Déan nascleanúint chun teacht ar thorthaí molta
  Níl an t-ábhar seo ar fáil i do theanga roghnaithe, mar sin chuireamar ar fáil é sa teanga is cosúla léi atá ar fáil.

  Freagraí do thaistealaithe faoi COVID-19

  Faigh amach conas atáimid ag tacú leat le roghanna taistil solúbtha, áiteanna fanachta níos glaine agus go leor eile.
  Le Airbnb ar an 10 Márta 2020
  Léamh 7 nóiméad
  Nuashonraithe ar an 25 Meith 2021

  Tuigimid go bhfuil go leor éiginnteachta ann fós maidir le COVID-19 agus an mbeidh tionchar aige ar do phleananna saoire de réir mar a thagann an taisteal ar ais sna míonna amach romhainn. Chun cuidiú le tacaíocht a thabhairt do thaistealaithe, táimid ag rianú do chuid ceisteanna agus ag freagairt cuid acu anseo. Coinneoimid ag nuashonrú an leathanaigh seo de réir mar a thiocfaidh athrú ar an scéal agus de réir mar a bheidh níos mó freagraí ar fáil.

  Caithfidh mé mo thuras a chur ar ceal. Cad iad na roghanna atá agam?
  Socraíonn Óstaigh polasaithe cealaithe agus is féidir leo a bheith éagsúil. Is féidir leat sonraí a fháil faoi pholasaí cealaithe gach áite le fanacht ar phríomhleathanach gach liostaithe nó ar an gcuid Turais de láithreán gréasáin nó aip Airbnb do na háirithintí atá agat cheana.

  Ní aisíocfar aíonna a rinne áirithint nua tar éis an 14 Márta 2020 faoin bpolasaí um imthosca maolaitheacha má chuireann siad an áirithint ar ceal de bharr COVID-19 mura bhfuil siad tinn le COVID-19. Faigh tuilleadh eolais faoinár bpolasaí um imthosca maolaitheacha.

   Is mian liom turas a chur in áirithe, ach níl mé cinnte conas a bheidh cúrsaí COVID-19 nó srianta taistil idirnáisiúnta sa todhchaí. Cad ba chóir dom a dhéanamh?
   B’fhéidir go mbraitheann tú éiginnte faoi thaisteal sa todhchaí a chur in áirithe anois. Molaimid go láidir do gach aoi an polasaí cealaithe a mheas go cúramach maidir le haon áirithint a dhéanfaidh siad agus liostuithe a roghnú a sholáthraíonn solúbthacht. Táimid tar éis scagaire a chur leis chun é a dhéanamh níos éasca duit áiteanna ag a bhfuil polasaithe cealaithe solúbtha a chuardach. Tá an acmhainn seo cruthaithe againn freisin chun cabhrú le taistealaithe tuilleadh eolais a fháil faoi roghanna árachais taistil tríú páirtí. Ní aisíocfar aíonna a dhéanfaidh áirithint nua tar éis an 14 Márta 2020 faoin bpolsaí um imthosca maolaitheacha má chuireann siad an áirithint ar ceal de bharr COVID-19 mura bhfuil siad tinn le COVID-19.

   Conas is féidir liom áiteanna le fanacht ag a bhfuil polasaithe cealaithe solúbtha a aimsiú?
   Tá scagaire curtha againn leis chun go mbeidh sé níos éasca duit áiteanna ag a bhfuil polasaithe cealaithe solúbtha a chuardach. Faigh tuilleadh eolais faoin scagaire. Ná déan dearmad go socraíonn Óstaigh polasaithe cealaithe agus go bhféadfaidís a bheith éagsúil. Is féidir leat sonraí a fháil faoin bpolasaí cealaithe maidir le gach áit le fanacht ar phríomhleathanach gach liostaithe.

   Cá bhfaighidh mé tuilleadh eolais faoi shrianta taistil agus comhairle áitiúil?
   D'eisigh mórán pobal comhairle taistil áitiúil nó srianta sealadacha ar lóistín (cíosanna gearrthéarmacha san áireamh). Molaimid seiceáil áitiúil a dhéanamh ar shrianta taistil agus comhairle lena fháil amach an bhféadfadh tionchar a bheith aige seo ar d'fhanacht.

   Ní féidir liom aisíocaíocht a fháil bunaithe ar pholasaí cealaithe m’Óstaigh. Cén fáth?
   Is é atá in Airbnb ná pobal aíonna agus Óstach a thagann le chéile tríd an ardán. Cinneann Óstaigh an méid a ghearrann siad, rialacha sonracha faoin spás, agus a bpolasaithe cealaithe. Is féidir leat sonraí a fháil faoi pholasaí cealaithe gach áite le fanacht ar phríomhleathanach gach liostaithe nó ar an gcuid Turais de láithreán gréasáin nó aip Airbnb do na háirithintí atá agat cheana. In a lán cásanna, bíonn Óstaigh ag brath ar a dtuilleamh Airbnb chun greim a choinneáil faoin bhfiacail, rud a fhágfaidh go mbeidh sé deacair orthu eisceachtaí a dhéanamh dá gcuid polasaithe.

