Déan nascleanúint chun teacht ar thorthaí molta

  Bealach níos simplí chun cur i gcoinne léirmheasanna díoltais

  Iarr go mbainfear léirmheas díoltais, is cuma cé chomh fada ó shin a postáladh é.
  Le Airbnb ar an 16 Samh 2022
  Léamh 3 nóiméad
  Nuashonraithe ar an 30 Samh 2022

  Is minic is mian le hóstaigh dea-theist aoi ar Airbnb a fháil amach sula nglacfaidh siad le hiarratas ar áirithint, agus bíonn imní orthu freisin go scríobhfaí léirmheasanna díoltais orthu. Táimid ag uasghrádú chóras na léirmheasanna chun gur féidir leat a fháil amach faoi léirmheasanna Óstach eile ar aíonna agus chun cur i gcoinne aon léirmheasanna díoltais.

  Tuilleadh sonraí i léirmheasanna

  Táimid ag cur ar chumas Óstach níos mó sonraí a chur i léirmheasanna ar aíonna, agus beidh Óstaigh eile ábalta iad sin a léamh. Chomh maith le rátáil fhoriomlán aoi a fháil, beidh a fhios agat conas a rátáil Óstaigh eile an t-aoi sin ó thaobh glaineachta, cumarsáide, agus cloí le rialacha tí de. Cuideoidh do léirmheasanna freisin le príomhrialacha d'aíonna a fhorfheidhmiú agus beidh tú ábalta aoi ar bith nach gcloíonn leo a thuairisciú.

  Bíonn an próiseas céanna i gceist leis na léirmheasanna a fhágann aíonna ortsa. Roghnóidh aíonna fós réalta amháin go cúig réalta dá bhfanacht foriomlán. Anois, is féidir leo rátáil réalta a chur le roinnt catagóirí freisin—agus an méid a chuaigh go maith nó d'fhéadfadh a bheith níos fearr a shonrú.

  Mar shampla, má tá d'áit an-ghlan, d'fhéadfadh aoi cúig réalta agus “seomra folctha fíorghlan” a roghnú. Ní bheidh tionchar ag na rátálacha réalta ná ag an aiseolas i gcatagóirí ar leith ar stádas Sáróstaigh.

  Cosaint níos láidre ar léirmheasanna díoltais

  Ba cheart go mbeifeá ar do shuaimhneas agus tú ag óstáil aíonna agus gan a bheith buartha faoin seans go bhfaighfeá léirmheas díoltais.

  Is féidir leat léirmheas díoltais a dhíospóid—is cuma cén uair a postáladh é—ó aíonna a dhéanann sárú tromchúiseach ar pholasaithe, mar shampla:

  • Damáiste a dhéanamh do do réadmhaoin (nua i mí na Samhna 2022)
  • Fanacht thar an áirithint (nua i mí na Samhna 2022)
  • Do rialacha tí a shárú (nua i mí na Samhna 2022)
  • Cóisir nó imeacht neamhúdaraithe a eagrú ag d'áit (i bhfeidhm ó Aibreán 2021)

  Má d'iarr tú go mbainfí léirmheas roimh an 16 Samhain 2022, beidh ort iarratas nua a thosú de réir an pholasaí nuashonraithe.

  Má dhíospóideann tú léirmheas, ní hionann sin is a rá go mbainfear é. Nuair a dhíospóideann tú léirmheas, iarrfaimid fianaise ort, amhail grianghraif nó snáitheanna teachtaireachta le haíonna. Caithfidh go léiríonn siad sin sárú tromchúiseach polasaí agus gur scríobhadh an léirmheas díoltais de bharr gur fhorfheidhmigh tú polasaí.

  Faigh tuilleadh eolais faoinár bpolasaí léirmheasanna

  Conas a oibríonn an polasaí nuashonraithe? Cuir i gcás go gcaitheann aoi tobac i do theach, i gcoinne do rialacha tí. Cuireann tú in iúl do d'aoi go bhfuair tú nutaí toitíní sa seomra suí, agus cuireann tú iarratas ar aisíocaíocht isteach le haghaidh glantachán cuimsitheach. Mar fhreagra air sin, diúltaíonn d'aoi íoc agus fágann sé nó sí léirmheas feargach. Anois beidh tú ábalta an léirmheas seo a dhíospóid agus fiosróimid lena chinneadh an gcáilíonn sé lena bhaint.

  Go luath in 2023, tabharfaimid isteach bota comhrá lena éascú duit léirmheas a dhíospóid gan dul i dteagmháil le Tacaíocht Phobail.

  Táimid ag nuashonrú mhodh oibrithe na léirmheasanna as siocair bhur gcuid aiseolais. Coinnígí oraibh ag roinnt bhur gcuid smaointe linn, ionas gur féidir linn leanúint ar aghaidh ag cruthú na nuashonruithe a theastaíonn uaibh.

  Faigh sonraí faoi Airbnb: Nuashonrú Geimhridh 2022

  Seans gur athraigh an t-eolas atá sa mhír seo ó foilsíodh í.

  Airbnb
  16 Samh 2022
  Ar chabhraigh sé seo leat?