Déan nascleanúint chun teacht ar thorthaí molta

  Bunghnéithe na hóstála ar Airbnb

  An bhfuil spás agat le roinnt? Saothraigh airgead mar Óstach Airbnb. Seo conas tosú.
  Le Airbnb ar an 20 Samh 2019
  Léamh 3 nóiméad
  Nuashonraithe ar an 2 MFómh 2021

  Buaicphointí

  • Óstálann daoine ar Airbnb ar go leor cúiseanna, ar nós airgead breise a shaothrú nó airgead a shábháil dá dtréimhse scoir

  • Socraigh do ráta, na hoícheanta a óstálfaidh tú, agus an dóigh a n-íoctar thú

  • Cruthaigh liostú macánta—agus cuir spás glan ar fáil ina bhfuil na saoráidí bunúsacha

  • Déan cumarsáid go tapa agus go gasta le haíonna

  Úsáideann roinnt óstach a dtuilleamh Airbnb chun íoc as a dtréimhse scoir. Úsáideann daoine eile é chun tionscadail a bhfuil dúil acu iontu a mhaoiniú. “D’éirigh liom trí bliana de theicstílí a dhéanamh i gColáiste Ealaíne Morley,” a deir Tessa, óstach as Londain. “D’éirigh liom taisteal, agus chabhraigh an óstáil liom íoc as cistin nua.” Cibé spriocanna airgeadais atá agat, is bealach iontach é óstáil ar Airbnb chun ioncam breise a thuilleamh. Faigh amach conas is féidir leat tosú, idir do liostú a chruthú agus íocaíocht a fháil.

  Is féidir leat bheith i d'óstach

  Mar sin, cad atá i gceist le bheith i d'óstach Airbnb? Ar dtús, ní mór duit spás a bheith ar fáil le roinnt le taistealaithe. Más teach iomlán, seomra breise, nó leaba thoilg chompordach é sin, is dócha go bhfuil aoi ann a bheidh sásta i do spás—an príomhrud ná liostú Airbnb a chruthú a thaispeánann go macánta agus go cruinn do thaistealaithe cad é a bheidh rompu. Agus caithfidh tú a bheith toilteanach fáilte chroíúil a chur ar fáil d’aíonna, rud a chiallaíonn go ginearálta:

  1. Cumarsáid a dhéanamh go pras agus go soiléir
  2. Cuir spás glan ar fáil ina bhfuil na saoráidí bunúsacha atá riachtanach le haghaidh fanacht compordach
  3. Cuir rudaí beaga breise ar bith ar dóigh leat go ndéanfaidh siad do spás speisialta leis

  Is fútsa atá an praghas a ghearrfaidh tú

  Trí óstáil ar Airbnb, is féidir leat do theach a fhógairt do thaistealaithe gan choinníoll—gan aon mhuirir clárúcháin ná táillí ballraíochta. Agus socraíonn tú do ráta féin in aghaidh na hoíche. Is féidir leat praghsanna saincheaptha a shocrú do shéasúir, don deireadh seachtaine, agus aon oícheanta eile inar mian leat an costas a ghearrann tú a rialú. Féadann tú táillí a chur leis roimh ré freisin le haghaidh rudaí ar nós aíonna breise nó glanadh tí*. Más mian leat cabhair a fháil lena fháil amach cá mhéad ba chóir duit a ghearradh, tá uirlisí ag Airbnb a mheaitseálann do phraghsanna leis an éileamh agus a mholann praghas iomaíoch do gach oíche.

  Tosaigh ag fáil áirithintí

  Chomh luath agus a liostóidh tú do spás ar Airbnb, tosóidh tú ag fáil fiosruithe agus áirithintí ó aíonna. Gearrann Airbnb an costas ar gach aoi sula dtiocfaidh siad lena chinntiú go bhfaighfidh tú íocaíocht in am nuair a óstálfaidh tú. Ní gá duit airgead a láimhseáil go díreach ag am ar bith.

  Faigh íocaíocht i ndiaidh seiceáil isteach

  Is féidir leat a roghnú freisin conas a íocfar thú, ag baint úsáid as modhanna amhail aistriú bainc díreach nó PayPal. Scaoileann Airbnb d’íocaíocht de ghnáth thart ar 24 uair an chloig tar éis an ama a bhfuil d'aoi ceaptha a theacht. B’fhéidir go dtógfaidh sé cúpla lá sula mbeidh an t-airgead i do chuntas. An eisíocaíocht a bheidh agat ná do ráta in aghaidh na hoíche lúide táille sheirbhíse bheag. Ní ghearrann Airbnb aon táillí as cártaí creidmheasa a phróiseáil, rud a fhágann go bhfuil sé chomh furasta d’aíonna áirithint a dhéanamh agus atá sé d’óstach íocaíocht a fháil.

  *Níl Óstaigh a thairgeann lóistíní ar mhórthír na Síne san áireamh. Tuilleadh eolais Seans gur athraigh an t-eolas atá sa mhír seo ón gcéaduair a foilsíodh í.

  Buaicphointí

  • Óstálann daoine ar Airbnb ar go leor cúiseanna, ar nós airgead breise a shaothrú nó airgead a shábháil dá dtréimhse scoir

  • Socraigh do ráta, na hoícheanta a óstálfaidh tú, agus an dóigh a n-íoctar thú

  • Cruthaigh liostú macánta—agus cuir spás glan ar fáil ina bhfuil na saoráidí bunúsacha

  • Déan cumarsáid go tapa agus go gasta le haíonna

  Airbnb
  20 Samh 2019
  Ar chabhraigh sé seo leat?