ina bhfuil eolas faoin dea-chleachtas maidir le conas an próiseas glantacháin cúig chéim a chur i bhfeidhm, agus ba chóir dóibh féachaint ar na treoirlínte áitiúla go léir, agus iad a leanúint. Cliceáil anseo chun gealltanas a thabhairt don ghlantachán.

Cad iad na treoirlínte sláinte agus sábháilteachta eile a cruthaíodh chun an taistealaithe a choinneáil slán le linn phaindéim COVID-19?

Seachas an glantachán, tá treoirlínte nua cruthaithe againn, ionas go gcomhlíonfadh óstaigh agus aíonna iad, bunaithe ar threoir ón Eagraíocht Dhomhanda Sláinte agus Ionaid na Stát Aontaithe um Ghalair a Rialú agus a Chosc.

Ní mór do gach óstach agus aoi:

  • Masc a chaitheamh. Má bhíonn ar óstaigh agus ar aíonna bheith ag caidreamh lena chéile nó má tá áit choiteann chomhroinnte inrochtana ag daoine lasmuigh de d’áirithint, caith clúdach cosanta aghaidhe i gcónaí, mar a mholann gníomhaireachtaí rialála nó údaráis.
  • Nuair a bheidh tú in áit choiteann nó i spás comhroinnte (mar óstach nó mar aoi) coinnigh an fad cuí ó aon duine, nach cuid de d’áirithint é nó í, i gcónaí.

  • Ina theannta sin, molaimid na réamhchúraim seo a leanas a ghlacadh chun cabhrú le scaipeadh COVID-19 a chosc:
  • Nigh do lámha go rialta.
  • Ná hóstáil agus ná taisteal má nochtadh tú do COVID-19, nó má tá siomptóim COVID-19 á dtaispeáint agat.

  • Bí cinnte aon dlíthe nó treoirlínte áitiúla i do cheantar a leanúint. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach ar an mír seo inár nIonad Cabhrach.

    *Níl an tSín san áireamh