COSAINT ÓSTAIGH

Árachas Cosanta d'Óstaigh

Sá chorrchás go ngortófaí duine nó go ndéanfaí damáiste dá mhaoin nó dá maoin le linn tréimhse fanachta clúdaithe ag d'áit, d'fhéadfá a bheith faoi chosaint agus árachas dliteanais phríomhúil suas le $1,000,000 USD ann.

Sá chorrchás go ngortófaí duine nó go ndéanfaí damáiste dá mhaoin nó dá maoin le linn tréimhse fanachta clúdaithe ag d'áit, d'fhéadfá a bheith faoi chosaint agus árachas dliteanais phríomhúil suas le $1,000,000 USD ann.

Ar fáil d'óstaigh ar fud an domhain*
Cosnaíonn sé óstaigh ón tseiceáil isteach go dtí an tseiceáil amach
Gan sárú i dtionscal an taistil

*Doesn’t apply to hosts who offer accommodations through Airbnb Travel, LLC, hosts in mainland China, hosts in Japan, or hosts of experiences.

Cad a chlúdaítear?

D'fhéadfadh Árachas Cosanta d'Óstaigh na nithe seo a leanas a chlúdach:

  • Do fhreagracht dhlíthiúil as díobháil choirp d’aíonna nó do dhaoine eile
  • Do fhreagracht dhlíthiúil as damáiste do mhaoin ar le haíonna nó le daoine eile í
  • Do fhreagracht dhlíthiúil as damáiste d'áiteanna comhroinnte, amhail forhallaí foirgneamh agus réadmhaoine in aice láimhe, a dhéanfadh aoi nó daoine eile

Ní clúdaíonn Árachas Cosanta d'Óstaigh:

  • Damáiste nó gortú de bharr rud a rinneadh d’aon ghnó (ní timpiste)
  • Cailleadh ioncaim
  • Damáiste do d’áit nó do do mhaoin (seans go mbeadh siad sin faoi chosaint ag Ráthaíocht Airbnb don Óstach)

Óstáil go muiníneach

Tá bearta fairsinge glactha againn chun tú féin, do theach agus d'aíonna a choinneáil sábháilte.

Tá bearta fairsinge glactha againn chun tú féin, do theach agus d'aíonna a choinneáil sábháilte.

Deimhniú aitheantais

Is féidir leat riachtanas a shocrú go rachaidh d’aíonna trí dheimhniú aitheantais sula ndeimhneoimid a n-áirithint. B'fhéidir go mbeidh ar aíonna eolas pearsanta a chur isteach go ndeimhneoidh Airbnb é, amhail ID oifigiúil rialtais.

Tacaíocht 24/7

Má tharlaíonn rud éigin duitse, do do réadmhaoin, nó do d’aíonna, tá ár bhfoireann domhanda Tacaíochta Pobail réidh. Má bhíonn ceist agat maidir le hÁrachas Cosanta d'Óstaigh, déan teagmháil linn, agus cuirfimid thú i dteagmháil leis an soláthraí ábhartha.

Rialacha tí

Chun cabhrú le hionchais a leagan síos, is féidir leat rialacha tí a chur leis a gcaithfidh aíonna aontú leo sula ndéanfaidh siad áirithint. Má bhriseann aoi ceann de na rialacha sin nuair a bheidh áirithint déanta aige nó aici, is féidir leat an áirithint a chur ar ceal.

Tar éis a bheith mar aoi roimhe seo, 
maolaíodh roinnt mhaith de na hábhair imní cheana féin. Bhí a fhios agam go mbeadh m'áit faoi árachas … agus 
bhí a fhios agam go mbeadh aíonna measúil.”
Tar éis a bheith mar aoi roimhe seo, 
maolaíodh roinnt mhaith de na hábhair imní cheana féin. Bhí a fhios agam go mbeadh m'áit faoi árachas … agus 
bhí a fhios agam go mbeadh aíonna measúil.”

Uslan, óstach i Londain

Uslan, óstach i Londain

Tar éis a bheith mar aoi roimhe seo, 
maolaíodh roinnt mhaith de na hábhair imní cheana féin. Bhí a fhios agam go mbeadh m'áit faoi árachas … agus 
bhí a fhios agam go mbeadh aíonna measúil.”
Tar éis a bheith mar aoi roimhe seo, 
maolaíodh roinnt mhaith de na hábhair imní cheana féin. Bhí a fhios agam go mbeadh m'áit faoi árachas … agus 
bhí a fhios agam go mbeadh aíonna measúil.”

Uslan, óstach i Londain

Uslan, óstach i Londain

Táimid tiomanta do phobal sábháilte iontaofa a chur chun cinn ar fud an domhain.

Táimid tiomanta do phobal sábháilte iontaofa a chur chun cinn ar fud an domhain.

