Léim chuig ábhar
Déan nascleanúint chun teacht ar thorthaí molta

  Cad is comhóstach ann?

  Cabhraíonn comhóstaigh le húinéirí liostaithe aire a thabhairt dá dteach agus dá n-aíonna.

  Bíonn aithne ag úinéir an liostaithe ar chomhóstach cheana féin. Is iondúil gur ball teaghlaigh, comharsa nó cara iontaofa iad nó duine a fhostaíonn an t-óstach chun cabhrú leis an liostú.

  Aontaíonn óstaigh agus comhóstaigh ar cé atá freagrach as rudaí áirithe, cé mhéad den ioncam áirithinte a rachaidh chuig an gcomhóstach, agus conas a aisíocfar costais leis an gcomhóstach.

  Má tá suim agat a bheith i do chomhóstach agus má tá aithne agat ar dhuine atá ag óstáil ar Airbnb cheana féin, is féidir leat moladh dó nó di thú a chur leis mar chomhóstach. Nó, maidir le dhaoine nach bhfuil ag óstáil go fóill ach a bhfuil spéis acu é a dhéanamh, is féidir leat cabhrú leo a spás a liostú agus tú a chur leis mar chomhóstach.

  Chun tuilleadh eolais a fháil, léigh faoi cad is féidir le comhóstaigh a dhéanamh agus conas comhóstach a chur le do liostú.

  An bhfuair tú an cúnamh a bhí uait?

  Míreanna gaolmhara