Léim chuig ábhar
  Déan nascleanúint chun teacht ar thorthaí molta
  Tréimhsí fanachta a óstáil

  Cad ba chóir a bheith ar eolas agam, mar óstach, faoi éarlaisí slándála?

  Féadfaidh tú éarlais slándála a éileamh le haghaidh do liostaithe. Féadfaidh Airbnb ceann a éileamh chomh maith i gcás go gcreidimid go cuidíonn sé le hóstaigh a chosaint. Ní bhaineann sé seo ach le céatadán beag áirithintí.

  Éarlaisí slándála a éilíonn an t-óstach

  Beidh an rogha agat i gcónaí éarláis slándála a éileamh tú féin. Má dhéanann tú sin, is féidir leat méid na héarlaise slándála a chinneadh freisin.

  Maidir le héarlaisí slándála a éilíonn an t-óstach, ní íocann aíonna an éarlais nuair a dhéanann siad an áirithint. Ní ghearrfar an costas orthu ach amháin mádhéanann tú éileamh trínár nIonad Réitigh.

  Faigh amachconas éarlais slándála a chur leis.

  Éarlais slándála a éilíonn Airbnb

  Tá bealaí á lorg againn i gcónaí lena chinntiú go mbeidh eispéiris iontacha ag ár bpobal óstach agus aíonna ar Airbnb. Is é sin an fáth go bhféadfaimis éarlais slándála a éileamh go neamhspleách le haghaidh líon beag áirithintí—fiú mura dteastaíonn ceann uaitse. Tá sé sin bunaithe ar rudaí cosúil le huainiú áirithinte nó gnéithe an liostaithe.

  Conas a oibríonn sé

  Taispeánfar méid na héarlaise slándála a éilíonn Airbnb do na haíonna nuair a bheidh an áirithint á cur in áirithe acu. Déanaimid méid na héarlaise slándála a ríomh de réir 60% de ráta an liostaithe in aghaidh na hoíche (déanfar an méid sin a choigeartú le haghaidh tréimhsí fanachta níos faide). Tá teorainn $1,000 USD ann i gcomhair éarlaisí slándála a éilíonn Airbnb.

  Má éilíonn tú éarlais slándála le haghaidh do liostaithe agus má chinnimidne freisin go dteastaíonn ceann le haghaidh áirithint ar leith, úsáidfear an méid a shocraigh tusa. Más é $0 an méid a shocraigh tú, bainfear úsáid as méid na hearláise slándála a chinn Airbnb.

  Dhá lá sula dtosóidh fanacht, cuirfear údarú cárta le haghaidh mhéid na héarlaise slándála ar mhodh íocaíochta an aoi. Má tharlaíonn sé nach féidir linn coinneáil ar mhéid na héarlaise slándála a údarú, cuirfear an t-aoi ar an eolas tríd an ríomhphost agus beidh 12 uair an chloig aige nó aici chun triail a bhaint as modh íocaíochta eile.

  Mura bhfreagraíonn an t-aoi, nó mura n-oibríonn modh íocaíochta eile, cuirfidh Airbnb an áirithint ar ceal agus gheobhaidh an t-aoi aisíocaíocht iomlán. Má chuireann aoi áirithint ar ceal ar chúiseanna nach mbaineann le héarlais slándála, gheobhaidh tú íocaíocht de réir do pholasaí cealaithe.

  Tuilleadh eolais

  Éarlais slándála a bailiú

  Oibríonn an próiseas éileamh an dóigh chéanna le haghaidh éarlaisí slándála a éilíonn óstaigh agus Airbnb araon. Ní tharlóidh sé go huathoibríoch. Beidh ort an t-éileamh a thuairisciú tú féin agus é a chur isteach inár nIonad Réitigh laistigh de 14 lá ón tseiceáil amach nó sula seiceálfaidh aoi nua isteach. Faigh tuilleadh eolais faoi éileamh ar éarlais slándála a dhéanamh.

  Íocaíocht a láimhseáil

  Ní mór earláisí slándála a láimhseáil trí láithreán gréasáin Airbnb. Ní féidir iad a láimhseáil in airgead tirim nó trí aon mhodh íocaíochta eile lasmuigh den láithreán toisc gur sárú é sin ar ár dtéarmaí. Ní éilíonn

  Ráthaíocht don Óstach

  Airbnb éarlais slándála le haghaidh gach áirithinte. Má thárlaíonn rud éigin mícheart i gcás nach raibh éarlais slándála ar bith ann, beidh óstaigh fós cumhdaithe lenárRáthaíocht don Óstach. Tá gach éileamh faoi réirThéarmaí agus Coinníollacha na Ráthaíochta don Óstach dár gcuid.

  Faigh tuilleadh eolais faoiconas a láimhseálann Airbnb éarlaisí slándála.

  An bhfuair tú an cúnamh a bhí uait?
  Nach bhfuil tú in ann na rudaí a theastaíonn uait a fháil?
  Aimsigh ábhar a bhaineann go sonrach le catagóir sna codanna eile seo den Ionad Cabhrach.