Déan nascleanúint chun teacht ar thorthaí molta
  Níl an t-ábhar seo ar fáil i do theanga roghnaithe, mar sin chuireamar ar fáil é sa teanga is cosúla léi atá ar fáil.

  Na nuashonruithe is déanaí ar mheasúnuithe Sáróstach

  D'fhilleamar ar ár 4 chritéar chaighdeánacha chun stádas mar Sháróstach a bhaint amach.
  Le Airbnb ar an 20 Lún 2020
  Léamh 3 nóiméad
  Nuashonraithe ar an 27 Meith 2022

  Buaicphointí

  • Rinneamar athruithe sealadacha ar ár measúnuithe Sáróstach chun tacú leis an bpobal Óstach le linn phaindéim COVID-19

  • Ag tosú ar an 1 Aibreán 2022, beidh ort gach ceann dár 4 chritéar chaighdeánacha a chomhlíonadh arís chun stádas mar Sháróstach a thuilleamh

  Chuir paindéim COVID-19 isteach ar thionscal an taistil agus ar ghnáthaimh Óstach ar fud an domhain. Chun aitheantas a thabhairt don tréimhse dheacair chasta seo, rinneamar athruithe sealadacha ar chritéir ár measúnaithe Sáróstach.

  Ag tosú i mí Aibreáin 2020, bhí Sáróstaigh ábalta a stádas a choinneáil gan ár 4 chritéar chaighdeánacha go léir a chomhlíonadh. Anois, agus an taisteal fós ag teacht chuige féin, táimid ag filleadh ar ár mbunphróiseas measúnaithe.

  Ag tosú ag an measúnú ar an 1 Aibreán 2022, agus ag measúnuithe amach anseo, beidh ar Óstaigh na 4 chritéar go léir a chomhlíonadh chun stádas mar Sháróstach a thuilleamh.

  Is iad seo a leanas na 4 chritéar:

  • Rátáil fhoriomlán 4.8 a choinneáil
  • Ráta freagartha 90% nó níos airde a choinneáil
  • 10 bhfanacht a óstáil le bliain anuas (nó 100 oíche thar 3 áirithint ar a laghad)
  • Ráta cealaithe faoi bhun 1% a choinneáil
  Nuair a bheidh tú i do Sháróstach, tabharfar suaitheantas speisialta duit ar do phróifíl agus ar do liostú. Déantar measúnuithe Sáróstach 4 huaire sa bhliain—i mí Eanáir, i mí Aibreáin, i mí Iúil, agus i mí Dheireadh Fómhair—agus i ngach measúnú déantar measúnú ar d'fheidhmíocht le 365 lá anuas.

   Thosaíomar ag cur fad le stádas Sáróstach i mí Aibreán 2020, an chéad mheasúnú Sáróstach a rinneadh le linn COVID-19. Agus an taisteal ag teacht chuige féin i gcónaí, beidh ar gach Óstach na critéir go léir a chomhlíonadh sa mheasúnú ar an 1 Aibreán 2022, chun stádas Sáróstaigh a thuilleamh.

   Is iad seo a leanas na 4 chritéar:

   • Rátáil fhoriomlán 4.8 a choinneáil
   • Ráta freagartha 90% nó níos airde a choinneáil
   • 10 bhfanacht le bliain anuas (nó 100 oíche le linn trí fhanacht ar a laghad d’Óstaigh ag a bhfuil áirithintí níos fadtéarmaí)
   • Ráta cealaithe 1% nó níos lú a choinneáil
   Sa mheasúnú Sáróstach i mí Aibreáin breathnófar ar d'fheidhmíocht le 365 lá anuas—mar sin, anois an t-am chun aon choigeartuithe a dhéanamh a chabhróidh lena chinntiú go mbeidh tú réidh le stádas Sáróstaigh a thuilleamh i mí Aibreáin.

   Mar go gcuirtear an fheidhmíocht sa bhliain roimhe seo san áireamh sa mheasúnú Sáróstach, má tá ráta ard cealaithe agat anois, mar shampla, nach bhfuil baint aige le COVID-19, d’fhéadfadh sé dul i bhfeidhm ar do stádas mar Sháróstach amach anseo. Coinnigh súil ar do stádas mar Sháróstach anseo

   Tabhair faoi deara freisin, nach gcuirfear ráithe ar bith inar chaill Sáróstach aon cheann de na 4 chritéar—lena n-áirítear tréimhsí fanachta agus ráta cealaithe—san áireamh i gcomhair na 4 ráithe as a chéile a theastaíonn chun cúpón taistil nó Eispéiris Airbnb $100 USD a thuilleamh.Cuirfear na ráithí sin san áireamh fós i gcomhair a gcúpóin do Sháróstaigh a chomhlíonfaidh gach ceann dár 4 ghnáthchritéar.

   Tabhair faoi deara freisin: Cé gur chuireamar síneadh leis an stádas do Sháróstaigh a chomhlíon 2 cheann ar a laghad dár 4 chritéar ar bhonn sealadach, beidh ar Sháróstaigh na 4 chritéar go léir a chomhlíonadh fós le haghaidh 4 ráithe as a chéile chun cúpón Airbnb dar luach $100 USD a thuilleamh. Mar shampla, má cuireadh síneadh le do stádas mar Sháróstach i mí Eanáir 2022 ach nár chomhlíon tú na 4 chritéar go léir go dtí mí Aibreáin 2022, beidh tú incháilithe do chúpón i mí Aibreáin 2023—má choinníonn tú do stádas i mí Iúil 2022, i mí Dheireadh Fómhair 2022, agus i mí Eanáir 2023.

   Buaicphointí

   • Rinneamar athruithe sealadacha ar ár measúnuithe Sáróstach chun tacú leis an bpobal Óstach le linn phaindéim COVID-19

   • Ag tosú ar an 1 Aibreán 2022, beidh ort gach ceann dár 4 chritéar chaighdeánacha a chomhlíonadh arís chun stádas mar Sháróstach a thuilleamh

   Airbnb
   20 Lún 2020
   Ar chabhraigh sé seo leat?