Léim chuig ábhar
Óstáil eispéireas ar Airbnb
Tuill airgead ag treorú daoine ar ghníomhaíochtaí a thaitníonn leat.
Cad is eispéireas ann?
Is gníomhaíocht é a théann thar an ngnáth-thuras nó thar an ngnáthrang, a cheapann agus a stiúrann muintir na háite ar fud an domhain. Tarraing aird ar do chathair, ar do cheird, ar do chúis, nó ar do chultúr trí eispéireas a óstáil.
Cruthaigh gníomhaíocht, do bhealachsa
Turas bia ar rothar, grianghrafadóireacht soilse san oíche, tapas ar bhád nó ióga (le gabhair). Cruthaigh agus léirigh gníomhaíocht uathúil ar mhaith le daoine triail a bhaint aisti.
Déan an rud a bhfuil an-dúil agat ann (agus faigh íocaíocht as)
Téigh ar lorg ealaíne sráide nó surfáil le luí na gréine, déan brabús as ábhar do dhúile. Saothraigh airgead agus gan a fhios agat gur ag obair atá tú.
Faigh guthanna do do chúis
Stiúir siúlóid le madraí tarrthála, nó múin faisean eiticiúil. Spreag feasacht faoi do chúis ar bhealach iomlán nua.

Taispeáin do chuid eolais

Eispéiris de gach cineál, amhail cócaireacht, ceardaíocht, cadhcáil agus níos mó. Níl aon teorainn leis an méid is féidir leat a dhéanamh. Déan iniúchadh ar na catagóirí seo atá faoi thrácht.

Cultúr & Stair
Roinn an scéal atá taobh thiar de shainchomharthaí cáiliúla i do chathair.
Bia & Deoch
Óstáil turas bia, rang cócaireachta, eispéireas itheacháin, agus rudaí eile nach iad.
An Dúlra agus Amuigh faoin Spéir
Treoraigh siúlóidí dúlra, spóirt uisce, gníomhaíochtaí sléibhe, agus rudaí eile nach iad.

Téigh le pobal daoine fiosracha atá ag fás

Is ionann óstaigh agus cócairí, ealaíontóirí, DJanna, agus saineolaithe eile ina réimsí. Mothaíonn daoine as gach cearn den domhan go bhfuil siad nasctha mar gheall orthu, agus tugann siad rochtain dóibh ar áiteanna agus ar ghníomhaíochtaí uathúla nach féidir a fháil in aon áit eile.

DJ Jigüe
Tá an DJ Jigüe tiomanta a phaisean don cheol Afra-Chúbach a roinnt. Chuaigh cuid de na haíonna ar nocht sé stair chasta cheol Chúba dóibh le hamharc ar sheó a rinne sé in Austin, Texas.
Cici
Cuireann cócaireacht gliondar ar do chroí, dar le Cici, óstach cócaireachta ina cónaí in Shanghai. Fáiltíonn sí roimh aíonna isteach ina cistin le foghlaim conas domplagáin Shíneacha chlasaiceacha a dhéanamh ar bhealach spraíúil.

Táimid ag seasamh leat an bealach ar fad

Acmhainní amhail míreanna agus léargais atá tiomnaithe do na riachtanais óstála atá agat, tacaíocht do chustaiméirí 24/7 duit féin agus do d'aíonna, poiblíocht do d'eispéireas, agus a lán rudaí eile nach iad.

Tascanna
Sceidealú
Íocaíochtaí
Léargais
Uirlisí atá saincheaptha duitse
Deais chun léargas a thabhairt duit, aiseolas faoi conas feabhas a dhéanamh, infheictheacht d'aíonna ó gach cearn den domhan trí chuardach agus scagairí, íocaíochtaí gan uaim, agus go leor eile.
Clúdach árachais suas le $1 mhilliún don chuid is mó de na gníomhaíochtaí
Bíodh suaimhneas intinne agat
Maidir leis an gcuid is mó de na heispéiris, beidh tú faoi árachas suas le $1 milliún. Agus rud eile, beidh rochtain agat ar thacaíocht do chustaiméirí 24/7 ionas gur féidir leat díriú ar an rud a bhfuil dúil agat ann. Tuilleadh eolais
Nuacht
Buntáistí
Imeachtaí
Treoir le cabhrú leat fás
Tá nuachtlitreacha seachtainiúla, míreanna agus acmhainní ann le cabhrú leat ionas go n-éireodh gach céim leat agus tú i mbun óstála.

Conas tosú

Seo forléargas gasta ar an bpróiseas, ó thús go deireadh.

1
Foghlaim ár gcaighdeáin cháilíochta
Bí cinnte go sásaíonn d'eispéireas ár gcaighdeán maidir le saineolas, le rochtain chos istigh, agus le ceangal.
2
Cruthaigh leathanach eispéiris
Is trí do leathanach a aimsíonn daoine tú. Téigh i bhfeidhm go mór ar aíonna trí aird a dhíriú ar do chuid saineolais agus grianghraif den scoth a chur leis.
3
Tosaigh ag óstáil d'eispéiris
Ar an gcoinníoll go gcomhlíonann d'eispéireas na caighdeáin, tá tú réidh le dátaí a chur leis agus dul i mbun óstála.
Ceisteanna Coitianta
Ceisteanna Coitianta
An gá go mbeinn ag óstáil tí chun eispéireas a óstáil?
Ní raibh. Ní gá duit aíonna a óstáil i do theach nó i do spás thar oíche le bheith i d'óstach eispéiris.
Cé mhéad ama a theastaíonn dó?
Is féidir leat óstáil chomh minic agus is mian leat—coigeartaigh do dhátaí agus d'amanna go dtí go dtiocfaidh tú ar an rud is oiriúnaí duit.
An bhfuil ceadúnas gnó de dhíth orm?
Ag brath ar na gníomhaíochtaí atá i gceist, d'fhéadfadh ceadúnas gnó a bheith de dhíth maidir le heispéiris áirithe. Cinntigh go seiceálann tú dlíthe áitiúla i do cheantar le fáil amach cé na ceadúnais a d'fhéadfadh a bheith ag teastáil do d'eispéireas, go háirithe má tá bia, alcól nó iompar i gceist. Tuilleadh eolais