Déan nascleanúint chun teacht ar thorthaí molta

  Catagóirí Nua Airbnb

  Seo chugaibh catagóirí nua agus bealach chun catagóir do thí féin a fháil.
  Le Airbnb ar an 16 Samh 2022
  Léamh 3 nóiméad
  Nuashonraithe ar an 16 Samh 2022

  Buaicphointí

  • Na catagóirí nua: Nua, I mBéal an Phobail, Tithe Hanok, Sna Sléibhte, Gan céimeanna isteach, Súgradh agus Seomraí Príobháideacha

  • Go luath in 2023, beidh tú ábalta a sheiceáil cén chatagóir ina bhfuil tú

  • Seinn físteachtaireacht speisialta d'Óstaigh ón POF, Brian Chesky

  Is cuid d'aoibhneas an taistil é áiteanna nua le fanacht a aimsiú. Is mian linn a chinntiú gur féidir le haíonna atá ag lorg spás cosúil le do spás féin é a aimsiú go héasca. Is cuma cé acu ionad campála, árasán nó caisleán atá tú a óstáil, cuireann Catagóirí Airbnb ar taispeáint an méid atá speisialta faoi do spás agus meallann siad aíonna chun áirithint a dhéanamh.

  Cad is Catagóirí Airbnb ann?

  I mí na Bealtaine, thugamar isteach bealach nua chun cuardach atá bunaithe ar Chatagóirí Airbnb, rud a dhéanann níos éasca é d'aíonna na milliúin teach uathúil a aimsiú nach raibh fiú a fhios acu gurbh ann dóibh. I níos mó ná 60 catagóir eagraítear tithe de réir a stíle, a suímh nó a gcóngarachta do ghníomhaíocht taistil. Nuair a chuardaíonn aíonna ceann scríbe, eagraítear na torthaí de réir catagóirí atá ábhartha don cheann scríbe sin.

  Is féidir le haíonna atá ag cuardach áit le fanacht catagóirí a bhrabhsáil amhail Cábáin, Cois Locha agus Páirceanna Náisiúnta. Nó is féidir leo liostuithe a chuardach de réir ceann scríbe agus feictear na torthaí faoi Gach Teach.

  Taispeántar liostuithe i mbreis agus 60 Catagóir Airbnb. Dea-dhearadh, Faoin tuath agus Tithe crainn san áireamh.

  Cuirtear na liostuithe i ngach catagóir trí phróiseas coimeádaíochta. Déantar meastóireacht ar na milliúin teach ar Airbnb le meaisínfhoghlaim chun anailís a dhéanamh ar theidil, cur síos, fotheidil ghrianghraf agus léirmheasanna ó aíonna. Tá sé tábhachtach a chinntiú go bhfuil sonraí do liostaithe críochnaithe agus cothrom le dáta.

  Tar éis dúinn Catagóirí Airbnb a sheoladh i mí na Bealtaine, d'inis sibh dúinn gur mhian libh a bheith in ann a sheiceáil cén chatagóir ina bhfuil do liostú agus níos mó sonraí a chur ar fáil faoi do spás. Ag tosú i dtús 2023 i leith, beidh tú in ann an dá rud a dhéanamh.

  Catagóirí nua

  Inniu, táimid ag tabhairt isteach Catagóirí nua Airbnb:

  • Nua: Liostuithe a cuireadh le Airbnb le 10 seachtaine anuas
  • I mBéal an Phobail: Tithe ardmholta is mó a bhfuiltear ag amharc orthu ná sa tseachtain roimhe sin
  • Tithe hanok: Tithe traidisiúnta na Cóiré atá déanta as ábhair nádúrtha
  • Sna Sléibhte: Áiteanna ar féidir le haíonna fanacht timpeall 3,000 méadar os cionn leibhéal na farraige, agus radhairc iontacha uathu go minic
  • Gan céimeanna isteach: Spásanna ar deimhníodh go bhfuil gnéithe inrochtaineachta iontu, amhail cosáin gan chéimeanna chuig an mbealach isteach d'aíonna agus chuig an seomra leapa agus an seomra folctha
  • Súgradh: Liostuithe ag a bhfuil cúirteanna cispheile, seomraí cluiche, trampailíní, sleamhnáin uisce agus go leor eile
  • Seomraí príobháideacha: Sa nuashonrú seo ar ár gCatagóir Tithe Comhroinnte tá 1.2 milliún spás álainn inacmhainne de gach cineál ar fáil, gan óstáin san áireamh

  Déan athbhreithniú ar shocruithe do liostaithe chun a chinntiú go bhfuil tú ag roghnú na saoráidí go léir atá ar fáil i do spás. Go luath in 2023, beidh tú ábalta níos mó sonraí faoi do theach a chur leis. Mar shampla, má tá rochtain ar linn snámha ag d'áit, beidh tú in ann a lua cé acu an linn faoi dhíon, linn théite nó linn ar mhéid Oilimpeach í.

  Faigh tuilleadh eolais faoi na huasghráduithe móra atáimid a dhéanamh duit mar chuid de Airbnb: Nuashonrú Geimhridh 2022.
  Seans gur athraigh an t-eolas atá sa mhír seo ó foilsíodh í.

  Buaicphointí

  • Na catagóirí nua: Nua, I mBéal an Phobail, Tithe Hanok, Sna Sléibhte, Gan céimeanna isteach, Súgradh agus Seomraí Príobháideacha

  • Go luath in 2023, beidh tú ábalta a sheiceáil cén chatagóir ina bhfuil tú

  • Seinn físteachtaireacht speisialta d'Óstaigh ón POF, Brian Chesky
  Airbnb
  16 Samh 2022
  Ar chabhraigh sé seo leat?