   Chuir Óstach áirithint ar ceal. Cad a tharlóidh anois?
   Tuigimid go bhféadfadh cealuithe cur isteach ort, fiú nuair a tharlaíonn siad ar chúis intuigthe. Coinnigh i gcuimhne go bhféadfadh COVID-19 dul i bhfeidhm ar go leor Óstach a chuireann áirithint ar ceal nó go bhfuil siad ag gníomhú ar bhealach a chabhróidh le folláine ár bpobal iomlán a chosaint.

   Má chuireann d’Óstach áirithint ar ceal, d’fhéadfá a bheith incháilithe d’aisíocaíocht iomlán. Seiceáil an chuid Turais de láithreán gréasáin nó aip Airbnb le haghaidh sonraí faoi d’aisíocaíocht.

   Má theastaíonn uait taisteal fós, tá súil againn go roghnóidh tú áirithint a dhéanamh le Airbnb arís.

   Cén cineál prótacail sláinte, sábháilteachta agus glantacháin atá i bhfeidhm d’aíonna agus d’Óstaigh le linn fanachta?
   Tá sábháilteacht ár bpobail mar phríomhthosaíocht againn. Mar sin, tá sraith cleachtas sábháilteachta éigeantach COVID-19 cruthaithe againn d’Óstaigh agus d’aíonna liostuithe Airbnb, bunaithe ar threoir ó shaineolaithe amhail an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte agus Lárionaid na Stát Aontaithe um Ghalair a Rialú agus a Chosc. Tá Óstaigh ar fud an domhain ag tabhairt tiomantas dár gcleachtais nuashonraithe sábháilteachta agus glantacháin COVID-19 chun cabhrú leat suaimhneas intinne a bheith agat. Faigh tuilleadh eolais anseo.

   Bhogamar ar shiúl ó bhunriachtanais dhomhanda maidir le caitheamh masc agus scaradh sóisialta. Ina áit sin, táimid ag tosú ag iarraidh ar Óstaigh agus ar aíonna dlíthe agus treoirlínte áitiúla a leanúint mar tá liostuithe ag Airbnb ar fud an domhain agus tá pobail éagsúla ag céimeanna éagsúla dá n-iarrachtaí chun COVID-19 a chosc. Molaimid seiceáil a dhéanamh ar threoirlínte ginearálta sláinte agus sábháilteachta maidir le sábháilteacht COVID-19, ag déanamh monatóireacht ar shrianta taistil agus ar an gcomhairle rialtais is infheidhme, agus na treoirlínte náisiúnta agus áitiúla go léir a leanúint agus tú ag taisteal.

   Is mian liom Eispéireas Airbnb pearsanta a chur in áirithe. Cén t-eolas a theastaíonn uaim?
   Táimid tar éis eispéiris phearsanta a athoscailt in áiteanna ina bhfuil sé ceadaithe déanamh amhlaidh, agus thugamar isteach treoirlínte sláinte agus sábháilteachta a éilíonn ar Óstaigh agus ar aíonna cumhdaigh aghaidhe cosanta a chaitheamh agus scaradh sóisialta a chleachtadh nuair a éilíonn dlíthe nó treoirlínte áitiúla iad. De réir mar a athraíonn srianta rialtais, b’fhéidir go mbeidh orainn eispéiris a stopadh in áiteanna tar éis dó athoscailt agus tabharfaimid fógra duit má tharlaíonn sé sin. Sa chás go bhfuil eispéireas pearsanta curtha in áirithe agat in áit inar cuireadh ar sos é, gheobhaidh tú cúpón $25 USD chun páirt a ghlacadh in eispéireas amach anseo. Faigh sonraí faoi athoscailt

   Más fearr leat eispéireas pearsanta a dhéanamh le do ghrúpa amháin, smaoinigh ar áirithint phríobháideach a dhéanamh. Murar athosclaíodh eispéiris phearsanta i do phobal fós, féach ar ár n-eispéiris ar líne. Cibé an bhfuil tú ag iarraidh scil nua a fhoghlaim, ceangal a dhéanamh le cairde thar ghníomhaíocht spraíúil, nó triail a bhaint as cleachtadh tógála foirne le do chomhoibrithe, anois is féidir leat é sin a dhéanamh ó shábháilteacht do bhaile féin. Ó rúin na draíochta a fhoghlaim go cócaireacht le teaghlach Mharacach go machnamh a dhéanamh le manach Búdaíoch, tá an oiread sin eispéireas ar líne atá le hiniúchadh cheana féin.