Leid: Déan do theach a chosaint

Déan teagmhais a íoslaghdú trí chontúirtí tuislithe a bhaint nó iad a mharcáil go soiléir. Deisigh sreanga nochta, cinntigh go bhfuil an staighre sábháilte, agus bain rudaí contúirteacha, nó cuir faoi ghlas iad. Feistigh do theach le bunriachtanais sábháilteachta amhail brathadóirí aonocsaíde carbóin, brathadóirí deataigh, múchtóir dóiteáin, agus fearas garchabhrach.

Leid: Déan do theach a chosaint

Déan teagmhais a íoslaghdú trí chontúirtí tuislithe a bhaint nó iad a mharcáil go soiléir. Deisigh sreanga nochta, cinntigh go bhfuil an staighre sábháilte, agus bain rudaí contúirteacha, nó cuir faoi ghlas iad. Feistigh do theach le bunriachtanais sábháilteachta amhail brathadóirí aonocsaíde carbóin, brathadóirí deataigh, múchtóir dóiteáin, agus fearas garchabhrach.

Próiseas an éilimh

1. Comhlánaítear an fhoirm iontógála

Nuair a dhéanann óstach, aoi nó tríú páirtí teagmháil le Tacaíocht Phobail, cuirfidh Airbnb eolas ar fáil maidir leis an bpróiseas chun éileamh a dhéanamh.

2. Ceapann an t-árachóir coigeartóir, a dhéanfaidh athbhreithniú ar an éileamh ansin

Tar éis go mbeidh an fhoirm iontógála comhlánaithe, rachaidh coigeartóir, thar ceann na cuideachta árachais, i dteagmháil chun an t-éileamh a phlé agus eolas a bhailiú.

3. Déantar imscrúdú ar an éileamh

Socraíonn an coigeartóir éileamh tríú páirtí an t-éileamh de réir théarmaí an pholasaí Árachais Cosanta d'Óstaigh agus de réir na ndlíthe agus na rialachán is infheidhme sa dlínse is infheidhme.

Host Protection Insurance is subject to certain terms, conditions, and exclusions. 
To learn more, download a comprehensive program summary.

Freagraí ar do cheisteanna

An gá dom aon rud a dhéanamh ionas go gclúdófar mé faoi Árachas Cosanta d'Óstaigh?

Ní gá. Clúdaítear gach óstach go huathoibríoch, seachas iad siúd a chuireann lóistín ar fáil trí Airbnb Travel, LLC.

Trí aontú réadmhaoin a liostú ar Airbnb, nó trí leanúint le réadmhaoin a liostú ar Airbnb, aontaíonn tú go gclúdófar thú faoi Árachas Cosanta d'Óstaigh le haghaidh teagmhais le linn tréimhsí fanachta Airbnb, faoi réir théarmaí an pholasaí.

Dá mba mhian leat an clúdach a dhiúltú, ní mór duit gach ceann díobh seo a leanas a dhéanamh:

  • Seol ríomhphost chugainn ón seoladh ríomhphoist a bhaineann le do chuntas óstaigh
  • Cuir d’ainm iomlán agus d’uimhir fóin a bhaineann le do chuntas óstaigh san áireamh
  • Cuir teideal cruinn do liostaithe san áireamh

Tabhair faoi deara, le do thoil, nach ndéanfar monatóireacht ar an seoladh ríomhphoist diúltaithe seachas chun iarratais ar rogha an diúltaithe a phróiseáil.

Cad é Ráthaíocht Airbnb don Óstach?

Tugann Ráthaíocht Airbnb don Óstach cosaint suas le $1,000,000 d’óstach le haghaidh damáistí ar réadmhaoin atá clúdaithe i gcás go ndéanfadh aoi damáiste ní ba chostasaí ná an éarlais slándála, rud nach dtarlaíonn rómhinic, nó i gcás nach mbeadh éarlais slándála ar bith ann.

Ní chlúdaíonn an Clár Ráthaíochta don Óstach airgead tirim agus urrúis, áirnéisí bailitheora, saothair ealaíne neamhchoitianta, seodra, peataí nó dliteanas pearsanta. Molaimid go ndéanfadh óstaigh earraí luachmhara a choinneáil in áit shábháilte nó a bhaint agus a n-áit á ligean ar cíos acu. Ní chlúdaíonn an clár caillteanas réadmhaoine ná damáiste do réadmhaoin mar gheall ar chaitheamh agus cuimilt ach oiread. Tuilleadh eolais

Cad é an difríocht idir Ráthaíocht Airbnb don Óstach agus Árachas Cosanta d'Óstaigh?

Is dhá chlár faoi leith iad an clár Ráthaíochta don Óstach agus an clár Árachais Cosanta d'Óstaigh a chuireann Airbnb ar fáil chun cabhrú le hóstaigh a chlúdach i gcás damáiste nó gortaithe.

