Déan nascleanúint chun teacht ar thorthaí molta

  Úsáid a bhaint as léirmheasanna chun do ghnáthamh óstála a fheabhsú

  Is féidir le léirmheasanna cabhrú leat do liostú a fheabhsú agus bheith i d’Óstach níos fearr fós.
  Le Airbnb ar an 4 Beal 2021
  Léamh 2 nóiméad
  Nuashonraithe ar an 4 Beal 2021

  Buaicphointí

  • Faigh amach conas is féidir le léirmheasanna cuidiú leat bheith i d’Óstach níos fearr

  • Má iarrann tú aiseolas cuiditheach is féidir leis cuidiú leat le do ghnáthamh óstála a fheabhsú

  • Is féidir le léirmheasanna dearfacha cabhrú leat a fháil amach cad iad na rudaí ba cheart duit a thabhairt chun suntais i do liostú

   • Trí fhreagra a thabhairt ar léirmheasanna is féidir leat a thaispeáint go bhfuil tú tiomanta d'fheabhas a dhéanamh

   Is féidir le léirmheasanna maithe na rudaí is mó a thaitníonn le haíonna faoi do spás agus do stíl óstála a chur in iúl duit. Agus cé nach bhfuil siad chomh deas céanna, is féidir le léirmheasanna diúltacha cuidiú leat bheith i d’Óstach níos fearr fós. Ó do chéad léirmheas riamh, is féidir leat léirmheasanna a úsáid chun do stíl óstála a fheabhsú.

   An fáth a bhfuil léirmheasanna tábhachtach

   Cothaíonn léirmheasanna muinín sa phobal agus cuidíonn siad le do ghnó a chur chun cinn.

   • Ná déan dearmad gach léirmheas a léamh—agus féachaint ar an aiseolas príobháideach a fhágann aíonna le haghaidh eolais ón taobh istigh
   • Le léirmheasanna dearfacha insítear d’aíonna ionchasacha faoi do stíl óstála, agus is féidir leat iad a úsáid chun feabhas a chur ar do liostú—mar shampla, má mholann aoi do chistin lán le soláthairtí, is dócha go mbeidh tú ag iarraidh é a thaispeáint i ngrianghraif
   • Is féidir le léirmheasanna diúltacha dearcthaí a thabhairt nár smaoinigh tú orthu b'fhéidir, agus is féidir leat iad a úsáid mar inspioráid chun do chuid saoráidí a uasghrádú nó an cur síos ar do liostú a nuashonrú

   Conas aiseolas cuiditheach a iarraidh ó aíonna

   Má choinníonn tú i dteagmháil le d’aíonna le linn a dturais, is féidir leat ceist a chur orthu cén dóigh a bhfuil a bhfanacht ag gabháil agus má bhíonn rud ar bith is féidir leat a dhéanamh lena chinntiú go mbeidh eispéireas iontach acu.

   • Is féidir leis seo cabhrú leat léirmheasanna diúltacha a sheachaint—má insíonn aíonna duit cad a d’fhéadfadh a bheith níos fearr i dtosach, is féidir leat oibriú chun é a shocrú ar an bpointe boise
   • Is féidir leat úsáid a bhaint as ár n-uirlis do theachtaireachtaí sceidealaithe chun cumarsáid a dhéanamh le haíonna ag tréimhsí tábhachtacha, amhail nuair atá áirithint á déanamh, ag an tseiceáil isteach agus ag an tseiceáil amach

   Conas léirmheasanna a úsáid chun do leasa

   Molann Omar, Sáróstach i gCathair Mheicsiceo gur gá freagra tapa a thabhairt ar gach léirmheas. “Glacaim an t-am i gcónaí chun freagra a scríobh ar gach uile léirmheas, bíodh siad maith nó olc,” a deir sé. "Léifidh d’aíonna ionchasacha amach anseo iad." Seo roinnt leideanna eile:

   • Le gach léirmheas is féidir leat rud éigin a fhoghlaim faoi do ghnáthamh óstála
   • Nuair a léann tú gach léirmheas, is féidir leat stíl do liostaithe agus do stíl óstála a fheabhsú
   • “Ba cheart léirmheasanna cuiditheacha a chur san áireamh i gcónaí,” a deir Omar, ag rá gur spreag aiseolas ó aoi faoi theocht an uisce é leis an bhfadhb a réiteach—agus tháinig an t-aoi céanna ar ais ocht mí ina dhiaidh sin le haghaidh fanacht eile
   Cothaítear ár bpobal ar mhuinín, agus is é ár gcóras léirmheasanna bunús na hiontaoibhe sin. Tá súil againn go mbeidh an córas léirmheasanna úsáideach duit—agus tá súil againn go gcuideoidh sé leat feabhas a dhéanamh agus cur le bheith i do Sháróstach.

   Seans gur athraigh an t-eolas atá sa mhír seo ón gcéaduair a foilsíodh í.


   Buaicphointí

   • Faigh amach conas is féidir le léirmheasanna cuidiú leat bheith i d’Óstach níos fearr

   • Má iarrann tú aiseolas cuiditheach is féidir leis cuidiú leat le do ghnáthamh óstála a fheabhsú

   • Is féidir le léirmheasanna dearfacha cabhrú leat a fháil amach cad iad na rudaí ba cheart duit a thabhairt chun suntais i do liostú

    • Trí fhreagra a thabhairt ar léirmheasanna is féidir leat a thaispeáint go bhfuil tú tiomanta d'fheabhas a dhéanamh

    Airbnb
    4 Beal 2021
    Ar chabhraigh sé seo leat?