Árachas Cosanta Eispéiris

I gcás an chuid is mó de na heispéiris, bíonn árachas dliteanais de suas le $1 mhilliún USD mar chosaint ag óstaigh Airbnb chun cosaint a thabhairt ar éilimh tríú páirtí ar dhíobháil phearsanta nó ar dhamáiste do réadmhaoin
Coverage for most experiences
Our Experience Protection Insurance provides hosts with primary coverage against liability claims up to US $1 million in the rare event a third party suffers bodily injury or property damage during an experience. Coverage eligibility depends on the type of experience you are hosting, and you can learn more here.
Cosaint ar rudaí nach mbítear ag súil leo
De réir mar a roinneann tú eispéiris áitiúla uathúla le d'aíonna, is fearr a bheith ullamh do rudaí nach bhfuil tú ag súil leo. Cé gurb annamh a tharlaíonn eachtraí diúltacha, tugann Árachas Cosanta Eispéiris níos mó suaimhneas intinne d'óstaigh agus d'aíonna.

Tacaímid leat lenár nÁrachas Cosanta Eispéiris

Táimid tiomanta do phobal sábháilte iontaofa a chruthú ar fud an domhain.
Cad atá cumhdaithe?
  Cuireann ár gclár Árachais Cosanta Eispéiris clúdach dliteanais suas le $1 mhilliún USD in aghaidh an teagmhais ar fáil, i gcás éilimh tríú páirtí ar ghortú colainne nó ar dhamáiste do réadmhaoin.
   Soláthraíonn ár nÁrachas Cosanta Eispéiris cumhdach trí pholasaí a eisíonn árachóir rannpháirteach de chuid Lloyd's of London do na Stáit Aontaithe, do Cheanada agus don Afraic Theas. Soláthraíonn Zurich Insurance plc cumhdach do na tíortha eile. I roinnt dlínsí, Meicsiceo agus an Chóiré Theas san áireamh, ina bhfuil polasaí eisithe go háitiúil riachtanach, is féidir go soláthróidh cuideachta chomhpháirtíochta de chuid Zurich an clúdach. Sa tSeapáin, cuirtear clúdach ar fáil de réir polasaí a eisíonn Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc. agus Aioi Insurance.
    D'fhéadfadh coinníollacha, srianta agus eisiaimh áirithe a bheith i bhfeidhm.
      Céard nach bhfuil cumhdaithe?
       Ní bhaineann ár gclár Árachas Cosanta Eispéiris le gach dliteanas ná ní chumhdaíonn sé gach cineál eispéiris.
        Examples of what’s not covered include but are not limited to:
        • Damáiste do réadmhaoin mar gheall ar rudaí amhail múscán nó truailliú
        • Rud a rinneadh d'aon turas (ní timpiste a bhí ann)
        • Eispéiris a bhaineann le haerárthaí
         Le haghaidh tuilleadh eolais faoi na rudaí a chumhdaíonn agus nach gcumhdaíonn ár nÁrachas Cosanta Eispéiris, tabhair cuairt ar ár nIonad Cabhrach.
          Is féidir leat achoimre chuimsitheach ar an gclár a íoslódáil chomh maith.
          An gá duit éileamh a dhéanamh?
          Déan teagmháil linn, le do thoil, agus cuirfimid i dteagmháil lenár riarthóir éileamh tríú páirtí thú.
          An bhfuil tú réidh le heispéireas a óstáil?
          Glac an chéad chéim eile chun an ghníomhaíocht is fearr leat a roinnt le haíonna.
          Tuilleadh eolais
          Tuilleadh eolais faoinár nÁrachas Cosanta Eispéiris