COSAINT ÓSTAIGH

Árachas Cosanta d'Óstaigh

Sá chorrchás go ngortófaí duine nó go ndéanfaí damáiste dá mhaoin nó dá maoin le linn tréimhse fanachta clúdaithe ag d'áit, d'fhéadfá a bheith faoi chosaint agus árachas dliteanais phríomhúil suas le $1,000,000 USD ann.

Sá chorrchás go ngortófaí duine nó go ndéanfaí damáiste dá mhaoin nó dá maoin le linn tréimhse fanachta clúdaithe ag d'áit, d'fhéadfá a bheith faoi chosaint agus árachas dliteanais phríomhúil suas le $1,000,000 USD ann.

Ar fáil d'óstaigh ar fud an domhain*
Cosnaíonn sé óstaigh ón tseiceáil isteach go dtí an tseiceáil amach
Gan sárú i dtionscal an taistil

*Níl feidhm aige maidir le hóstaigh a thairgeann lóistíní trí Airbnb Travel, LLC, óstaigh ar mhórthír na Síne, óstaigh sa tSeapáin, nó óstaigh eispéireas.

Cad a chlúdaítear?

D'fhéadfadh Árachas Cosanta d'Óstaigh na nithe seo a leanas a chlúdach:

  • Do fhreagracht dhlíthiúil as díobháil choirp d’aíonna nó do dhaoine eile
  • Do fhreagracht dhlíthiúil as damáiste do mhaoin ar le haíonna nó le daoine eile í
  • Do fhreagracht dhlíthiúil as damáiste d'áiteanna comhroinnte, amhail forhallaí foirgneamh agus réadmhaoine in aice láimhe, a dhéanfadh aoi nó daoine eile

Ní clúdaíonn Árachas Cosanta d'Óstaigh:

  • Damáiste nó gortú de bharr rud a rinneadh d’aon ghnó (ní trí thimpiste)
  • Cailleadh ioncaim
  • Damáiste do d’áit nó do do mhaoin (d'fhéadfadh siad a bheith faoi chosaint ag Ráthaíocht Airbnb don Óstach*)

*Níl baint ag Ráthaíocht Airbnb don Óstach leis an Árachas Cosanta d'Óstaigh nó le Airbnb UK Services Limited.

Táimid tiomanta do phobal sábháilte iontaofa a chur chun cinn ar fud an domhain.

Táimid tiomanta do phobal sábháilte iontaofa a chur chun cinn ar fud an domhain.

Tar éis a bheith mar aoi roimhe seo, 
maolaíodh roinnt mhaith de na hábhair imní cheana féin. Bhí a fhios agam go mbeadh m'áit faoi árachas … agus 
bhí a fhios agam go mbeadh aíonna measúil.”
Tar éis a bheith mar aoi roimhe seo, 
maolaíodh roinnt mhaith de na hábhair imní cheana féin. Bhí a fhios agam go mbeadh m'áit faoi árachas … agus 
bhí a fhios agam go mbeadh aíonna measúil.”

Uslan, óstach i Londain

Uslan, óstach i Londain

Tar éis a bheith mar aoi roimhe seo, 
maolaíodh roinnt mhaith de na hábhair imní cheana féin. Bhí a fhios agam go mbeadh m'áit faoi árachas … agus 
bhí a fhios agam go mbeadh aíonna measúil.”
Tar éis a bheith mar aoi roimhe seo, 
maolaíodh roinnt mhaith de na hábhair imní cheana féin. Bhí a fhios agam go mbeadh m'áit faoi árachas … agus 
bhí a fhios agam go mbeadh aíonna measúil.”

Uslan, óstach i Londain

Uslan, óstach i Londain

Próiseas an éilimh

1. Comhlánaítear an fhoirm iontógála

Nuair a dhéanann óstach, aoi nó tríú páirtí teagmháil le Tacaíocht Phobail, cuirfidh Airbnb eolas ar fáil maidir leis an bpróiseas chun éileamh a dhéanamh.

2. Ceapann an t-árachóir coigeartóir, a dhéanfaidh athbhreithniú ar an éileamh ansin

Tar éis go mbeidh an fhoirm iontógála comhlánaithe, rachaidh coigeartóir, thar ceann na cuideachta árachais, i dteagmháil chun an t-éileamh a phlé agus eolas a bhailiú.

3. Déantar imscrúdú ar an éileamh

Socraíonn an coigeartóir éileamh tríú páirtí an t-éileamh de réir théarmaí an pholasaí Árachais Cosanta d'Óstaigh agus de réir na ndlíthe agus na rialachán is infheidhme sa dlínse is infheidhme.

Tá Árachas Cosanta d'Óstaigh faoi réir téarmaí, coinníollacha agus eisiamh áirithe. 
Chun tuilleadh eolais a fháil, íoslódáil achoimre chuimsitheach ar an gclár.

Freagraí ar do cheisteanna

An gá dom aon rud a dhéanamh le go mbeidh mé faoi árachas faoin Árachas Cosanta d'Óstaigh?

Ní gá. Trí aontú le réadmhaoin a liostú ar Airbnb, nó trí leanúint ar aghaidh le réadmhaoin a liostú ar Airbnb, aontaíonn na hóstaigh* go mbeidh siad clúdaithe faoin Árachas Cosanta d'Óstaigh le haghaidh tarluithe le linn thréimhsí fanachta Airbnb. Tabhair do d'aire go bhfuil an tÁrachas Cosanta Eispéiris faoi réir téarmaí, coinníollacha agus eisiaimh polasaithe.

Ní mór d’óstaigh ar mian leo tarraingt amach as an gclár um Árachas Cosanta d'Óstaigh an méid seo a leanas a dhéanamh:

  • [Seol ríomhphost chugainn](mailto: hpi-opt-out@airbnb.com) ón seoladh ríomhphoist a bhaineann le do chuntas óstaigh
  • Cuir d’ainm iomlán agus d’uimhir fóin a bhaineann le do chuntas óstaigh san áireamh
  • Cuir teideal cruinn do liostaithe san áireamh

Tabhair faoi deara, le do thoil, nach ndéanfar monatóireacht ar an seoladh ríomhphoist chun tarraingt amach seachas chun iarratais ar tharraingt amach a phróiseáil.

*Ní bhaineann sé le hóstaigh a thairgeann lóistín trí Airbnb Travel, LLC, óstach ar mhórthír na Síne, óstaigh sa tSeapáin, ná óstaigh eispéireas.

An bhfuil tú réidh le dul i mbun óstála?

An bhfuil tú réidh le dul i mbun óstála?