Léim chuig ábhar
Déan nascleanúint chun teacht ar thorthaí molta

  Cad iad cuid de na dea-cleachtais maidir leis an gcomhóstáil?

  Oibríonn óstaigh agus comhóstaigh le chéile chun eispéiris speisialta a chur ar fáil do na haíonna. Tríd a gcomhpháirtíocht, roinn siad cuid de na dea-chleachtais linn a leagann béim ar an gcaoi is fearr le fáilte den scoth a chur roimh aíonna.

  Cumarsáid a dhéanamh go hoscailte agus í a dhéanamh go minic

  • Pléigh scóip, ionchais agus uainiú na cabhrach óstála a bhfuil tú ag súil leis mar úinéir liostaithe. D’fhéadfadh sé gur dul siar ar an spás a bheadh i gceist (cé chomh mór is atá sé, cé mhéad seomra, srl.), plé a dhéanamh ar an sórt cabhrach a theastaíonn do gach céim d'eispéireas an aoi agus cé atá i gceannas ar an spás a chur ina dhíol suntais tar éis fhanacht gach aoi.
  • Maidir leis an gcabhair óstála a theastaíonn uait, socraigh ionchais agus treoirlínte soiléire maidir le conas agus cén uair ar chóir gach seirbhís a dhéanamh. Pléigh an dóigh ar chóir costais a láimhseáil d'athlíonadh riachtanas i d'áit (amhail páipéar leithris, gallúnach, srl.), don chothabháil agus costais eile
  • Cuir aiseolas soiléir ar fáil tar éis fhanacht gach aoi agus téigh siar ar léirmheas gach aoi le chéile. Ba chóir d'úinéirí liostaithe cuimhneamh gur ortsa a bheidh aíonna ag déanamh léirmheasanna maidir lena fhanacht nó lena fanacht i do liostú, agus ní ar an gcomhóstach
  • Más mian leis an óstach nó leis an gcomhóstach deireadh a chur leis an gcomhpháirtíocht óstála, bí cinnte agus neart fógra a thabhairt don duine eile, ionas gur féidir leis nó léi socruithe eile a dhéanamh

  Pléigh na teorainneacha

  • Cuir do chomhóstach ar an eolas faoi aon choinníollacha, srianta nó teorainneacha a bhaineann le do liostú. D'fhéadfadh rudaí a bhaineann leis an liostú a bheith i gceist leis seo amhail cé chomh minic agus a chuirtear d'áit in áirithe, uaslíon na n-oícheanta ar féidir do liostú a chur in áirithe nó uaslíon na n-aíonna do gach áirithint, srl.
  • Mar chomhóstach, bí cinnte go gcloíonn tú leis na coinníollacha, na srianta nó na teorainneacha seo

  Bí iontaofa

  • Ná haontaigh le seirbhísí comhóstála a dhéanamh mura bhfuil a fhios agat gur féidir leat iad a dhéanamh chun sástacht an óstaigh
  • Bí cinnte go dtuigeann tú na hionchais agus na treoirlínte do gach seirbhís
  • Má tá costais de dhíth chun seirbhís a dhéanamh, faigh cead ón óstach sula gceannaíonn tú earraí agus cuir isteach na hadmhálacha sa Lárionad Réitigh le haghaidh gach ceannacháin
  • Téigh i dteagmháil a luaithe is a gceapann tú nach féidir leat seirbhís áirithe a dhéanamh nó más gá duit stop a chur leis an gcomhóstáil
  An bhfuair tú an cúnamh a bhí uait?