Óstáil eispéireas ar Airbnb

Tuill airgead ag treorú daoine ar ghníomhaíochtaí a thaitníonn leat.

Cad is eispéireas ann?

Is gníomhaíocht é a théann thar an ngnáth-thuras nó thar an ngnáthrang, a cheapann agus a stiúrann muintir na háite ar fud an domhain. Tarraing aird ar do chathair, ar do cheird, ar do chúis, nó ar do chultúr trí eispéireas a óstáil.

Cruthaigh gníomhaíocht, do bhealachsa

Turas bia ar rothar, grianghrafadóireacht soilse san oíche, tapas ar bhád nó ióga (le gabhair). Cruthaigh agus léirigh gníomhaíocht uathúil ar mhaith le daoine triail a bhaint aisti.

Déan an rud a bhfuil an-dúil agat ann (agus faigh íocaíocht as)

Téigh ar lorg ealaíne sráide nó surfáil le luí na gréine, déan brabús as ábhar do dhúile. Saothraigh airgead agus gan a fhios agat gur ag obair atá tú.

Faigh guthanna do do chúis

Stiúir siúlóid le madraí tarrthála, nó múin faisean eiticiúil. Spreag feasacht faoi do chúis ar bhealach iomlán nua.

Taispeáin do chuid eolais

Eispéiris de gach cineál, amhail cócaireacht, ceardaíocht, cadhcáil agus níos mó. Níl aon teorainn leis an méid is féidir leat a dhéanamh. Déan iniúchadh ar na catagóirí seo atá faoi thrácht.

Cultúr & Stair

Roinn an scéal atá taobh thiar de shainchomharthaí cáiliúla i do chathair.

Bia & Deoch

Óstáil turas bia, rang cócaireachta, eispéireas itheacháin, agus rudaí eile nach iad.

An Dúlra agus Amuigh faoin Spéir

Treoraigh siúlóidí dúlra, spóirt uisce, gníomhaíochtaí sléibhe, agus rudaí eile nach iad.

Téigh le pobal daoine fiosracha atá ag fás

Is ionann óstaigh agus cócairí, ealaíontóirí, DJanna, agus saineolaithe eile ina réimsí. Mothaíonn daoine as gach cearn den domhan go bhfuil siad nasctha mar gheall orthu, agus tugann siad rochtain dóibh ar áiteanna agus ar ghníomhaíochtaí uathúla nach féidir a fháil in aon áit eile.

DJ Jigüe

Tá an DJ Jigüe tiomanta a phaisean don cheol Afra-Chúbach a roinnt. Chuaigh cuid de na haíonna ar nocht sé stair chasta cheol Chúba dóibh le hamharc ar sheó a rinne sé in Austin, Texas.
Féach ar an eispéireas

Cici

Cuireann cócaireacht gliondar ar do chroí, dar le Cici, óstach cócaireachta ina cónaí in Shanghai. Fáiltíonn sí roimh aíonna isteach ina cistin le foghlaim conas domplagáin Shíneacha chlasaiceacha a dhéanamh ar bhealach spraíúil.
Féach ar an eispéireas

Táimid ag seasamh leat an bealach ar fad

Acmhainní amhail míreanna agus léargais atá tiomnaithe do na riachtanais óstála atá agat, tacaíocht do chustaiméirí 24/7 duit féin agus do d'aíonna, poiblíocht do d'eispéireas, agus a lán rudaí eile nach iad.
Tascanna
Sceidealú
Íocaíochtaí
Léargais

Uirlisí atá saincheaptha duitse

Deais chun léargas a thabhairt duit, aiseolas faoi conas feabhas a dhéanamh, infheictheacht d'aíonna ó gach cearn den domhan trí chuardach agus scagairí, íocaíochtaí gan uaim, agus go leor eile.

Clúdaíonn AirCover d'Óstaigh Eispéiris freisin

Cuimsíonn AirCover d'Óstaigh $1M in árachas dliteanais d'Eispéiris ar an drochsheans go ngortófaí aoi le linn Eispéireas Airbnb. San áireamh agus saor in aisce i gcónaí.
Nuacht
Buntáistí
Imeachtaí

Treoir le cabhrú leat fás

Tá nuachtlitreacha seachtainiúla, míreanna agus acmhainní ann le cabhrú leat ionas go n-éireodh gach céim leat agus tú i mbun óstála.

Conas tosú

Seo forléargas gasta ar an bpróiseas, ó thús go deireadh.

1
Foghlaim ár gcaighdeáin cháilíochta

Bí cinnte go sásaíonn d'eispéireas ár gcaighdeán maidir le saineolas, le rochtain chos istigh, agus le ceangal.

2
Cruthaigh leathanach eispéiris

Is trí do leathanach a aimsíonn daoine tú. Téigh i bhfeidhm go mór ar aíonna trí aird a dhíriú ar do chuid saineolais agus grianghraif den scoth a chur leis.

3
Tosaigh ag óstáil d'eispéiris

Ar an gcoinníoll go gcomhlíonann d'eispéireas na caighdeáin, tá tú réidh le dátaí a chur leis agus dul i mbun óstála.

Ceisteanna Coitianta

Ceisteanna Coitianta

An gá go mbeinn ag óstáil tí chun eispéireas a óstáil?
Ní raibh. Ní gá duit aíonna a óstáil i do theach nó i do spás thar oíche le bheith i d'óstach eispéiris.
Cé mhéad ama a theastaíonn dó?
Is féidir leat óstáil chomh minic agus is mian leat—coigeartaigh do dhátaí agus d'amanna go dtí go dtiocfaidh tú ar an rud is oiriúnaí duit.
An bhfuil ceadúnas gnó de dhíth orm?
Ag brath ar na gníomhaíochtaí atá i gceist, d'fhéadfadh ceadúnas gnó a bheith de dhíth maidir le heispéiris áirithe. Cinntigh go seiceálann tú dlíthe áitiúla i do cheantar le fáil amach cé na ceadúnais a d'fhéadfadh a bheith ag teastáil do d'eispéireas, go háirithe má tá bia, alcól nó iompar i gceist. Tuilleadh eolais