   An gcaithfidh aíonna cleachtais sábháilteachta COVID-19 Airbnb a leanúint?
   De réir mar a leanann an phaindéim ar aghaidh, tá sé tábhachtach go ndéanfaimis go léir iarracht srian a chur le scaipeadh COVID-19. Agus é seo san áireamh againn, sheolamar cleachtais sábháilteachta éigeantacha nach mór do gach duine i bpobal Airbnb iad a leanúint, bunaithe ar threoir ó shaineolaithe sláinte cosúil le Lárionaid na Stát Aontaithe um Ghalair a Rialú agus a Chosc. Mar chuid de na cleachtais sábháilteachta, caithfidh aíonna agus Óstaigh araon aontú—nuair a éilíonn dlíthe nó treoirlínte áitiúla iad—masc nó clúdach aghaidhe a chaitheamh agus iad ag idirghníomhú go pearsanta agus scaradh sóisialta a chleachtadh.

   Chuir mé áit le fanacht in áirithe ar Airbnb d’imeacht atá curtha ar ceal. An féidir liom m'áirithint a chur ar ceal?
   Tuigimid go gcuireann mórán dár dtaistealaithe áiteanna le fanacht in áirithe ar Airbnb le haghaidh imeachtaí. Má bhíonn imeacht a raibh tú ag pleanáil freastal air curtha ar ceal agus nach mbíonn d’áirithint clúdaithe ag ár bpolasaí um imthosca maolaitheacha, seiceáil an polasaí cealaithe ar d'áirithint. Chomh maith leis sin, ná bíodh leisce ort teagmháil dhíreach a dhéanamh le d’Óstach.

   Cad é an polasaí um imthosca maolaitheacha?
   Tugann polasaí um imthosca maolaitheacha Airbnb rogha d’aíonna agus d’Óstaigh áirithint a chur ar ceal gan mhuirir má bhíonn tionchar ag rudaí amhail gortú tromchúiseach nó breoiteacht, tubaistí nádúrtha, srianta taistil agus imeachtaí eile gan choinne orthu. Ní aisíocfar aíonna a dhéanfaidh áirithint nua tar éis an 14 Márta 2020 faoin bpolsaí um imthosca maolaitheacha má chuireann siad an áirithint ar ceal de bharr COVID-19 mura bhfuil siad tinn le COVID-19. Chun na roghanna cealaithe atá ar fáil do d’áirithint a iniúchadh, tabhair cuairt ar an gcuid Turais de láithreán gréasáin nó aip Airbnb.

   Chuir mé réadmaoin Airbnb Luxe in áirithe. An gclúdaíonn an polasaí um imthosca maolaitheacha mé?
   Ní bhaineann ár bpolasaí um imthosca maolaitheacha le háirithintí Airbnb Luxe, atá faoi réir pholasaí Luxe um aíonna a aisíoc.

   An bhfuil acmhainní breise ann chun cabhrú liom fanacht ar an eolas agus mé ag taisteal?
   Chun eolas atá cothrom le dáta a fháil faoi shrianta agus treoirlínte taistil, féach ar an acmhainn seo.

   Chun cabhrú le scaipeadh COVID-19 a mhoilliú, is féidir leat aipeanna Fógraí Nochta a íoslódáil ar d'fhón. Tugann na feidhmchláir tríú páirtí seo, arna bhforbairt ag údaráis sláinte poiblí ar fud an domhain bunaithe ar theicneolaíocht ó Google agus Apple, fógra duit má tháinig tú i ndlúth-theagmháil le duine a bhfuil tástáil dheimhnitheach déanta air maidir le COVID-19. Faigh tuilleadh eolais faoi Fógraí Nochta, a gcleachtais phríobháideachta, agus conas foláirimh a fháil.

   Tá ceisteanna agam fós. Cé leis ar cheart dom teagmháil a dhéanamh?
   Mar gheall ar an tionchar forleathan a bhí ag COVID-19 ar thaisteal domhanda, tá líon ard glaonna agus teachtaireachtaí á bhfáil fós ag ár bhfoireann tacaíochta pobail. Má theastaíonn cúnamh láithreach uait ó bhall foirne tacaíochta pobail, is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn go díreach tríd an aip.

   Is féidir leat freagraí a fháil ar go leor de do chuid ceisteanna i roinnt uirlisí féinseirbhíse a d’fhorbraíomar chun go mbeadh sé níos éasca duit saincheisteanna a réiteach tú féin. Tabhair cuairt ar an acmhainn seo le haghaidh srianta taistil atá cothrom le dáta nó an tIonad Cabhrach le haghaidh tuilleadh acmhainní agus eolais.

   Tuigimid go bhfuil COVID-19 i ndiaidh cur isteach go mór ar thaistealaithe, agus táimid anseo chun cabhrú leat. Go raibh maith agat as oibriú linn chun sábháilteacht agus folláine ár bpobail a chosaint.

   Seans gur athraigh an t-eolas atá sa mhír seo ón gcéaduair a foilsíodh í.

   Airbnb
   10 Márta 2020
   Ar chabhraigh sé seo leat?