Léim chuig ábhar
Déan nascleanúint chun teacht ar thorthaí molta

    Cén chaoi a n-oibríonn rátálacha agus léirmheasanna do chomhóstaigh?

    Nuair a fhágann aíonna léirmheas tar éis a dturais, taispeánfar é ar leathanach an liostaithe agus ar leathanach próifíle riarthóir an liostaithe. Beidh tionchar ag na rátálacha réalta ar stádas Sáróstaigh riarthóir an liostaithe.

    Má bhíonn comhóstach liostaithe mar phríomhóstach áirithinte, sin é an duine a ndéanfaidh aíonna cumarsáid leis nó léi agus a dtaispeánfar a phictiúr próifíle le linn an phróiseas léirmheastóireachta. Mar sin féin, is do riarthóir an liostaithe a fhágfar aon léirmheas agus aon rátáil ó aoi.

    Chun tuilleadh eolais a fháil, léigh faoi na difríochtaí idir riarthóirí liostuithe, príomhóstaigh agus comhóstaigh.

    An bhfuair tú an cúnamh a bhí uait?