Déan nascleanúint chun teacht ar thorthaí molta
  Níl an t-ábhar seo ar fáil i do theanga roghnaithe, mar sin chuireamar ar fáil é sa teanga is cosúla léi atá ar fáil.

  Bealach níos simplí chun cur i gcoinne léirmheasanna díoltais

  Iarr go mbainfear léirmheas díoltais, is cuma cé chomh fada ó shin a postáladh é.
  Le Airbnb ar an 16 Samh 2022
  Léamh 2 nóiméad
  Nuashonraithe ar an 30 Samh 2022

  Dúirt óstaigh linn gur mian leo dea-theist aoi ar Airbnb a bheith ar eolas acu sula nglacfaidh siad le hiarratas ar áirithint, agus go mbraitheann siad buartha faoin seans go bhfágfaí léirmheasanna díoltais. Táimid ag déanamh uasghrádaithe ar an gcóras léirmheasanna chun gur féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoi léirmheasanna Óstach eile ar aíonna agus chun cur i gcoinne aon léirmheasanna díoltais.

  Tuilleadh sonraí i léirmheasanna

  Táimid ag cur ar chumas Óstach níos mó sonraí a fhágáil ina léirmheasanna ar aíonna, agus beidh tú ábalta iad sin a léamh. Mar shampla, chomh maith le rátáil fhoriomlán aoi a fháil, beidh a fhios agat conas a rátáil Óstaigh eile iad maidir le glaineacht, cumarsáid, agus rialacha tí a leanúint. Cuideoidh d'aiseolas freisin le príomhrialacha d'aíonna a fhorfheidhmiú agus beidh tú ábalta aoi ar bith nach gcloíonn leo a thuairisciú.

  Baineann an próiseas céanna leis na léirmheasanna a fhágann aíonna duitse. Roghnóidh aíonna réalta amháin go cúig réalta fós dá bhfanacht foriomlán. Anois, is féidir leo rátáil réalta a chur le roinnt catagóirí freisin—agus an méid a chuaigh go maith nó d'fhéadfadh a bheith níos fearr a shonrú.

  Mar shampla, má tá d'áit an-ghlan, d'fhéadfadh aoi cúig réalta agus “seomra folctha gléghlan” a roghnú. Ní bheidh tionchar ag na rátálacha réalta ná ag an aiseolas i gcatagóirí ar leith ar stádas Sáróstaigh, rud nach socraítear ach le do rátáil fhoriomlán réalta amháin.

  Cosaint níos láidre ar léirmheasanna díoltais

  Ba cheart go mbeifeá ar do shuaimhneas agus tú ag óstáil aíonna agus gan a bheith buartha faoin seans go bhfaighfeá léirmheas díoltais.

  Is féidir leat a iarraidh go mbainfear léirmheas díoltais ar bith, is cuma cé chomh fada ó shin a postáladh é. Beidh tú ábalta aird a tharraingt ar léirmheasanna ó aíonna:

  • A dhéanann sárú tromchúiseach polasaí, amhail damáiste a dhéanamh do do réadmhaoin nó fanacht thar am na háirithinte
  • A sháraíonn do rialacha tí—mar shampla, trí chóisir nó imeacht neamhúdaraithe a eagrú ag d'áit

  Abraimis go gcaitheann aoi tobac i do theach, i gcoinne do rialacha tí. Chuir tú in iúl do d'aoi go bhfuair tú bunanna toitíní sa seomra suí, agus chuir tú iarratas ar aisíocaíocht isteach le haghaidh glantachán cuimsitheach. Mar fhreagra air sin, diúltaíonn d'aoi íoc agus fágann sé nó sí léirmheas feargach. Beidh tú ábalta cur i gcoinne an léarmheasa seo anois.

  I dtús 2023, tabharfaimid isteach chatbot lena dhéanamh níos éasca duit cur i gcoinne léirmheasa gan dul i dteagmháil le Tacaíocht Phobail.

  Tá an bealach a n-oibríonn léirmheasanna á nuashonrú againn mar thoradh díreach ar bhur gcuid iarratas. Coinnigh oraibh ag roinnt bhur gcuid smaointe linn, ionas gur féidir linn leanúint leis na nuashonruithe a theastaíonn uaibh a chruthú.

  Faigh sonraí faoi Airbnb: Nuashonrú Geimhridh 2022

  Seans gur athraigh an t-eolas atá sa mhír seo ón uair a foilsíodh í.

  Get details about the Airbnb 2022 Winter Release

  Information contained in this article may have changed since publication.

  Airbnb
  16 Samh 2022
  Ar chabhraigh sé seo leat?