Déan nascleanúint chun teacht ar thorthaí molta
  Níl an t-ábhar seo ar fáil i do theanga roghnaithe, mar sin chuireamar ar fáil é sa teanga is cosúla léi atá ar fáil.

  Leideanna maidir le haíonna ag a bhfuil riachtanais inrochtaineachta a óstáil

  Cuir fáilte roimh níos mó aíonna trí ghnéithe inrochtaineachta do réadmhaoine a thaispeáint.
  Le Airbnb ar an 7 Aib 2021
  Físeán 6 nóiméad
  Nuashonraithe ar an 14 Meith 2022

  Buaicphointí

  • Is minic a chuardaíonn aíonna gnéithe inrochtaineachta amhail bealaí isteach gan chéimeanna

  • Trí ghnéithe inrochtaineachta a chur leis, is féidir leis cabhrú le do liostú a bheith le feiceáil i níos mó torthaí cuardaigh Airbnb

  • Faigh amach cad iad na gnéithe a d’fhéadfadh do liostú a dhéanamh inrochtana d’aíonna a bhfuil a soghluaisteacht teoranta

  Tá riachtanais uathúla inrochtaineachta ag go leor aíonna Airbnb, lena n-áirítear teaghlaigh a thaistealaíonn le seanóirí, páistí i naíchóistí, agus gaolta eile a bhféadfadh a soghluaisteacht a bheith teoranta.

  Ós rud é go ndéanann go leor aíonna scagadh sonrach le haghaidh gnéithe inrochtaineachta, má thaispeánann tú an méid a sholáthraíonn do spás, is féidir leis cabhrú le do liostú a bheith le feiceáil i níos mó cuardach, rud a d’fhéadfadh cur leis an seans go gcuirfear in áirithe é

  Seo roinnt treoirlínte chun spás fáilteach a chruthú ar féidir le haíonna ag a bhfuil riachtanais éagsúla é a chur in áirithe le muinín.

  Cuir gnéithe inrochtaineachta le do liostú

  Má thaispeánann tú na gnéithe inrochtaineachta seo a leanas ar do liostú, is féidir leis cuidiú leat seasamh amach i measc aíonna:

  • Bealach saor ó chéim chuig an mbealach isteach d'aíonna
  • Bealach isteach d'aíonna saor ó chéimeanna
  • Bealaí isteach gan chéimeanna chuig na seomraí
  • Láthair pháirceála inrochtana
  • Tír-raon cothrom (gan fánaí géara) chuig spás
  • Soilsiú ar na cosáin chuig an mbealach isteach
  • Bealach isteach leathan le dul isteach agus rochtain a fháil ar na seomraí
  • Cithfholcadán gan chéimeanna
  • Barraí sábháilteachta leithris agus/nó cithfholcadáin
  • Cathaoir chithfholcadáin nó folcadáin
  • Ardaitheoirí síleála nó soghluaiste
  • Ardaitheoir linn snámha

  Faigh tuilleadh eolais faoi ghnéithe inrochtaineachta a chur le do liostú

  Úsáid grianghraif chun béim a chur ar inrochtaineacht do spáis

  “Mar thaistealaí díograiseach ar a bhfuil seargadh matánach dromlaigh, tá a fhios agam cé chomh luachmhar is féidir le híomhá a bheith nuair a bhím ag meas an mbeidh teach oiriúnach dom,” a deir Srin Madipalli, comhairleoir inrochtaineachta le Airbnb.

  Lena chinntiú go bhfuil liostuithe a thaispeánann gnéithe inrochtaineachta oiriúnach i ndáiríre d’aíonna ag a bhfuil riachtanais shonracha, éilímid ar Óstaigh grianghraif de gach gné inrochtaineachta a chur isteach lena ndeimhniú. Is féidir leat a lua nach bhfuil gnéithe inrochtaineachta ach i seomraí áirithe. Mar shampla, is féidir leat a lua nach bhfuil barraí sábháilteachta seasta ach i seomra folctha amháin. Amharc ar an Ionad Cabhrach do pholasaithe Airbnb maidir le gnéithe inrochtaineachta.

