Léim chuig ábhar
Déan nascleanúint chun teacht ar thorthaí molta

  Cad iad na riachtanais ba chóir dom a bheith ar an eolas fúthu sula gcuirfidh mé eispéireas in áirithe?

  Ní mór duit cloí le dlíthe agus rialacháin áitiúla nuair a théann tú ar eispéireas. Mar shampla, beidh ort dlíthe cathrach maidir leis an aois óil a chomhlíonadh chun alcól a ól ar d'eispéireas.

  Déanfaidh d'óstach aon cheadúnas sonrach ar leith eile (teastas scúbadóireachta: deimhniú tiomána) a theastaíonn le haghaidh eispéiris a liostú sa rannóg Riachtanais d'Aíonna.

  Leibhéal scile

  Teastaíonn leibhéil scile éagsúla i gcomhair roinnt gníomhaíochtaí. Féach an rannán do riachtanais ar leathanach an eispéiris le haghaidh sonraí sonracha.

  An bhfuair tú an cúnamh a bhí uait?