Déan nascleanúint chun teacht ar thorthaí molta

  Treoirlínte nua faoi theideal do liostaithe a chumadh

  Nuashonraigh do theideal chun do spás a chur ar taispeáint sna torthaí cuardaigh.
  Le Airbnb ar an 17 Meith 2022
  Léamh 4 nóiméad
  Nuashonraithe ar an 22 Meith 2022

  Buaicphointí

  • Bíodh teideal do liostaithe gearr go leor do scáileán fóin phóca

  • Seachain emoji agus ná húsáid ceannlitreacha ar fad

  Rinneamar an t-athrú ba mhó le 10 mbliana anuas ar Airbnb le déanaí, agus mar chuid dár n-athdhearadh, bhaineamar teidil liostaithe a chum Óstaigh de na torthaí cuardaigh. Bhí sé de rún againn na teidil go léir a chur i láthair i bhformáid sheasmhach, chun go mbeadh sé níos fusa d'aíonna iad a léamh, beag beann ar an teanga nó ar an ngléas a úsáideann siad.

  Ón seoladh i leith, thug sibh go leor aiseolais faoi na hathruithe, ina measc sin a lán iarratas le teidil liostuithe a thabhairt ar ais chuig torthaí cuardaigh aíonna. Tuigimid an fáth a bhfuil sibh chomh díograiseach faoi sin: Tá teideal do liostaithe ar cheann de na chéad rudaí a léann aíonna sna torthaí cuardaigh, agus is deis é aird a tharraingt ar uathúlacht do spáis.

  Ón 30 Meitheamh amach, beidh bhur dteidil liostaithe ag filleadh ar thorthaí cuardaigh na n-aíonna. Táimid ag cur treoirlínte nua ar fáil freisin faoi theideal éifeachtach a chumadh a chuideoidh le do liostú seasamh amach sa chuardach, ionchais a shocrú d'aíonna agus spéis a mhúscailt i do spás a chur in áirithe.

  Is iad teidil ghearra is fearr

  Cuardaíonn aíonna ar Airbnb le gléasanna de gach sórt ar a bhfuil scáileáin de mhéideanna éagsúla. Teideal a oibríonn go maith i mbrabhsálaí gréasáin, seans go mbeadh sé rófhada d'aíonna atá ag scrolláil liostuithe ar an aip mhóibíleach.

  Ciorraítear teidil fhada go huathoibríoch sna torthaí cuardaigh agus cuirtear comhartha focalbhá in ionad an chuid eile de do theideal. Mar shampla, déantar “Cábán faoin tuath le radharc ar an loch..." de “Cábán faoin tuath le radharc ar an loch, fulacht, fánán do bháid”

  Trí theorainneacha carachtar cinntítear go mbeidh iomlán do theidil ar taispeáint ar ghléasanna deisce agus móibíleacha. Is iondúil go gcuardaíonn aíonna i mbun taistil le fón póca, rud a fhágann nach bhfuil ach 32 charachtar le feiceáil. Más faide do theideal ná 32 charachtar, cuir an t-eolas is tábhachtaí ag an tús.

  Seo trí shampla mhaithe de theidil liostaithe ghearra:

  • Lochta nua-aimseartha os cionn lár na cathrach
  • Tearmann teolaí sna sléibhte do chócairí
  • Villa cois trá in aice le Año Nuevo

  Bíonn stíl abairte níos soléite ná ceannlitreacha

  I gcás abairte ní scríobhtar ach an chéad litir den chéad fhocal i do theideal mar cheannlitir. Bíonn cás teidil (ina gcuirtear ceannlitir ar an gcuid is mó de na focail) rófhoirmiúil go minic, agus tugann CEANNLITREACHA AR FAD le tuiscint go bhfuil tú ag béicíl.

  Chun an cuardach a éascú d'aíonna, seachain ceannlitreacha a chur i bhfocail eile i do theideal mura ainm dílis é amhail cathair. Is féidir eisceacht a dhéanamh freisin de ghiorrúcháin, amhail SAM, nó cód aerfoirt, amhail LHR.

  Seo sampla den dóigh nach bhfuil ceannlitreacha le húsáid i dteideal liostaithe:

  • Troscán NUA LINN SNÁMHA OLLMHÓR Radhairc Áille

   Seo trí shampla mhaithe de theidil liostaithe i gcás abairte:

   • Bothán cois farraige ag Bondi Beach
   • Seomra aíochta Victeoiriach rómánsúil
   • Stiúideo éiceabhách in aice le LAX

   Is soiléire focail ná emoji

   Ní hionann ciall emoji nó siombaile do gach duine nó i ngach tír agus d'fhéadfaidís mearbhall a chur ar dhaoine nó iad a chur amú. Mar shampla, d'fhéadfaí ordóg in airde a thuiscint mar chomhartha sástachta, uimhir a haon nó comhartha maslach.

   Chun teideal do liostaithe a dhéanamh níos cairdiúla agus níos soléite, cloígh le focail shimplí thuairisciúla faoi d'áit. Tá sé ceart go leor carachtair speisialta (amhail !, # nó *) a úsáid, ach níl sé ceart go leor iad a scríobh arís is arís eile chun béim a chur orthu (amhail !!! nó ***). Chun smaointe a scaradh, úsáid camóga le spásanna nó slais amháin gan spásanna.

   Seo sampla de rudaí nach gceadaítear:

   • ****Sealla sciála agus gailf****!!!

   Seo bealach níos fearr chun é sin a scríobh:

   • Sealla sciála/gailf & gairdín príobháideach

   Is fearr tuilleadh sonraí ná athrá

   Den chuid is mó, ní gá aon eolas a thugtar d'aíonna sna torthaí cuardaigh a thabhairt arís, amhail do chathair nó do bhaile, nó líon iomlán na leapacha. Ina ionad sin, bain úsáid as teideal do liostaithe chun sonraí uathúla a thabhairt a tharraingeoidh aird air.

   Mar shampla, más in Buenos Aires atá do liostú, d'fhéadfá do chomharsanacht, amhail “Recoleta", a chur i dteideal do liostaithe. Más i bhFlórans na hIodáile atá sé, d'fhéadfá “in aice le Uffizi” nó sainchomhartha eile atá gar do d'áit a lua. Cuidíonn sé sin leis an áit a bhfuil do spás a shoiléiriú d'aíonna. Nó, má tá spás oifige tiomnaithe agat, b'fhéidir nár mhiste “oiriúnach don obair” a lua sa teideal.

   Ní gá an focal “nua” a chur i dteideal liostaithe nua, toisc go mbíonn suaitheantas sna torthaí cuardaigh a chuireann an t-eolas sin in iúl d'aíonna cheana féin.

   Léigh Polasaí Ábhair Airbnb

   Seans gur athraigh an t-eolas atá sa mhír seo ó foilsíodh í.

   Buaicphointí

   • Bíodh teideal do liostaithe gearr go leor do scáileán fóin phóca

   • Seachain emoji agus ná húsáid ceannlitreacha ar fad

   Airbnb
   17 Meith 2022
   Ar chabhraigh sé seo leat?