Déan nascleanúint chun teacht ar thorthaí molta
  Níl an t-ábhar seo ar fáil i do theanga roghnaithe, mar sin chuireamar ar fáil é sa teanga is cosúla léi atá ar fáil.

  Tarraing as cumhacht na tacaíochta idir Óstaigh

  Déan teagmháil le hÓstaigh eile chun leideanna a fháil agus pobal a chruthú.
  Le Airbnb ar an 3 Beal 2023
  Léamh 2 nóiméad
  Nuashonraithe ar an 3 Beal 2023

  Ó 2007 i leith, liostaigh breis agus 4 mhilliún Óstach a n-áit ar Airbnb. Fuair go leor de na hÓstaigh sin an dáimh agus an tacaíocht a bhí ag teastáil uathu trí Chlubanna Óstach áitiúla nó trí Ionad Pobail Airbnb.

  Glac páirt i gClub Óstach le tacaíocht áitiúil a fháil

  Is ar son Óstach i bpobail ar fud an domhain na Clubanna Óstach, agus is iad na hÓstaigh féin a reáchtálann iad trí ghrúpaí príobháideacha Facebook agus teacht le chéile. Nuair a ghlacann tú páirt i gClub Óstach áitiúil, tá rochtain agat ar:

  • Leideanna ó Óstaigh a bhfuil taithí acu ar rudaí amhail rialacháin faoi lóistíní ar chíos gearrthéarmach i do cheantar
  • Teacht le chéile ar an láthair agus fíorúil a bhféadfadh caidrimh thábhachtacha a bheith ann dá bharr
  • Rochtain ón taobh istigh ar an nuacht is déanaí agus ar nuashonruithe táirgí ó Airbnb
  • Atreoruithe aíonna féideartha ó Óstaigh a fhaigheann iarratas nach féidir leo freastal orthu
  • Muintearas agus tacaíocht leanúnach

  “Tamaillín beag ó shin, bhí duine de na hÓstaigh inár bpobal ag streachailt le neart áirithintí a fháil,” arsa Janvi, Ceannaire Pobail sa Chéinia. “Laistigh de chúpla nóiméad, d'fhreagair daoine eile sa ghrúpa le leideanna faoi ráta in aghaidh na hoíche a shocrú atá iomaíoch sa cheantar, grianghrafadóir áitiúil a fhostú chun a spás a ghabháil, agus a maisiúchán a nuashonrú. Bíonn sé spreagúil i gcónaí an pobal a fheiceáil ag obair i gcomhar chun tacú lena chéile."

  Glac páirt sa chomhrá san Ionad Pobail

  Is fóram ar líne é Ionad Pobail Airbnb a thugann Óstaigh nua agus Óstaigh sheanbhunaithe le chéile ar fud an domhain. Cuirtear fáilte roimh Óstaigh isteach i spás comhoibritheach bríomhar inar féidir leo:

  • Comhráite a chuardach agus leideanna a fháil faoi réimse leathan ábhar
  • Comhairle a iarraidh faoi chás ar leith, mar shampla conas teachtaireacht ó aoi nó drochléirmheas a freagairt
  • A liostú a roinnt le hÓstaigh eile agus aiseolas agus leideanna a fháil lena fheabhsú
  • Scéalta a mhalartú faoina n-eispéiris óstála, amhail nóta deas a fuair siad ó aoi nó fadhb féilire atá idir lámha acu
  • Aiseolas a thabhairt go díreach d'fhostaithe Airbnb

  “Trí bliana tar éis dom tosú ag óstáil tháinig mé chuig an Ionad Pobail ag lorg leighis ar fhadhb shonrach teicneolaíochta,” arsa Lawrene, Óstach in Albain Nua, Ceanada. “Ag léamh trí na comhráite dom, thug mé faoi deara go bhféadfainn go leor ceap tuisle coitianta a sheachaint dá dtiocfainn níos luaithe.

  “Is pobal go deimhin é. Daoine ag tabhairt comhairle agus tacaíochta ina riocht féin atá i gceist—níl siad ceilte taobh thiar d'abhatáranna ná d'ainmneacha úsáideora. Daoine fiala atá ann ar suim leo daoine eile. Tá an oiread sin Óstach anseo ar mian liom fanacht acu lá éigin."

  Seans gur athraigh an t-eolas atá sa mhír seo ó foilsíodh í.

  Ar chríochnaigh tú an chuid seo den tSraith Foghlama?
  Airbnb
  3 Beal 2023
  Ar chabhraigh sé seo leat?