Conas léirmheasanna díoltais a dhíospóid

Iarr go mbainfear léirmheas díoltais, is cuma cé chomh fada ó shin a postáladh é.
Le Airbnb ar an 16 Samh 2022
Léamh 2 nóiméad
Nuashonraithe ar an 11 Noll 2023

Nóta ón eagarthóir: Foilsíodh an mhír seo mar chuid de Airbnb: Nuashonrú Geimhridh 2022. Seans gur athraigh an t-eolas ó foilsíodh í. Faigh tuilleadh eolais faoin nuashonrú táirge is déanaí uainn.

Tá a fhios againn go mbíonn imní ar Óstaigh go minic go bhféadfaí léirmheas díoltais a fhágáil. Is léirmheasanna claonta iad sin a d’fhéadfadh aíonna a fhágáil tar éis duit a thuairisciú gur sháraigh siad ceann de do rialacha tí, go ndearna siad damáiste do do réadmhaoin nó go ndearna siad sárú tromchúiseach eile ar pholasaí.

Inár gcóras léirmheasanna is féidir leat léirmheasanna a chreideann tú a bheith díoltasach a dhíospóid.

Cosaint ar léirmheasanna díoltais

Ba cheart go mbeifeá ar do shuaimhneas agus tú ag óstáil aíonna agus gan imní a bheith ort go bhféadfá léirmheas díoltais a fháil. Is féidir leat cur i gcoinne léirmheas díoltais—is cuma cén uair a postáladh é—ó aíonna a dhéanann sárú tromchúiseach ar pholasaithe, mar shampla:

  • Damáiste a dhéanamh do do réadmhaoin

  • Fanacht thar thréimhse na háirithinte

  • Do ghnáthrialacha tí a shárú

  • Cóisir nó imeacht neamhúdaraithe a eagrú ag d'áit

Má dhíospóideann tú léirmheas, ní hionann sin agus a rá go mbainfear é. Nuair a dhíospóideann tú léirmheas, iarrfaimid ort fianaise a chur ar fáil, amhail grianghraif nó snáitheanna teachtaireachta le haíonna.

Caithfidh do chuid fianaise a léiriú gur tharla sárú tromchúiseach polasaí. Caithfidh sé a bheith soiléir gur dócha gur fágadh an léirmheas díoltais mar gheall gur tuairiscíodh an sárú polasaí do Airbnb agus/nó don aoi.

Is den chríonnacht é do chumarsáid go léir le haíonna a choinneáil i do bhosca isteach Airbnb ionas gur féidir lenár bhfoireann seirbhíse do chustaiméirí aon fhianaise a athbhreithniú go héasca. Ná déan dearmad nach féidir ach le príomhóstaigh agus le príomhaíonna léirmheasanna a dhíospóid.

Faigh tuilleadh eolais faoinár bpolasaí um léirmheasanna

Conas a n-oibríonn an polasaí

Cuir i gcás go gcaitheann aoi tobac i do theach, i gcoinne do rialacha tí. Cuireann tú in iúl do d'aoi go bhfuair tú nutaí toitíní sa seomra suí, agus cuireann tú iarratas isteach ar aisíocaíocht le haghaidh glantachán cuimsitheach. Mar fhreagra air sin, diúltaíonn d'aoi íoc agus fágann sé nó sí léirmheas feargach. Is féidir leat an léirmheas sin a dhíospóid agus fiosróimid é lena chinneadh an gcáilíonn sé lena bhaint.

D'inis óstaigh dúinn gur chabhraigh ár bpolasaí nuashonraithe maidir le léirmheasanna díoltais leo tabhairt faoin óstáil go muiníneach.
Deir an tÓstach Leanne faoi léirmheas díoltais ar a liostú gur “measúnaíodh agus baineadh go pras é nuair a rinne mé an t-iarratas. Bhraith mé go mór go raibh Airbnb ag faire amach dom.”

Dhéileáil an tÓstach Daniel freisin “le léirmheas a mheas mé a bheith éagórach,” ar seisean. “Ní miste liom a rá gur chabhraigh [tacaíocht Airbnb] go mór le m'iarratas a réiteach.”

Airbnb
16 Samh 2022
Ar chabhraigh sé seo leat?