  Ar an dea-uair, ní theastaíonn grianghrafadóir gairmiúil uait chun aird a tharraingt ar do ghnéithe inrochtaineachta. Is féidir leat cithfholcadáin gan chéim, rampaí agus go leor eile a ghabháil go tapa, agus d’fhón cliste á úsáid agat. Is féidir le grianghraif a ghlactar ó iliomad uillinneacha cabhrú le haíonna a thuiscint an bhfreastalóidh do spás ar a gcuid riachtanas. Mar shampla, má tá spás páirceála inrochtana agat, b’fhéidir nár mhiste duit grianghraif a ghlacadh a thaispeánann a shuíomh i ndáil leis an gcuid eile den réadmhaoin go soiléir.

  Déantar athbhreithniú ar na gnéithe inrochtaineachta go léir i gcomparáid le treoirlínte grianghraf Airbnb sula gcuirtear le do liostú iad. Mura dtaispeánann do ghrianghraf an ghné go soiléir mar a éilítear inár dtreoirlínte, is féidir linn a iarraidh ort grianghraf nua a uaslódáil nó an ghné a bhaint de do liostú.

  Seo treoir úsáideach maidir le grianghraif a ghlacadh de ghnéithe inrochtaineachta.

  Bíodh comhráite macánta oscailte agat le d’aíonna

  Má chuirtear cúpla ceist ar aíonna ionchasacha sula ndéanfaidh siad áirithint, is féidir leis cabhrú leat cinneadh a dhéanamh le chéile an oirfidh do spás dóibh.

  I measc samplaí de bhealaí úsáideacha chun comhrá a thosú tá, “An bhfuil aon cheisteanna ar leith agat faoin spás?" agus “An bhfuil aon rud is féidir liom a dhéanamh chun d’fhanacht a dhéanamh níos compordaí?”

  Is féidir le cúpla ceist chairdiúil difear mór a dhéanamh maidir le cé chomh compordach agus muiníneach a bhraithfidh aíonna faoi do spás a chur in áirithe.

  Ullmhaigh do spás go stuama

  Sula dtagann aoi ag a bhfuil riachtanais inrochtaineachta, smaoinigh ar aon rudaí beaga breise a d’fhéadfadh do spás a dhéanamh níos éasca le dul tríd. Áirítear le roinnt smaointe:

  • Troscán amhail cathaoireacha, táblaí agus otamáin a bhogadh chun cosán níos leithne a chruthú i spásanna maireachtála
  • Rochtain níos éasca ar asraonta cumhachta a chruthú
  • Earraí tí amhail tuáillí agus soithí a chur in áiteanna atá níos éasca a shroicheadh

  Foghlaim conas is féidir do spás a dhéanamh níos inrochtana

  Cruthaigh treoirleabhar cuimsitheach tarraingteach

  Is deis é treoirleabhar duit chun leideanna áitiúla a thabhairt d’aíonna a thaispeánann d’fháilteachas agus do chathair. Agus moltaí á gcur agat leis maidir le bia, fámaireacht, agus gníomhaíochtaí lasmuigh, déan iarracht smaoineamh mar thaistealaí ag a bhfuil riachtanais inrochtaineachta.

  Mar shampla, smaoinigh ar na bialanna a bhfuil rampaí acu a chur in iúl, conairí siúlóide ar a bhfuil cosáin pábháilte a liostú, agus na músaeim a bhfuil go leor páirceála iontu gar don bhealach isteach a lua.

  Trí na leideanna seo a chuimsiú i do ghnáthamh óstála, is féidir leat do spás a dhéanamh mealltach do lucht spéise níos mó agus cabhrú le domhan a chruthú inar féidir le gach duine a bheith ar a suaimhneas.

  Seans gur athraigh an t-eolas atá sa mhír seo ón gcéad uair a foilsíodh í.

  Buaicphointí

  • Is minic a chuardaíonn aíonna gnéithe inrochtaineachta amhail bealaí isteach gan chéimeanna

  • Trí ghnéithe inrochtaineachta a chur leis, is féidir leis cabhrú le do liostú a bheith le feiceáil i níos mó torthaí cuardaigh Airbnb

  • Faigh amach cad iad na gnéithe a d’fhéadfadh do liostú a dhéanamh inrochtana d’aíonna a bhfuil a soghluaisteacht teoranta

  Airbnb
  7 Aib 2021
  Ar chabhraigh sé seo leat?