Ráthaíocht don Óstach: Tá Ráthaíocht Airbnb don Óstach deartha chun óstaigh a chosaint sa chorrchás go ndéanfadh aoi a bheadh ag fanacht sa spás damáiste réadmhaoine do mhaoin, d'aonad, nó do theach an óstaigh féin. Ní árachas é an Ráthaíocht don Óstach agus ní ghlacann sé áit d'árachais úinéara tí nó d'árachais cíosaithe.

Árachas Cosanta d'Óstaigh: Is árachas é an clár Árachais Cosanta d'Óstaigh, agus tá sé deartha chun óstaigh a chlúdach i gcás éilimh tríú páirtí ar dhíobháil choirp nó damáiste réadmhaoine. Tá an clár Árachais Cosanta d'Óstaigh ar fáil d’óstaigh beag beann ar a socruithe eile árachais, ach ní ghníomhóidh sé ach mar chlúdach árachais phríomhúil i gcás teagmhas a bhaineann le tréimhse fanachta Airbnb. Tuilleadh eolais

Cén chaoi a n-oibríonn árachas úinéara tí le Airbnb?

Feidhmeoidh Árachas Cosanta Airbnb d'Óstaigh mar árachas príomhúil agus cuirfidh sé clúdach dliteanais ar fáil d’óstaigh agus, nuair is infheidhme, dá dtiarnaí talún, faoi réir coinníollacha, teorainneacha agus eisiaimh áirithe.

Má bhíonn ceisteanna agat faoin gcaoi a n-idirghníomhaíonn an polasaí seo le hárachas úinéara tí nó le hárachas cíosaithe, ba cheart duit do chlúdach a phlé le do sholáthraí árachais. Cosnaíonn roinnt polasaithe úinéirí tí agus cíosaithe ar chásanna dlí áirithe a bhíonn mar thoradh ar ghortú do chuairteoir, ach ní chosnaíonn cuid eile díobh. Is maith an smaoineamh é i gcónaí d’iompróir árachais a chur ar an eolas faoi ghníomhaíocht chíosa i do spás, cé gur cheart go mbeadh dliteanas a thiocfadh chun cinn le linn tréimhse fanachta Airbnb clúdaithe ag an bpolasaí Árachais Cosanta d'Óstaigh. Tuilleadh eolais

Cad is Árachas Cosanta Eispéiris ann?

Is éard atá i gceist le hÁrachas Cosanta Eispéiris ná clúdach árachais dliteanais phríomhúil do dhliteanas óstach Eispéiris ar thríú páirtí sa chás go bhfulaingeodh aoi nó tríú páirtí eile díobháil choirp nó damáiste réadmhaoine le linn eispéiris. Tá clúdach suas le $1 milliún USD ann in aghaidh an eispéiris, agus braitheann incháilitheacht an chlúdaigh ar an gcineál eispéiris. Tá aíonna faoi réir caidhp chomhiomlán $1 milliún USD ar leith le linn théarma an pholasaí, agus d’fhéadfaí go mbeadh coinníollacha, teorainneacha agus eisiaimh áirithe i bhfeidhm. Tuilleadh eolais

Cad ba chóir a bheith ar eolas agam, mar óstach, faoi éarlaisí slándála?

Is féidir leat éarlais slándála a éileamh le haghaidh do liostaithe. Is féidir le Airbnb ceann a éileamh chomh maith i gcás go gcreidimid go gcuideoidh sé le hóstaigh a chosaint. Ní bhaineann sé seo ach le céatadán beag d’áirithintí.

Éarlaisí slándála a éilíonn óstach: Bíonn an rogha agat i gcónaí éarlais slándála a éileamh tú féin. Má dhéanann tú sin, socraíonn tú méid na héarlaise slándála freisin. Maidir le héarlaisí slándála a éilíonn an t-óstach, ní íocann aíonna an éarlais nuair a dhéanann siad an áirithint. Ní ghearrfar táille orthu ach amháin má dhéanann tú éileamh trínár nIonad Réitigh.

Éarlaisí slándála a éilíonn Airbnb: Táimid i gcónaí ag lorg bealaí le cinntiú go mbeidh eispéiris iontacha ag ár bpobal óstach agus aíonna ar Airbnb. Is é sin an fáth go bhféadfaimis éarlais slándála a éileamh go neamhspleách le haghaidh líon beag áirithintí—fiú mura dteastaíonn ceann uaitse. Tá sé seo bunaithe ar rudaí amhail am na háirithinte nó gnéithe an liostaithe. Tuilleadh eolais

An bhfuil tú réidh le dul i mbun óstála?

An bhfuil tú réidh le dul i mbun óstála?